Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Her kan du logge deg inn i sertifikatet.

Dersom du har norsk personnummer eller D-nummer finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge (se lenke i den blå boksen over). Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Kommuner kan nå ta i bruk koronasertifikat

Kommuner med smitteverntiltak kan nå ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser. Dersom kommunen din innfører koronasertifikat, må du se informasjon om dette på kommunens nettside.

Den nasjonale informasjonstelefonen kan ikke svare på spørsmål om lokalt bruk av koronasertifikatet.

Hvordan fungerer koronasertifikatet?

Koronasertifikatet skal vise om du

 • har en nylig negativ test
 • er vaksinert
 • er immun etter å ha hatt koronasykdom

Du kan bruke sertifikatet til å dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test når du reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet. 

Sertifikatet kan også gjøre at du unngår karantene, testing eller annet dersom du kommer fra røde land og skal inn til Norge.

Veileder: Slik bruker du koronasertifikat

Kontrollside med QR-kode

Koronasertifikatet har QR-koder som inneholder opplysninger om vaksinasjonsstatus, koronaprøve og gjennomgått koronasykdom. For å se hva du har i ditt sertifikat, klikker du på fanen «vis kontrollside». Du finner også mer detaljert informasjon ved å klikke på «vis utskriftsvennlig side».

Du kan bli bedt om å vise kontrollsiden ved grensepassering innen EU/EØS eller i andre situasjoner der denne informasjonen kreves. Det er reglene i landet du er i som bestemmer om sertifikatet er gyldig. Du finner en oversikt på Reopen-EU.

Sertifikatet viser informasjon om:

Kan jeg slette koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet som vises på Helsenorge henter helseopplysninger fra FHI, på bakgrunn av at bruker selv ber om et koronasertifikat. Koronasertifikatet lagres ikke, med mindre du som bruker aktivt lagrer det selv eller laster ned en kopi i Helsenorge app. Dersom du har lagret eller lastet det ned kan du slette dette selv.

Når du benytter helsetjenester i Norge lagres det opplysninger om deg inn i helseregistre. Opplysningene som benyttes i Koronasertifikatet er en del av helseopplysningene dine som er lagret av FHI i "Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)" og "Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)".

Rettslig grunnlag for Koronasertifikat er smittevernloven og to EU-forordninger, les mer på Personvernerklæring koronasertifikat.

Hvordan henter du fram koronasertifikatet?

Du kan vise fram sertifikatet digitalt, laste det ned på mobil, PC eller nettbrett eller ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Du kan også få enkel tilgang til sertifikatet ved å laste ned Helsenorge-appen. Setter du opp en personlig kode, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk trenger du heller ikke å bruke ID-porten hver gang du skal hente det fram. Helsenorge-appen kan du laste ned her.

Om du ikke bruker smarttelefon, PC eller nettbrett, og dermed ikke har tilgang til helsenorge.no, kan du bestille koronasertifikatet ditt via brev eller telefon.

Hvor lenge er koronasertifikatet gyldig?

Når du går inn i koronasertifikatet ditt, vil det stå en teknisk gyldighet (utløpsdato) som er om 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er teknisk gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.

Det er forskjell på hvor lenge sertifikatet er teknisk gyldig, og hva som gir et gyldig sertifikat.

Kan barn få koronasertifikat?

Koronasertifikatet fungerer på samme måte hos barn som hos voksne. Barn får gyldig koronasertifikat basert på negativ test, gjennomgått koronasykdom eller vaksine. Les mer om koronasertifikat for barn og unge hos FHI.

Er du forelder eller foresatt til barn under 16 år kan du få tilgang på barnas koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge. Her ligger også barnas helseopplysninger. Velg barnet du vil hente sertifikatet til, klikk på fanen «vis kontrollside» og velg om du vil vise, laste ned eller printe ut sertifikatet.

Er barna mellom 16 og 18 år, har du som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt deg fullmakt.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides, for å kunne logge seg inn og laste ned sitt eget koronasertifikat på Helsenorge. Les mer om hvordan unge som har fylt 16 år logger seg inn og bruker Helsenorge her.

