Kjernejournal

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til opplysninger om din helse. Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk.

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge, og er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå.

Rask tilgang til viktige opplysninger

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.

Egne registreringer

Du kan selv bidra til å gjøre kjernejournal bedre ved å registrere opplysninger i din kjernejournal. Det vil gi helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din helse. Opplysningene kan for eksempel være:

  • Nærmeste pårørende: Personer du ønsker helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir syk.
  • Spesielle kommunikasjonsbehov: Opplysninger om utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
  • Sykdomshistorikk: Tidligere helsetilstander eller sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

For å se opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 1: Innsyn i opplysninger registrert om deg.

Den som har fått fullmakt vil da kun kunne se opplysninger i kjernejournal, men ikke endre dem eller registrere nye.

For å endre eller legge inn nye opplysninger i kjernejournal

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for.

Foreldre med foreldreansvar har rett til innsyn i sitt barns kjernejournal og kan få dette på helsenorge.no for barn som er inntil 12 år, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne få digitalt innsyn i barnets kjernejournal.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Deler av denne tjenesten er tilgengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil det ikke vises der heller.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Ikke tilgang til Internett?

De som ikke har tilgang på Internett skal likevel kunne få lagt inn opplysninger i sin kjernejournal.

Dersom du ikke kan eller vil behandle informasjonen om deg via helsenorge.no, kan du bruke​​​​​​​​​ skjemaene nedenfor til å få lagt inn, slettet eller endret opplysn​inger i din kjernejournal.

Skjema for endring i kjernejournal

Fant du det du lette etter?