Når barn smaker på produkter med alkohol (etanol)

Symptomer kan oppstå når barn smaker på produkter med alkohol (etanol). Noen barn trenger oppfølging hos lege, mens andre kan se an hjemme. Dette vil være avhengig av mengden barnet kan ha svelget, barnets vekt, hvor sterkt produktet er og symptomene til barnet.

Barn med rød genser forsyner seg med håndsprit fra automatisk dispenser

Barn som smaker på håndsprit eller produkter med alkohol (etanol), kan få symptomer som bør følges opp.

Produkter som kan inneholde alkohol

Mange produkter inneholder alkohol. Det finnes ulike typer alkoholer. Denne artikkelen omhandler etanol.

Etanol er en alkohol som finnes i vin, øl og alkoholholdige drikker som er ment til konsum.

Etanol kan også være en ingrediens i produkter som:

Produkter kan også inneholde andre stoffer som må vurderes. Informasjon om ulike produkter finnes i A-Å listen. Hvis du ikke finner informasjon eller er usikker på hva du bør gjøre, så kan du kontakte Giftinformasjonen for vurdering (22 59 13 00).

Symptomer

Små barn er følsomme for etanol, og kan utvikle symptomer selv ved en liten mengde.

Symptomer kommer oftest innen 1-2 timer:

 • søvnighet
 • slapphet
 • beruselse, ustø gange, sløvet tale
 • kvalme og oppkast

I sjeldne tilfeller kan barn som har fått i seg etanol, få lavt blodsukker. Lavt blodsukker (hypoglykemi) kan være vanskelig å oppdage. Det kan i alvorlige tilfeller gi symptomer som:

 • svette
 • skjelvninger
 • blekhet
 • kvalme
 • oppkast
 • magesmerter

Disse symptomene kan eventuelt komme sent, og derfor er det viktig å følge med på barnet de første 6 timene etter et smaksuhell.

Førstehjelp ved inntak av alkohol (etanol) hos barn

Ved uhellsinntak av alkohol eller produkter med alkohol:

 • tilby barnet litt sukkerholdig drikke, og gjerne litt mat
 • kontakt Giftinformasjonen for vurdering

Når skal du kontakte lege?

 • Barn som har smakt på mer enn noen få dråper av alkoholholdige produkter, bør følges med på. Får barnet symptomer, bør barnet til lege.
 • Barn som har fått i seg mengde som tilsvarer 1 teskje eller mer av et produkt som har høy konsentrasjon av etanol, bør trolig til lege. For vurdering av mengden, kontakt Giftinformasjonen.

Det kan også være andre innholdsstoffer som bør vurderes.

Søl i øyne

Alkohol kan gi en overfladisk irritasjon på øynene. Dette kan i noen tilfeller kreve oppfølging hos lege. Hvis du får skylt øynene, så kan de fleste se an hjemme.

 • skyll med rennende lunkent vann eller sterilt saltvann i 2-5 minutter
 • kontakt lege ved
  • symptomer som varer mer enn 24 timer etter skylling (rødhet, ubehag eller fremmedlegemefølelse)
  • ved smerte eller synsforstyrrelser mer enn 2 timer etter skylling  

Produkter som inneholder etanol kan også inneholde andre stoffer som kan påvirke øyet. Se på ditt produkt i A-Å listen, eller ring Giftinformasjonen.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Når barn smaker på produkter med alkohol (etanol) . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 20. juni 2023 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/etanol/

Sist oppdatert tirsdag 20. juni 2023