Vaksiner

Her finner du opplysninger om hvilke sykdommer du er vaksinert mot og når vaksinen er satt. Har du barn under 16 år, kan du også se deres vaksiner.

Om tjenesten

I vaksinetjenesten kan du:

  • Se en oversikt over alle vaksiner som er registrert på deg i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, som Folkehelseinstituttet er ansvarlig for.
  • Skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til Full tilgang.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 3: Digitale helsetjenester.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Du kan benytte denne tjenesten på vegne av barn under 16 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Siden helserettslig myndighetsalder i Norge er 16 år, har ikke foreldre tilgang til barnas vaksinasjonsstatus etter deres 16-årsdag. Buypass ID tilbys personer fra fylte 13 år. Dersom du har en slik ID og er eldre enn 16 år, kan du selv sjekke dine vaksiner ved å logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no.

Dersom du er mellom 16 og 18 år og du ikke har Buypass ID, kan du bestille vaksinasjonskort direkte fra Folkehelseinstituttet.

Det er 30 dagers utleveringsfrist på vaksinasjonskort fra Folkehelseinstituttet, men normalt sendes det ut 1-2 dager etter bestilling.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Fant du det du lette etter?