12-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er ett år, får dere tilbud om en individuell konsultasjon på helsestasjonen. Da vil dere møte både helsesykepleier og lege. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier
  • lege

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser og utvikling generelt blir observert.

I tillegg undersøker legen barnets:

  • hud (utslett, blekhet)
  • hode (sømmer, fontanelle)
  • munn og munnhule (tenner)
  • mage
  • hjerterytme, luftveier og pustemønster
  • hofter og rygg (bevegelsesutslag og feilstillinger)
  • vaginalåpning på jenter
  • testiklene og penis på gutter

Vaksiner

Barnet får tilbud om tredje dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og tredje dose av pneumokokkvaksinen.

Vaksinene gis med sprøyte.

Forberedelser

I forkant av denne konsultasjonen kan du ha blitt bedt om å fylle ut et skjema, der du svarer på spørsmål om barnets språkferdigheter og motoriske utvikling. Helsesykepleier går igjennom svarene sammen med dere.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020