Om koronasertifikatet

Koronasertifikatet er en dokumentasjon som viser om du er vaksinert med koronavaksine, om du nylig har gjennomgått koronasykdom og om du har en nylig negativ koronatest.

Slik finner du koronasertifikatet

Dersom du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, finner du sertifikatet ditt ved å logge deg inn på Helsenorge. 

Du logger deg inn med elektronisk ID, og kan bruke enten BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Innlogging i Helsenorge-appen fra mobil enhet

Du kan også få enkel tilgang til sertifikatet ved å laste ned Helsenorge-appen. Setter du opp en personlig kode, ansiktsgjenkjenning eller fingeravtrykk, trenger du ikke å bruke ID-porten hver gang du skal hente det fram. Fra Helsenorge-appen er det to alternative tilganger til sertifikatet:

 1. Kontroll av ditt koronasertifikat som er en hurtigtilgang til ditt digitale koronasertifikat. Merk at her vil du ikke ha tilgang til utskrift av sertifikatet ditt. Det kan kun gjøres i en nettleser.

 2. Koronasertifikat under Helsetjenester videresender deg til Helsenorges nettside. Her finner du utskriftsvennlig versjon og mulighet til å se egne data i koronasertifikatet.

Hvordan viser du frem sertifikatet?

Du kan vise fram sertifikatet digitalt, laste det ned på mobil, PC eller nettbrett eller ta en utskrift av sertifikatet på papir. Om du ikke har tilgang til digitalt sertifikat, kan du bestille koronasertifikatet ditt via brev eller telefon.

To kontrollsider med ulik bruk i sertifikatet

Koronasertifikatet har to kontrollsider - en for bruk innenlands i Norge, og en for bruk i utlandet og ved grensepassering. Du kan bli bedt om å vise fram koronasertifikatet i situasjoner som krever gyldig sertifikat.

Koronasertifikatet henter opplysninger fra sentrale helseregistre. Når det finnes data om vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og/eller negativ koronatest, vil denne informasjonen finnes i QR-kodene i sertifikatet. For at gjennomgått sykdom skal vises i koronasertifikatet, må du ha tatt PCR-test ved teststasjon. Hjemmetester registreres ikke i sertifikatet.

Når du logger deg inn i sertifikatet og klikker på vis kontrollside, kan du enten trykke på «Kontroll i Norge» og «Grensepassering EU/EØS»:

 • Norge*: Kontrollsiden for Norge viser enten rødt eller grønt, basert på nasjonale regler. Denne siden skal vises frem innenlands i kommuner som har tatt koronasertifikatet i bruk.
 • EU/EØS: Kontrollsiden for EU/EØS er blå.Denne siden brukes ved grensepassering og for innenlands bruk i andre land. Merk at regler for gyldighet og krav om dokumentasjon er forskjellige i ulike land. Du må selv finne ut hva som gjelder for det landet du skal reise til. På Re-open EU finner du en oversikt over dette

*Det nasjonale koronasertifikatet er ikke i bruk nå, men vil fortsatt være tilgjengelig. Først og fremst for kommuner som vedtar bruk av koronasertifikat, for å gi lettelser der det er innført lokale smitteverntiltak, men også fordi det kan bli aktuelt å raskt innføre bruk av koronasertifikatet som et nasjonalt tiltak. Dersom kommunen din innfører koronasertifikat, må du se informasjon om dette på kommunens nettside. Den nasjonale informasjonstelefonen kan ikke svare på spørsmål om lokalt bruk av koronasertifikatet.

Visning av vaksinedoser i koronasertifikatet

EU har bestemt at kun din siste vaksinedose skal vises i koronasertifikatet. For at dette skal gi kontrollør tilstrekkelig informasjon må det fremgå hvilket nummer i rekken den siste dosen er. Dermed vises dosen med to tall som utgjør en brøk. På Folkehelseinstituttets nettsider om Visning av vaksinedoser i koronasertifikatet, forklares reglene for hvordan vaksinedosene vises.

Hva gir et gyldig koronasertifikat?

Ulike krav som er knyttet til lover i EU og i Norge, samt medisinske anbefalinger om koronavirus og koronavaksinasjon, avgjør om man får et gyldig sertifikat. Selv om du oppfyller kravene under, godtas ikke dette nødvendigvis i alle land du skal reise til. Du må selv finne ut av hvilke regler og krav som gjelder i landet du skal reise til.

Reglene kan endres om det skjer endringer med vaksinene, sykdommen og smittesituasjonen.

Hvor lenge er koronasertifikatet gyldig?

