Konsultasjon når barnet er 12-måneder

Hva er en 12-månederskontroll?

Når barnet ditt er 1 år, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege.

 

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • lege

Temaer på 12-månederskontrollen

Helsesykepleier/lege tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde blir målt.

Barnets generelle utvikling blir undersøkt. Det innebærer at helsesykepleier undersøker barnets kropp, hørsel/syn, blikkontakt, språk, kontakt og bevegelser. 

I tillegg gjør legen en undersøkelse av barnets helse og utvikling. Dette innebærer at legen undersøker hud, munn, hode, vaginalåpning, penis/testikler, skjelett/bevegelser, mage, hjerte og lunge.  

Barnet blir observert og undersøkt uten klær.

Vaksiner

Vaksinene gis med sprøyte.

 

Forberedelser

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Konsultasjon når barnet er 12-måneder . [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet onsdag 29. november 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/12-manederskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023