Arv og revmatisk sykdom

Både kvinner og menn med revmatisk sykdom har ofte spørsmål angående arvelighet av sin sykdom. Særlig kommer dette spørsmålet frem når de begynner å planlegge å få barn selv.

Hvorfor noen får en revmatiske sykdom er fortsatt ikke fullt ut kjent. Det vi vet er at revmatiske sykdommer skyldes et komplisert samspill mellom mange forskjellige gener, arvet fra begge foreldre og flere ulike miljøfaktorer. Dersom en av foreldrene har en revmatisk sykdom, er det en viss økt sjanse for at barnet kan utvikle en revmatisk sykdom. Hvor stor denne sjansen er varierer for de ulike diagnosene.

Mange ønsker naturlig nok et tydelig svar på akkurat hvor stor denne risikoen er, men det har vi dessverre ikke nok kunnskap til å si på nåværende tidspunkt. Detvi kan si er at det er mye mer sannsynlig at barnet ikke får en revmatisk sykdom, enn at barnet får en revmatisk sykdom, selv om en av foreldrene har det. Bekymringer med tanke på arvelighet bør derfor ikke være en avgjørende faktor i familieplanlegging.

Har du spørsmål eller bekymringer om arvelighet bør du ta det opp med din behandler.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Sist oppdatert onsdag 15. desember 2021