8-månederskontroll

Oppsummering

Når barnet ditt er 8 måneder, får dere tilbud om en individuell konsultasjon, eventuelt gruppekonsultasjon, med helsesykepleier på helsestasjonen. Du får spørsmål om det er noe du ønsker å ta opp.

Hvem møter du?

  • helsesykepleier

Temaer

Helsesykepleier tar opp temaer som:

Undersøkelser

Barnets hørsel, blikkontakt, språkutvikling, bevegelser og utvikling generelt blir observert. Barnets vekt, lengde og hodeomkrets måles ved behov.