Innboks

Ved å logge inn kan du se brev og meldinger fra helsetjenesten samlet i en oversikt.

I innboksen har du oversikt over alle brev og meldinger du har fått og sendt på Helsenorge. Du kan også skrive melding til dine helsekontakter hvis de tilbyr digital dialog.

Finn mer informasjon om Innboks