Er dette trygt når jeg er gravid?

Mange gravide er engstelige for at maling, hårfarging, legemidler og kjemikalier kan skade barnet. Her er noen forbehold du bør ta.

Kvinne hos frisøren

Male som gravid

Å male noen få ganger i løpet av svangerskapet med olje- eller løsemiddelbaserte maleprodukter er ikke farlig for fosteret.

Ut fra et føre var-prinsipp anbefaler man likevel den gravide å begrense bruk av denne typen maleprodukter. Du skal ikke være engstelig hvis du allerede har malt med slik maling, men heller unngå å male med slik maling senere i svangerskapet.

Støvtørr maling betyr minimalt me​d løsemiddel i luften

Det er lurt å unngå å oppholde seg i et rom som er nymalt før den olje- eller løsemiddelbaserte malingen er støvtørr. Det skal stå informasjon på malingsspannet om hvor lang tid dette tar.

Selv om avdampingen er minimal etter dette, kan det fremdeles lukte i rommet. Luft rommet godt under og etter maling og forlat rommet dersom du likevel opplever ubehag som kvalme eller hodepine.

Lukt er for øvrig en dårlig indikasjon på å avgjøre hvor mye løsemidler som er i luften. Noen løsemidler lukter mye mens andre lukter lite.

Vannbasert maling ser ut til å vær​e trygt

Vannbaserte malinger virker å være et trygt alternativ for gravide da disse malingstypene inneholder minimalt med organiske løsemidler.

I utgangspunktet er vannbaserte malinger mer komplekse forbindelser enn de oljebaserte, og det har vært diskutert om vannbasert maling kan føre til allergi. Dette er ikke et større problem for gravide enn for ikke-gravide.

Løsemidler og gravide

Produkter som hårspray, neglelakk, white spirit, flekkfjernere, drivstoff og spraybokser inneholder ulike typer løsningsmidler. Normalt vil slike produkter til hjemmebruk gi lave konsentrasjoner i omgivelsene.

Det er derfor lite trolig at denne typen eksponeringer er skadelige for fosteret. Sterk lukt betyr ikke nødvendigvis at det er farlig. Noen løsemidler lukter mye mens andre lukter lite.

Som gravid bør man likevel, for å være på den sikre siden, innrette seg slik at opptaket i kroppen reduseres mest mulig (føre var-prinsipp). Sørg for god utlufting og begrens tiden du bruker produktet.

Brannrøyk og gravide

Brannrøyk er en sammensatt blanding av oppvarmet luft, sotpartikler og ulike gasser. Røyken vil alltid inneholde irriterende forbindelser og kan noen ganger inneholde giftige gasser som kullos og hydrogencyanid.

Det er ikke mulig å forutsi den nøyaktige sammensetningen av gasser som dannes. Med unntak av kullos, er ikke brannrøyk farligere for gravide enn ikke-gravide.

Hvis du har pustet inn brannrøyk i kort tid, og ikke har symptomer, er det som regel tilstrekkelig med frisk luft og hvile. Ring likevel Giftinformasjonen for å få råd tilpasset akkurat din situasjon. Giftinformasjonen er en døgnåpen tjeneste.

Bålrøyk eller bruk av engangsgrill utendørs innebærer ikke noen kjent risiko. Ved irritasjonssymptomer fra bålrøyk (som for eksempel rennende øyne eller lett hoste), bør man fjerne seg fra røykkilden.

Kullos og gravide

Kullos (karbonmonoksid/CO) er en gass som verken har farge, smak eller lukt. Kullos dannes ved ufullstendig forbrenning. Vanlige kilder er branner og eksos fra motoriserte kjøretøy.

Ufullstendig forbrenning ved bruk av propanbrennere, apparater som drives på naturgass, kullgriller, vedovner og aggregater kan også gi farlige eksponeringer for kullos.

