Om Innboks

I innboksen kan du se meldinger du har mottatt fra helsetjenesten, og svare på dem. Meldingene kan for eksempel være fra fastlegen din, fra kommunale helsetjenester eller innkalling til time på sykehus.

Hvis du har en bruker på Helsenorge, får du timeinnkalling i innboksen din. Har du ikke registrert deg som bruker, kommer innkallingen til den digitale postkassen du har valgt, som for eksempel Digipost. Hvis du ikke har noen av delene, vil du få timeinnkallingen som vanlig post til din registrerte adresse.

Skal du svare på en melding angående en spesifikk time i Helse Vest, må du gå til den timen i Timeavtaler.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere, men med Basis vil du ikke få tilgang til alle typer meldinger. Du må samtykke til Full tilgang for å få se alle meldingene i denne tjenesten.

Samtykke til Basis gir deg tilgang til:

 • Meldinger fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Kvitteringer for eksempel fra bytte av fastlege eller innsending av et skjema.
 • Kvittering på at du har gitt eller mottatt en fullmakt, eller bekreftelse på at en fullmakt er endret eller avsluttet.
 • Melding om at prøvesvar foreligger.

Samtykke til Full tilgang gir deg tilgang til:

 • Meldinger fra sykehus i Helse Vest.
 • Meldinger fra forløpskoordinator for kreft i Helse Vest, dersom du har fått tildelt en slik.
 • Meldinger fra helsekontakt i Helse Vest, dersom du har fått tildelt en slik.
 • Meldinger fra fastleger som benytter digitale tjenester på helsenorge.no.
 • Meldinger fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), dersom du deltar i denne.
 • Meldinger fra kommunehelsetjenesten, dersom du deltar i utprøvingen av dette.
 • Meldinger knyttet til fullmakter, bytte av fastlege, og digitale skjema.
 • Svar fra saksbehandlere.
 • Resultater fra helseundersøkelser eller prøveprosjekter du deltar i.

Skriv ny melding

Du kan skrive nye meldinger ved å trykke på «Skriv melding»-knappen. Du kan skrive ny melding til de helsekontaktene du har på helsekontakter-siden. I tillegg kan du sende melding til fastlegen din, dersom vedkommende tilbyr digitale tjenester på helsenorge.no. Her får du vite mer om fastleger med digitale tjenester.

Les mer om helsekontakter-tjenesten.

Meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Hvis du mottar kommunale helsetjenester og bor i et område som deltar i utprøvingen av disse tjenestene på helsenorge.no, kan du nå bruke nye tjenester på helsenorge.no, som for eksempel meldinger fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Hvilke kommuner er med?

Tilbudet blir gradvis utvidet til flere kommuner. Her finner du en oversikt over hvilke kommuner som deltar.

Hvordan virker det?

Når du henvender deg til helse- og omsorgstjenestene i din kommune via helsenorge.no vil de svare via helsenorge.no.

 • Du kan forvente å få svar første virkedag etter at du har sendt en melding.
 • Du kan starte nye meldinger fra helsekontakter-tjenesten når du er logget på helsenorge.no.
 • Du kan bare sende meldinger til tjenester du mottar, og som har åpnet for kontakt via helsenorge.no.
 • Meldingene fra deg blir bare lest av ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har lov til å se opplysninger om deg.
 • Du vil få varsel om nye meldinger til deg på tekstmelding eller e-post, avhengig av hva du foretrekker, slik at du vet når du skal logge inn.
 • Nye meldinger finner du i meldingstjenesten når du er logget inn på helsenorge.no. Der kan du også besvare meldinger du har mottatt.