 • Hver gang du åpner koronasertifikatet ditt, vil det stå en teknisk gyldighet (utløpsdato) som er om 90 dager. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.
 • Grunnen til at koronasertifikatet kun er teknisk gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk.
 • Det er forskjell på hvor lenge sertifikatet er teknisk gyldig, og hva som gir et gyldig sertifikat. Hva som gir et gyldig sertifikat styres av medisinske regler basert på det som er registrert av test- og vaksinasjonsopplysninger om deg.

Gyldighetsperiode for vaksine:

 • Fra og med 1. februar 2022 innførte EU en gyldighetsperiode på 270 dager for grunnvaksinerte for voksne over 18 år. Det vil si at personer over 18 år som har status som grunnvaksinert (med enten «2 av 2» eller «1 av 1» i sertifikatet), vil få en begrenset gyldighetsperiode på 270 dager etter siste registrerte vaksinedose. Dersom gyldighetsperioden på sertifikatet er nær ved å utløpe, kreves det en oppfriskningsdose med koronavaksine for å forlenge gyldigheten.
 • Barn har gyldig koronasertifikat i ubegrenset tid etter grunnvaksinasjon inntil de fyller 18 år. Det vil si at de i denne perioden ikke trenger oppfriskningsdose for å få gyldig sertifikat etter 270 dager fra siste vaksinedose.
 • Husk at den tekniske gyldigheten ikke endres, og når du laster ned sertifikatet ditt, vil utløpsdatoen ikke være mer enn 90 dager.

Ny tellefunksjon i sertifikatet

Ny funksjonalitet i koronasertifikatet fra og med 22. mars viser hvor mange dager som har gått siden siste dose i grunnvaksinasjon, og hvor mange dager som har gått siden positiv test. Dette gjør det enklere for deg å vite om du innfrir krav for blant annet innreise eller innenlands bruk i andre land.

Tellefunksjonen vises ved innlogging til koronasertifikat på Helsenorge dersom du er grunnvaksinert og/ eller har et positivt prøvesvar. Gyldighetsperioden for grunnvaksinasjon varer i 270 dager etter siste vaksinedose, og mellom 11-180 dager etter positiv test.

Dokumentasjon ved reise til og fra utlandet og innenlands i Norge

Alle EU/EØS-land er forpliktet til å akseptere koronasertifikat som dokumentasjon på gjennomgått sykdom, vaksinasjon eller negativ test. Merk at hvert land i EU beslutter sine egne regler, og hva som kreves av dokumentasjon vil variere.

Det kan være lurt å skrive ut eller laste ned en kopi av koronasertifikatet før du reiser. Da er du sikret tilgang selv om det skulle oppstå nedetid ved helsenorge.no eller andre digitale tjenester som BankID. Merk at koronasertifikatet har en teknisk gyldighet på 3 måneder fra lagring eller utskrift.

Grensepassering og bruk i andre land 

Hvis du skal reise til utlandet, må du selv finne ut hvilke regler som gjelder for innreise i landet du skal til, og hva slags dokumentasjon som kreves. Kravene knyttet til vaksine og test kan variere mellom land, eksempelvis hvor lang tid det må ha gått etter vaksinedoser, testkrav og regler for karantene.

Du finner informasjon om hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på Re-open EU. Sjekk også Reiseklar-appen til Utenriksdepartementet.

Det er også viktig at du sjekker at alle opplysningene i sertifikatet ditt stemmer i god tid før avreise. Stemmer antall vaksinedoser, for eksempel? 

Sjekk veileder for hvordan du bruker koronasertifikatet ved grensepassering til andre land i Europa og inn til Norge (PDF).

Flere land utenfor EU tatt i bruk EUs koronasertifikat. Du finner mer informasjon og liste over hvilke land dette gjelder på EU-kommisjonens nettsider.

Innenlands i Norge

Fra og med 19. november kan kommuner med lokale smitteverntiltak ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser, for å holde samfunnet mest mulig åpent samtidig som kommuner med smitteutbrudd, innfører tiltak. Sjekk din egen kommune om koronasertifikatet er i bruk.

Hvor lenge skal vi bruke sertifikatet?

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Endre feil eller mangler i koronasertifikatet

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Derfor er det lurt å logge seg inn i sertifikatet og sjekke at alle opplysningene stemmer - se hvordan du går fram, under: 

Kan barn få koronasertifikat?

Koronasertifikatet fungerer på samme måte hos barn som hos voksne. Barn får gyldig koronasertifikat basert på negativ test, dokumentert gjennomgått koronasykdom eller vaksine. Les mer om koronasertifikat for barn og unge hos FHI.

Er du forelder eller foresatt til barn under 16 år kan du få tilgang på barnas koronasertifikat ved å logge deg inn på Helsenorge. Her ligger også barnas helseopplysninger. Velg barnet du vil hente sertifikatet til, klikk på fanen «vis kontrollside» og velg om du vil vise, laste ned eller printe ut sertifikatet. Barn og ungdom under 16 år trenger ikke koronasertifikat til innenlands bruk i Norge.

