Innboks

Du kan se en rekke forskjellige typer meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

Om tjenesten

I innboksen har du oversikt over alle meldinger du har fått og sendt. Du kan også skrive melding til dem av dine helsekontakter som tilbyr digital dialog.

Foreløpig kan du motta og sende meldinger knyttet til:

  • fastleger som tilbyr digitale tjenester
  • forløpskoordinator og ulike helsekontakter i Helse Vest
  • innkalling til time på sykehus
  • timer fra Helse Vest
  • helse- og omsorgstjenester i utvalgte kommuner
  • resultater fra helseundersøkelser eller prøveprosjekter du deltar i

I tillegg kan du blant annet se kvitteringer for bytte av fastlege, meldinger om fullmakt eller få svar fra saksbehandler hvis du for eksempel har meldt feil i kjernejournal.

Hvis du har en bruker på Helsenorge, får du innkalling i innboksen din her, eller i den digitale postkassen du har valgt, som for eksempel Digipost. Hvis du ikke har noen av delene, vil du få det i som vanlig post til din registrerte adresse.

Finn mer informasjon om Innboks på helsenorge.no.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men ikke alle meldinger vil være tilgjengelige på vegne av barn.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn, men ikke alle meldinger vil være tilgjengelige på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Du kan se framtidige timeavtaler med helsetjenesten samlet i en liste.

Timeavtaler
Illustrasjonstegning av kalender

Dine nåværende og tidligere fastleger og andre kontaktpersoner i helsetjenesten.

Helsekontakter
Illustrasjonstegning av helsekontakter

Fant du det du lette etter?