Hjemmebesøk av helsesykepleier: 7-10 dager etter fødsel

Hva er et hjemmebesøk av helsesykepleier?

Hjemmebesøk er et besøk av helsesykepleier mellom den syvende til tiende dagen etter fødsel. På hjemmebesøket får du informasjon om tilbudet på helsestasjonen, og du kan ta opp temaer som du er opptatt av.  

Helsestasjonen tar kontakt med deg for å avtale hjemmebesøket.  

Du kan selv kontakte helsestasjonen om du har behov for råd og veiledning før hjemmebesøket.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer på hjemmebesøket

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Helsesykepleier undersøker barnets hud, hode, øyne, bevegelser og kontakt. Barnet blir observert og undersøkt uten klær. Barnets vekt og hodeomkretsen blir målt.

Forberedelse

Det er fint om du tenker gjennom på forhånd hva du ønsker å ta opp. Skriv gjerne ned hva du lurer på. Du har rett på tolk om du har behov for det. Begge foreldre oppfordres til å delta.

Helsedirektoratet. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nasjonal faglig retningslinje. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2019 [hentet 2021-02-23]. 

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hjemmebesøk av helsesykepleier: 7-10 dager etter fødsel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 28. august 2023 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-0-5-ar/7-10-dagerskontroll/

Sist oppdatert mandag 28. august 2023