Om koronasertifikatet

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Se koronasertifikatet ditt

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Løsningen for sertifikatet vil utvikles trinnvis. Fra 11. juni kan sertifikatet tas i bruk for innreise til Norge.  

Hva inneholder koronasertifikatet?

I denne versjonen kan du logge deg inn på tjenesten og få oversikt over:

  • Vaksinasjonsstatus: Sertifikatet vil vise alle vaksiner mot covid-19 som er satt eller registrert i Norge.
  • Negativ koronatest: Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste sju døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode. 
  • Immunitet etter å ha hatt koronasykdom de siste seks månedene: Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises. Hvis du har testet positivt på nytt mer enn tre måneder etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises.

Sertifikatet har to kontrollsider

  • Sertifikatet har en kontrollside (Norge) som viser grønt og rødt lys for innenlands bruk.
  • Sertifikatet har også en utvidet kontrollside. Den brukes ved grensepassering for deg som har et norsk koronasertifikat og skal inn i Norge.

Sertifikatet vil senere få mer funksjonalitet, for eksempel skal du kunne vise det fram når du reiser til andre land. En EU-tilpasset visning som vil gjøre det mulig å krysse grenser på tvers av EU- og EØS-området er planlagt klart til bruk fra begynnelsen av juli.

Sertifikatet kan vises fram digitalt, lastes ned eller printes ut.

Hva gir grønt eller rødt koronasertifikat i Norge?

Opplysninger om vaksiner, koronatest og gjennomgått koronasykdom avgjør om sertifikatet blir grønt eller rødt.

Merk at grønt og rødt sertifikat kun er for innenlands bruk i Norge, og gjelder ikke for innreise. Innenlands bruk er ennå ikke besluttet av regjeringen.

Reglene som gir grønt og rødt koronasertifikat i Norge

Hvordan kontrolleres sertifikatet ved innreise til Norge?

Dersom du kan dokumentere i ditt norske koronasertifikat at du enten er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene kan du slippe karantene ved innreise til Norge fra fredag 11. juni kl. 15.

For kontroll ved innreise er det utvidet kontrollside som gjelder, og opplysningene som ligger her som vil bli kontrollert. Ditt grønne og røde sertifikat gjelder kun for innenlands bruk i Norge, og skal ikke brukes ved grensepassering.

Bruk utvidet kontrollside ved kontroll på grensen

For kontroll ved innreise, trykk på knappen utvidet kontrollside. Det er denne du skal vise til politiet når du passerer grensen inn til Norge.

Slik foregår kontrollen

Politiet vil scanne QR-kodene som er på utvidet kontrollside.

I scanneren vil kontrolløren øverst få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke.

Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke.

Dette gir unntak fra innreisekarantene

Nedenfor i appen for scanning i koronasertifikatet vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent og om du har fått én eller to doser.

  • Hvis du har status som fullvaksinert, vil du slippe innreisekarantene.
  • Hvis du har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder, slipper du også innreisekarantene.
  • Fullvaksinerte og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt 24 timer før ankomst til Norge.

Hvis du har fått første vaksinedose for 3-15 uker siden, slipper du karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test tre døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år.

Du må fortsatt teste deg ved innreise

Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men må ta en test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

Fullvaksinert og lurer på hvorfor det står at sertifikatet kun er gyldig i 90 dager?

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå en gyldighet som er om 90 dager på kontrollsiden. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. Noen kan for eksempel prøve å krysse landegrenser med det to år etter det ble skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.

Finner du feil opplysninger om vaksinasjon, testresultat eller gjennomgått koronasykdom?

Er det en vaksine du ikke finner?

Koronasertifikatet henter informasjonen om vaksiner fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. SYSVAK er et sentralt helseregister som gir oversikt over vaksinasjonsstatus for alle innbyggere i Norge, og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Hvis du ikke ser en koronavaksine du har tatt, så har den kanskje ikke blitt registrert, eller det har skjedd en feil med registreringen. Husk at det kan ta noe tid fra en vaksine er satt til den blir registrert i SYSVAK.

Dersom vaksinen ikke vises kan du kontakte stedet hvor du fikk vaksinen, slik at de kan registrere den, eller korrigere feilen.

