Om koronasertifikatet

Koronasertifikatet gir deg foreløpig oversikt over vaksinasjonsstatus og den siste negative koronatesten som er registrert på deg de siste sju dagene.

Løsningen for koronasertifikatet vil utvikles trinnvis. I denne første versjonen kan du logge deg inn på tjenesten og få oversikt over vaksinasjonsstatus og den siste negative koronatesten som er registrert på deg de siste sju dagene.

Sertifikatet vil senere få mer funksjonalitet, for eksempel skal du kunne vise det fram når du reiser til andre land.

Informasjonen om vaksinasjoner mot koronavirus og koronaprøvesvar som du finner i sertifikatet er hentet fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og MSIS Labdatabasen. Informasjonen lagres ikke på Helsenorge.

Har du ikke personnummer eller D-nummer?

Hvis du ikke har fødselsnummer eller D-nummer, kan du ikke logge inn og se dine prøveresultater på Helsenorge. Du må da avtale med teststasjonen hvordan du skal få informasjon om resultatet på testen.

Sertifikatet er under utvikling

Koronasertifikatet vil til slutt bestå av tre deler:

  • en del som viser vaksinasjonsstatus
  • en del som viser negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest) siste sju dager
  • en del som viser immunitet etter gjennomgått koronasykdom, basert på en positiv PCR-test (denne delen lanseres først i slutten av juni)

Bruk ikke avklart

Hva koronasertifikatet kan brukes til er ennå ikke avklart, verken nasjonalt eller med tanke på innreise og karantene ved ankomst til Norge fra utlandet. Regjeringen vil beslutte hvordan sertifikatet skal brukes i gjenåpningen av samfunnet i tiden framover.

Europeisk samarbeid

I slutten av juni skal koronasertifikatet være klart i tråd med alle EU-krav.

Koronasertifikater inngår i europeisk samarbeid for å bidra til en trygg gjenåpning av Europa. Bruken av sertifikatene vil reguleres av nasjonale myndigheter i de ulike landene.

Etterregistrering av covid-19-vaksine?

I forbindelse med koronasertifikat må det avklares juridisk om vaksinasjoner mot covid-19 gitt utenfor Norge kan etterregistreres. Departementet har foreslått et nytt kapittel 4A i smittevernloven med regler om koronasertifikat. Forslaget er sendt på høring, med høringsfrist 12. mai.

Feilregistreringer eller mangelfull informasjon?

Finner du feil eller mangelfulle opplysninger om deg, kan du ta kontakt med kommunen der du har blitt vaksinert eller testet for å få rettet dette.

Vaksinasjonsstedet har meldeplikt til SYSVAK og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte og tidsriktig registrert, og for at feil eller mangler blir rettet og oppdatert.

Det er laboratoriene, eller teststasjonene via laboratoriene, som må korrigere opplysninger som er feil eller mangler i testresultatet.