Konsultasjon når barnet er 12 måneder

Hva er en 12-månederskontroll?

Når barnet ditt er 1 år, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • lege

Temaer på 12-månederskontrollen

Helsesykepleier/lege tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde blir målt.

Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, blikkontakt, språk, kontakt og bevegelser. 

I tillegg gjør legen en undersøkelse av barnets helse og utvikling. Dette innebærer at legen undersøker hud, munn, hode, vaginalåpning, penis/testikler, skjelett/bevegelser, mage, hjerte og lunge.  

Barnet blir observert og undersøkt uten klær.

Vaksiner

Vaksinene gis med sprøyte.

Forberedelser

Helsestasjonen er opptatt av hvordan du og barnet ditt har det. Om du har noen spørsmål eller noe du ønsker å fortelle, kan du ta dette opp i konsultasjonen. Skriv gjerne ned hva du lurer på.

Du har rett på tolk om du har behov for det.

Begge foreldre oppfordres til å delta. 

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 12 måneder . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/12-manederskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023