Er det en koronatest du ikke finner?

Koronasertifikatet henter informasjonen fra MSIS Labdatabasen over tester som er foretatt i Norge. Oversikten viser den siste testen som er registrert på deg de siste sju dagene. Du vil se siste test kun hvis koronavirus ikke ble påvist.

Ingen tester vil vises på denne siden dersom du har fått påvist koronavirus i løpet av de siste sju dagene. Dette gjelder også dersom laboratoriet ikke kunne gi et klart resultat av den siste testen din.

prøvesvarsiden kan du se alle koronatestene du har tatt.

Hvis du har tatt en koronatest de siste sju dagene hvor det ikke ble påvist koronavirus, og du likevel ikke finner testen i denne oversikten, så kan det være at testen ikke er registrert.

Du kan ta kontakt med stedet der du tok koronatesten, og spørre om de har registrert resultatet på testen din.

Er det opplysninger om gjennomgått covid-19 du ikke finner?

Dersom du har hatt koronavirus det siste halve året vil du normalt sett være beskyttet.

For noen vil det dessverre ikke automatisk kunne være mulig å vise at du er beskyttet. Det kan for eksempel skyldes at det ikke var mulig å gjøre en automatisk tolkning av dine tidligere prøver for koronavirus.

Ta kontakt med teststed eller aktuelt laboratorium dersom du finner prøvesvaret ditt under Prøvesvar på helsenorge.no, men det ikke kan tolkes i koronasertifikatet.

Etterregistrering av koronavaksine tatt utenfor Norge

I forbindelse med innføring av koronasertifikat jobbes det nå med avklaringer rundt ulike løsninger for etterregistrering av koronavaksiner gitt utenfor Norge.

Flere land i Europa har et vaksinasjonsregister, og da må den enkelte be om at dette blir registrert korrekt i landets vaksinasjonsregister. Når andre land i EU/ EØS implementerer et koronasertifikat, kan dette brukes på lik linje med det norske koronasertifikatet.

Nåværende dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon, må oppbevares for eventuell senere etterregistrering.

Navn og fødselsdato i sertifikatet

På kontrollsiden vises kun forbokstav av fornavnet og de tre første bokstavene i etternavnet samt fødselsåret ditt. Dette er for å gi minst mulig personopplysninger om deg, kun det som er nødvendig for å verifisere riktig person ved kontroll.  

På utvidet kontrollside vises alle fornavn samt etternavn, ikke eventuelle mellomnavn, og hele fødselsdatoen fordi det er nødvendig ved grensekontroll som denne kontrollsiden skal brukes til.

Ulik fødselsdato i koronasertifikat og pass?

Koronasertifikatet henter fødselsdato fra Folkeregisteret. Noen få personer kan ha ulik fødselsdato i koronasertifikatet og passet sitt.

Dette skyldes at du har fått tildelt et fødsels- eller D-nummer som ikke inneholder reell fødselsdato men registreringsdato for da du fikk tildelt et nummer i Folkeregisteret. 

Dersom dette gjelder deg, har du fått beskjed om dette fra Folkeregisteret da du fikk nummeret tildelt. 

Du kan få en bekreftelse som forklarer hvorfor fødselsdatoen i koronasertifikatet ikke er likt det i passet ditt. Du kan kontakte Skatteetaten for å få en slik bekreftelse på norsk og engelsk.

Du kan også søke om å få registrert riktig fødselsdato i Folkeregisteret

Har du ikke personnummer eller D-nummer?

Hvis du ikke har fødselsnummer eller D-nummer, kan du ikke logge inn og se dine prøveresultater på Helsenorge. Du må da avtale med teststasjonen hvordan du skal få informasjon om resultatet på testen.

Ikke digital bruker?

Har du ikke tilgang til helsenorge.no kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt.

Det jobbes også med en løsning for en utskriftsversjon for deg som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, men denne er ikke klar ennå.

Personvern i koronasertifikatet

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikatet. Her finner du nærmere informasjon om hvordan FHI behandler personopplysninger om deg i koronasertifikatet, og hvilke rettigheter du har.