5-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 5 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon, med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hodeomkrets, vekt og lengde måles. Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser og utvikling generelt blir observert.

Vaksiner

Barnet ditt vil få tilbud om andre dose av sekskomponentvaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B, og andre dose av pneumokokk-vaksinen.

Vaksinene gis med sprøyte.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Sist oppdatert fredag 10. januar 2020