Helsestasjonstjenester på Helsenorge

Du kan enkelt og trygt kontakte helsestasjonstjenestene i din kommune på Helsenorge. Du kan finne helsekontaktene dine, se og avbestille timeavtaler og sende meldinger. I noen kommuner vil du også kunne bestille time.

Det er ikke alle kommuner som tilbyr disse tjenestene på Helsenorge i dag.

Så snart din kommune kobler helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot Helsenorge, vil disse tjenestene automatisk bli tilgjengelige for deg.

Se avtaler hos helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Du kan

  • se avtaler barnet ditt har på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten
  • se avtaler du har med jordmortjenesten
  • avbestille avtalen hvis tidspunktet ikke passer 

Når barnet eller du får en time, vil du motta et varsel på e-post eller sms.

 

Lær mer om kommunale helsetjenester på Helsenorge.

Skriv melding til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Du kan sende meldinger på vegne av barnet til helsestasjonen eller skolehelsetjenesten fra innboksen. Du kan sende praktiske spørsmål til kontoret, eller spørsmål om barnets helse til helsesykepleier.

Er du gravid, kan du sende melding til jordmortjenesten etter at jordmor har opprettet en timeavtale til deg. Dersom du er over 16 år, kan du sende melding til helsestasjon for ungdom.

Når du får svar, vil du få varsel på e-post eller sms.

Se helsekontaktene i din kommune

Alle barn og unge fra 0–30 år får automatisk en helsekontakt i helsestasjons- eller skolehelsetjenesten, så snart kommunen kobler seg opp mot Helsenorge.

  • Helsestasjonstjenesten i kommunen: Barn 0-6 år
  • Skolehelsetjenesten i kommunen: Barn 6-23 år
  • Helsestasjon for ungdom: Unge i alderen 16-30 år

Helsekontakt for helsestasjon er gyldig til 1. august det året barnet fyller 6 år.

Du finner også informasjon om nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i den kommunale helsetjenesten på Helsenorge.

Bruk av helsestasjonstjenester på vegne av barn

For å bruke helsestasjonstjenestene på Helsenorge på vegne av barnet ditt logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av.

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Du kan bruke helsestasjonstjenestene på Helsenorge på vegne av barn opp til 16 år. Du kan se alle timeavtaler, med mindre avtalen er unntatt foreldreinnsyn.

For unge over 16 år har ikke foreldre lenger tilgang til tjenester på vegne av barnet. De som har BankID eller tilsvarende kan selv logge inn og bruke tjenestene.

Du finner mer informasjon om hvilke tjenester du har tilgang til på vegne av barn her.

Innstillinger for varsler

Hvis du har foreldreansvar vil du få samme varsler for barna som du har valgt å få for deg selv. Les mer om profilinnstillinger, kontaktinformasjon og varsler.

Hjelp og brukerstøtte

Har du spørsmål om bruk av den digitale løsningen, ring Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00.

Har du spørsmål om helsestasjonstjenesten, ta kontakt med din kommune.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Helsestasjonstjenester på Helsenorge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 6. mai 2021 [hentet torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjonstjenester-pa-helsenorge.no

Sist oppdatert torsdag 6. mai 2021