Veileder: Koronasertifikat til barn

Koronasertifikat ved reise til og fra utlandet

Alle EU/EØS-land er forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. Merk at hvert land i EU beslutter sine egne regler, og hva som kreves av dokumentasjon vil variere.

Reiser ut av Norge

Hvis du skal reise til utlandet, må du selv finne ut hvilke regler som gjelder for innreise i landet du skal til, og hva slags dokumentasjon som kreves. For eksempel kan land bruke ulike definisjoner på hva som er fullvaksinert. Krav om vaksinedoser og antall uker mellom vaksinedoser kan variere, og det samme kan reglene for karantene, testkrav og smittevern.

Du finner informasjon om hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på Re-open EU. Sjekk også Reiseklar-appen til Utenriksdepartementet.

Det er også viktig at du sjekker at alle opplysningene i sertifikatet ditt stemmer i god tid før avreise. Stemmer antall vaksinedoser, for eksempel? 

Sjekk veileder for hvordan du bruker koronasertifikatet ved grensepassering til andre land i Europa og inn til Norge (PDF).

Reiser inn i Norge

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt korona de siste seks månedene, og kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil du kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land du kommer reisende fra.

Du slipper begrensninger som karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere deg ved innreise.

Husk å sette deg inn i reglene som gjelder ved retur til Norge før du kommer til grensen. 

Slik kontrolleres sertifikatet ved innreise til Norge

Når du ankommer grensen for kontroll, skal du klikke på «vis kontrollside» i sertifikatet. Kontrolløren vil scanne QR-kodene for å se om sertifikatet er gyldig eller ikke.

Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene.

I appen for scanning vil kontrolløren så se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent og om du har fått én, to eller tre doser.

Se hvilke krav som gjelder for å få unntak fra innreisekarantene her.

Finner du feil eller mangler i koronasertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Derfor er det lurt å logge seg inn i sertifikatet og sjekke at alle opplysningene stemmer - se hvordan du går fram, under: 

Finner du ikke vaksine- eller testinformasjonen din?

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Har du ikke mulighet til å logge deg inn på Helsenorge med elektronisk ID? Eller kan du ikke bruke smarttelefon, PC eller nettbrett? Da kan du bestille koronasertifikatet via brev i post. Du kan også ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand.

På grunn av stor pågang er det likevel anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via brev i post

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Dette er aktuelt for blant annet:

 • Personer som har verge. Vergen kan bestille på vegne av vedkommende, forutsatt at Helfo har oppføring om vergemålet i sitt register.
 • Personer som er bosatt i Norge, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som er bosatt i utlandet, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som ikke selv kan ringe Helfo og etterspørre sertifikatet.

Hva må brevet inneholde?

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger:

Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål)

Hvor skal du sende det?

Send brevet og kopi av legitimasjon til:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil du få tilsendt dette per post. Det er ikke mulig å få koronasertifikatet tilsendt til digital postkasse. Hvis det er mangler ved henvendelsen vil Helfo ikke kunne sende ut koronasertifikatet.

Du vil normalt få tilsendt koronasertifikatet i løpet av 1-2 uker.

Bestilling via telefon

 • Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 • Ring informasjonstelefonen for korona (svarer på norsk, engelsk og polsk).
  1. Åpningstid kl. 08.00 – 15.00, mandag til fredag
  2. Fra Norge: 815 55 015
  3. Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Postgangen vil da avgjøre hvor raskt du kan motta koronasertifikatet. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Bosatt i utlandet?

Hvis du er bosatt i utlandet og har norsk fødselsnummer eller d-nummer, men ikke bankID eller annen autoriseringsløsning som gir deg tilgang til helsenorge.no, kan du bruke løsningen for ikke-digitale brukere beskrevet ovenfor. Det forutsetter at din adresse i utlandet er registrert i folkeregisteret.

Har du ikke tilgang til helsenorge.no?

Dersom du ikke har tilgang til helsenorge.no kan du også gi andre fullmakt (PDF) til å skrive ut koronasertifikatet ditt. Saksbehandlingstid for fullmakter er minimum 30 dager. Merk at en slik fullmakt gir innsyn til flere helseopplysninger som er tilgjengelig i andre digitale helsetjenester på helsenorge.no.