Koronasertifikat for ungdom over 16 år

Er barna mellom 16 og 18 år har du som hovedregel ikke tilgang til deres informasjon på Helsenorge, og dermed ikke til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt deg fullmakt.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides, for å kunne logge seg inn og laste ned sitt eget koronasertifikat på Helsenorge.

Om barnet ditt snart fyller 16 år kan det være lurt å skrive ut eller laste ned en kopi av deres koronasertifikat, utenfor Helsenorge, før de fyller år. Da er barnet sikret tilgang selv om det skulle oppstå ventetid ved bestilling av elektronisk ID. Merk at koronasertifikatet har en teknisk gyldighet på 3 måneder fra lagring eller utskrift.

Hvordan skaffe koronasertifikat på andre måter.

Veileder: Koronasertifikat til barn

Kan jeg slette koronasertifikatet mitt?

Koronasertifikatet som vises på Helsenorge henter helseopplysninger fra FHI, på bakgrunn av at bruker selv ber om et koronasertifikat. Koronasertifikatet lagres ikke, med mindre du som bruker aktivt lagrer det selv eller laster ned en kopi i Helsenorge app. Dersom du har lagret eller lastet det ned, kan du slette dette selv.

Når du benytter helsetjenester i Norge lagres det opplysninger om deg inn i helseregistre. Opplysningene som benyttes i Koronasertifikatet er en del av helseopplysningene dine som er lagret av FHI i "Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)" og "Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)".

Etterregistrering av vaksiner og påvist sykdom

Personvern i koronasertifikatet

Folkehelseinstituttet (FHI) er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikatet.

Rettslig grunnlag for Koronasertifikat er smittevernloven og to EU-forordninger. Her finner du nærmere informasjon om hvordan personopplysninger om deg i koronasertifikatet blir behandlet, og hvilke rettigheter du har.

Ulik fødselsdato i koronasertifikat og pass?

Noen få personer kan ha ulik fødselsdato i koronasertifikatet og passet sitt. Dette skyldes at du har fått tildelt et fødsels eller d-nummer som ikke inneholder reell fødselsdato, men registreringsdato for da du fikk tildelt et nummer i Folkeregisteret. Alle dette gjelder har fått beskjed fra Folkeregisteret ved tildelingen.

Slik kan du få en bekreftelse på at datoene ikke samsvarer

Gjelder dette deg, kan det hende du har behov for en bekreftelse som forklarer hvorfor fødselsdato i koronasertifikatet ikke samsvarer med passet ditt.

Du kan kontakte Skatteetaten for å få en slik bekreftelse. Denne vil være utformet på norsk og engelsk.

Slik kan du søke om å endre til riktig fødselsdato i Folkeregisteret

Du kan også søke om å få registrert riktig fødselsdato. Avhengig av hvilken gruppe du tilhører, skal du søke enten Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Skatteetaten.

Skatteetatens nettsider ser du hvem du skal kontakte og hvordan du skal gå frem for å få registrert riktig fødselsdato.

Hva hvis jeg har skiftet eller fått utstedt norsk ID-nummer samtidig som jeg har vært syk eller fått vaksine?

I noen tilfeller kan personer som har skiftet eller nylig fått utstedt et norsk ID-nummer, få problemer med å hente ut sitt koronasertifikat.

Noen av avvikene ser ut til å oppstå fordi det benyttes ulike kilder til folkeregister for å knytte vaksine/ prøvesvar til person hos Folkehelseinstituttet (FHI) og i kommunene. Det skaper problemer med å gjenfinne helseopplysninger som meldes inn fra kommunene til sentrale helseregistre hos FHI.

For eksempel, personer har fått første vaksinedose mens de hadde d-nummer, og så fått fødselsnummer før neste vaksinedose. Da vil ikke alltid begge vaksinedoser fremkomme på oppdatert ID-nummer fordi de ulike folkeregister-kildene avviker.

Anbefalingen per nå er at du gjør vaksinasjons- eller teststedet oppmerksom på problemstillingen.

 • Først bør det sjekkes hvilket ID-nummer registreringen(e) vises på.
 • Helsepersonell må kontakte FHI for kontroll av registrering og ID-nummer.
 • I noen tilfeller kan helsepersonell slette registrering knyttet til gammelt ID-nummer og registrere på nytt på riktig ID-nummer dersom dette er tilgjengelig i kilden.
 • Det jobbes med å finne løsninger på avvikene. I mellomtiden må du forsøke å kontakte helsetjenesten som videre må vurdere å kontakte FHI.