Helseregistre

Her vises en oversikt over offentlige helseregistre. Helseregistre bidrar til blant annet å ivareta og forbedre helsetjenester og behandlingstilbud. Du har rett til innsyn i hva som er registrert om deg i registrene.

Om tjenesten

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.

De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.

I denne tjenesten finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn. Du trenger ikke logge inn for å få oversikt over hvor du skal henvende deg for å komme i kontakt med de ulike helseregistrene.

I noen registre kan du få digitalt innsyn med en gang, uten å kontakte registereret og be om det. For å gjøre dette, må du først logge deg inn i Helsenorge.

Les mer om Helseregistre og innsyn i dine opplysninger.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Fant du det du lette etter?