Koronasertifikat til personer uten fødselsnummer eller d-nummer

I oktober kom det en løsning for koronasertifikat basert på test for personer uten fødselsnummer eller d-nummer:

 • Testtilbydere tilbys en web-applikasjon som muliggjør utskrift av koronasertifikat til personer med felles hjelpenummer.
 • Løsningen vil i første omgang lanseres hos Dr. Dropin på Gardermoen, men vil etter hvert være tilgjengelig for private testtilbydere som utfører hurtigtest til koronasertifikat.
 • Det er forventet at løsningen kommer til flere lokasjoner etter hvert som flere testtilbydere melder seg på.
 • Når flere testtilbydere tilbyr løsningen vil dette opplyses om på nettsider hos Helsedirektoratet.
 • Innbygger kan fra 14. oktober ta kontakt med testtilbyderne for å få gjennomført en hurtigtest og samtidig få utskrift av koronasertifikat. Det er viktig å ta med pass.

Ulik fødselsdato i koronasertifikat og pass?

Noen få personer kan ha ulik fødselsdato i koronasertifikatet og passet sitt. Dette skyldes at du har fått tildelt et fødsels eller d-nummer som ikke inneholder reell fødselsdato, men registreringsdato for da du fikk tildelt et nummer i Folkeregisteret. Alle dette gjelder har fått beskjed fra Folkeregisteret ved tildelingen.

Slik kan du få en bekreftelse på at datoene ikke samsvarer

Gjelder dette deg, kan det hende du har behov for en bekreftelse som forklarer hvorfor fødselsdato i koronasertifikatet ikke samsvarer med passet ditt.

Du kan kontakte Skatteetaten på skatteetaten.no/kontakt/ for å få en slik bekreftelse. Denne vil være utformet på norsk og engelsk.

Slik kan du søke om å endre til riktig fødselsdato i Folkeregisteret

Du kan også søke om å få registrert riktig fødselsdato. Avhengig av hvilken gruppe du tilhører, skal du søke enten Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Skatteetaten.

Skatteetatens nettsider ser du hvem du skal kontakte og hvordan du skal gå frem for å få registrert riktig fødselsdato.

Hva hvis jeg har skiftet fra d-nummer til fødselsnummer samtidig som jeg har vært syk eller fått vaksine?

Enkelte kan ha gjennomgått covid-19 eller blitt vaksinert mens de hadde d-nummer, og så fått fødselsnummer før vaksinedose nummer 2. Det skaper problemer med å koble helseopplysninger mellom ulike numre i registrene.

Anbefalingen per nå er at du gjør vaksinasjons- eller teststedet oppmerksom på problemstillingen.

 • For testregistrering må helsepersonell slette registrering knyttet til d-nummer og registrere på nytt på riktig fødselsnummer.
 • For vaksine bør det sjekkes at alle vaksiner vises på rett fødselsnummer.

Hvordan får du etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge?

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, uavhengig av hvor de er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson og Covishield.

Du må selv betale for konsultasjonen for å etterregistrere koronavaksinen.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. 

Hvordan går du frem for etterregistrering i SYSVAK?

Registreringen kan skje før reise til Norge. Be om en konsultasjon (e-konsultasjon/videokonsultasjon der det er mulig) med enten

 • fastlege
 • kommunehelsetjenesten 
 • privat helsetjeneste

Hva slags dokumentasjon må du vise?

 • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS-området, eller
 • Skriftlig vaksinasjonsdokumentasjon

Fastlegen, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Helsepersonell har ikke en plikt til å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge.

Oppdatering av koronasertifikatet

Opplysningene vil dukke opp i koronasertifikatet etter noe tid, alt fra noen sekunder fra registrering til et døgn, avhengig av hva slags journalsystem fastlegen, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten bruker.

Hvor lenge skal vi bruke sertifikatet?

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Personvern i koronasertifikatet

Folkehelseinstituttet (FHI) er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikatet. Her finner du nærmere informasjon om hvordan personopplysninger om deg i koronasertifikatet blir behandlet, og hvilke rettigheter du har.

Mer om tjenesten

Fant du det du lette etter?