Kullos er giftig fordi gassen reduserer kroppens oksygenforsyning i tillegg til å gjøre skade på cellenivå. Fosteret er mer følsomt for nedsatt oksygentilførsel, og mer følsomt for kullos, enn det den gravide vil være.

De vanligste forgiftningssymptomene ved kullos er hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast. Ved mer alvorlige forgiftninger kan man bli forvirret, få brystsmerter, bli sløv eller miste bevisstheten.

Gravide med symptomer på kullos-forgiftning skal innlegges på sykehus så raskt som mulig. Det er ikke fare for fosteret så lenge den gravide ikke har noen symptomer på kullos-forgiftning.

Ring Giftinformasjonen for å få råd tilpasset din situasjon hvis du tror du kan være utsatt for kullos. Giftinformasjonen er en døgnåpen tjeneste.

Farge håret som gravid

De vanligste typene hårbehandling er farging, bleking og produkter brukt til å krølle/glatte ut håret. Ut fra tilgjengelige data synes de nevnte hårbehandlinger å være trygge under svangerskap.

Stoffene i hårbehandlingene tas i liten grad opp gjennom hodebunnen, og det er derfor små mengder som når fram til barnet. Kontroller at aktuelt produkt kommer fra en seriøs produsent.

Det anbefales å redusere kontakten med produktene og ikke overdrive hårbehandlingen. Det kan gjøres ved å lufte godt, bruke hansker til håndtering av produktet eller få hjelp av andre. Les pakningsvedlegget før bruk.

Det er funnet kjemikalier som kan gi allergiske reaksjoner ved testing av ulike hårfargingsprodukter. Allergiske reaksjoner er uheldig uavhengig av om man er gravid eller ikke. For mer informasjon, se FHI's side om bivirkninger av hårfargeprodukter.

Legemidler og kjemikalier under graviditet

Det er trolig mindre enn én prosent av medfødte misdannelser som kan relateres til legemidler eller kjemikalier brukt av mor under svangerskapet.

En for stor frykt for bruk av legemidler kan være uheldig. Hvis gravide kutter ut eller reduserer dosen av et nødvendig legemiddel, kan dette gjøre at mor blir sykere. Dette kan igjen gå ut over fosteret.

Fosterskadelige stoffer, men likevel friske barn

Stoffer som kan skade fosteret kalles teratogene. Det er viktig å merke seg at disse stoffene i de fleste tilfeller ikke medfører misdannelser, selv om de altså er teratogene.

Det at et legemiddel er klassifisert som fosterskadelig betyr at legemiddelet i noen tilfeller kan føre til en slik effekt. Det er altså ikke slik at barnet nødvendigvis tar skade hvis man har brukt et "feil" legemiddel eller kjemikalium. Bruk av teratogene legemidler eller kjemikalier er svært sjelden alene grunn til å ta abort.

Aldri noen garanti for friske barn

Alvorlige misdannelser forekommer hos to til tre prosent av alle barn uavhengig av om de er blitt utsatt for noen kjent risiko. Fagfolk kaller dette for "bakgrunnsrisiko", og i de klart fleste tilfellene er årsaken til misdannelsene ukjente. 

Selv om det stadig kommer nye legemidler og kjemikalier på markedet, har ikke bakgrunnsrisikoen endret seg de siste femti årene.

Hva skal du gjøre hvis du frykter at et legemiddel kan skade barnet ditt?

Snakk med fastlegen din, jordmor eller farmasøyter på apoteket. Du kan også henvende deg til Trygg Mammamedisin ved å kontakte dem skriftlig via nettsiden tryggmammamedisin.no

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Mattilsynet

Råd om trygg mat og drikke under svangerskapet, og informasjon om amming.

Trygg mammamedisin

Få råd frå fagfolk om trygg medisinbruk ved graviditet og amming. Tenesta er gratis. 

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Er dette trygt når jeg er gravid?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 5. juli 2022 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/gravid/trygghet-og-gravid/

Sist oppdatert tirsdag 5. juli 2022