Om koronasertifikatet

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Slik finner du koronasertifikatet

Dersom du har norsk personnummer eller D-nummer finner du koronasertifikatet ditt på Helsenorge. Du logger deg inn i sertifikatet med elektronisk ID. Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID.

Koronasertifikatet har to kontrollsider, en for Norge og en for EU/EØS. Husk å bruke kontrollsiden for EU/EØS på reise, også når du skal inn til Norge.  

Hva kan koronasertifikatet brukes til?

Du kan bruke sertifikatet til å:

 • Dokumentere vaksinasjon, gjennomgått sykdom eller negativ test ved reiser til land som er koblet til EUs tekniske løsning for sertifikatet.
 • Unngå karantene, test før innreise, test på grensen og innreiseregistrering når du reiser inn i Norge. Krav: Du må være fullvaksinert eller ha gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.
 • Delta på kystcruise med krav om koronasertifikat. Krav: Du må være beskyttet. Du er beskyttet når du er fullvaksinert, vaksinert med én dose for tre til 14 uker siden eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene.
 • Delta på større arrangementer med krav om koronasertifikat. Krav: Du må ha status som beskyttet eller ha negativt prøvesvar nyere enn 24 timer.  

Hva inneholder koronasertifikatet?

Koronasertifikatet gir deg en oversikt over:

 • Vaksinasjonsstatus: Sertifikatet vil vise siste dose med koronavaksine som er satt eller registrert i Norge. Disse vises som dose 1 av 1, dose 1 av 2 eller dose 2 av 2 avhengig av hvilken vaksine som er gitt, og hvor i vaksineringsforløpet du har kommet.
 • Negativ koronatest: Et negativt testresultat fra PCR eller antigen hurtigtest vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste sju døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode. Merk at gyldigheten som regel vil være betydelig kortere enn sju dager, og vil variere fra land til land. Les mer om testing for å få koronasertifikat.
 • Immunitet etter å ha hatt koronasykdom de siste seks månedene: Hvis du er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da du testet positivt vises. Seks måneder etter at du testet positivt vil ikke dette lenger vises i sertifikatet.*

Informasjonen hentes fra Folkehelseinstituttet og lagres ikke på Helsenorge.

*Gyldig dokumentasjon på gjennomgått covid-19 er godkjent PCR-test, antigentest eller antistofftest (ikke antistoff hurtigtest). Hvis du har gjennomgått covid-19-sykdom eller har mistanke om gjennomgått sykdom, men ikke har gyldig dokumentasjon på det, kan du i etterkant ta antistoffserologi (ikke antistoff hurtigtest) ved et mikrobiologisk laboratorium som melder til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Det er ikke mulig å registrere prøvesvar fra tidligere påvist koronasykdom fra utlandet i MSIS.

Du finner gyldig dokumentasjon på gjennomgått covid-19 under Prøvesvar.

Kontrollsider for Norge og EU/EØS i sertifikatet

Du kan bli bedt om å vise fram koronasertifikatet i situasjoner som krever gyldig sertifikat. Når du klikker deg inn på knappen vis kontrollside, ser du to ulike kontrollsider i sertifikatet:

 • Sertifikatet har en kontrollside for bruk i Norge som viser om sertifikatet er gyldig, for eksempel ved større arrangementer, basert på nasjonale regler. Kontrollsiden viser enten grønt eller rødt.
 • Sertifikatet har også en kontrollside med QR-koder for bruk ved grensepassering i EU- og EØS-området. Regler for gyldighet er forskjellige i ulike land. På Re-open EU finner du en oversikt over dette.

Visning av sertifikatet

Du kan vise fram sertifikatet digitalt, laste det ned på mobil, PC eller nettbrett eller ta en utskrift av sertifikatet på papir. Det er også laget en løsning for deg som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, og dermed ikke har tilgang til helsenorge.no.

Sertifikatets gyldighet blir automatisk oppdatert hver gang du henter det fram.

Navn og fødselsdato i sertifikatet

På kontrollsiden for Norge vises forkortet navn, kun forbokstav av fornavnet og de tre første bokstavene i etternavnet, samt fødselsåret ditt. Dette er for å gi minst mulig personopplysninger om deg, kun det som er nødvendig for å verifisere riktig person ved kontroll.  

På kontrollsiden for EU/EØS vises fornavn, mellomnavn og etternavn, og hele fødselsdatoen fordi det er nødvendig ved grensekontroll som denne kontrollsiden skal brukes til.

Hvordan kan koronasertifikatet brukes i EU og EØS?

Alle EU/EØS-land er forpliktet til å akseptere koronasertifikat som bevis på gjennomgått sykdom, vaksinering eller negativ test ved reiser. 

Reiser ut av Norge

Norge er del av EUs løsning for koronasertifikat. Det norske koronasertifikatet er oppdatert slik at det kan kontrolleres i andre EU- og EØS-land.

Du må selv sjekke regler for reise til andre land

Hvert land i EU beslutter sine egne regler, og hva som kreves av dokumentasjon vil variere. Regler for hva som gir et gyldig koronasertifikat er også forskjellig fra land til land. Velger du å reise, må du selv sette deg inn i reglene for karantene, testkrav og smittevern i landet du skal til. 

Du finner regler for innreise som gjelder for ulike land på Re-open EU. Her vises også smittesituasjonen i landene. Informasjonen oppdateres kontinuerlig, og er tilgjengelig på 24 språk.

Se mer om reiser til og fra Norge.

Sjekk veileder for hvordan du bruker koronasertifikatet ved grensepassering til andre land i Europa og inn til Norge (PDF).

Reiser inn i  Norge

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt korona de siste seks månedene, og kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil du kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land du kommer reisende fra.

Du slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere deg ved innreise.

Dersom du kun har fått én vaksinedose må du i karantene hvis du kommer fra røde land eller mørkerøde land.

Se UDI for mer informasjon om innreise til Norge.

Hvordan kontrolleres sertifikatet ved innreise til Norge?

Når du ankommer grensen for kontroll ved innreise til Norge, skal du trykke på knappen vis kontrollside, og så kontrollsiden EU/EØS. Denne skal du vise til politiet når du passerer grensen inn til Norge.

Politiet vil deretter scanne QR-kodene som er på kontrollsiden for EU/EØS. I scanneren vil kontrolløren få opp informasjon om sertifikatet er gyldig eller ikke.

Gyldig betyr kun at informasjonen i QR-koden er riktig, og ikke om du slipper innreisekarantene eller ikke.

Nedenfor i appen for scanning i koronasertifikatet vil kontrolløren se informasjon om hva slags vaksine du har fått, når, fra hvilken produsent og om du har fått én eller to doser.

Det er viktig at du setter deg inn i reglene som gjelder ved retur til Norge (regjeringen.no).

Hvem får unntak fra innreisekarantene?

For å få unntak fra innreisekarantene må du kunne dokumentere i koronasertifikatet ditt at du har

Hvis du har fått første vaksinedose for 3-14 uker siden, slipper du også karantenehotell og kan avslutte karantene etter negativ test tre døgn etter ankomst. Det samme gjelder for barn under 18 år.

Fullvaksinerte og personer som har vært koronasyke de siste seks måneder trenger ikke å fremvise en attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt 24 timer før ankomst til Norge.

Du er fullvaksinert når du har:

 • Fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
 • Fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra tre uker etter vaksinasjonen.
 • Gjennomgått koronasykdom og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
 • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Du må fortsatt teste deg ved innreise

Hovedregelen er at alle skal testes på grensen ved innreise, også de som nå får fritak fra innreisekarantene. Ved kapasitetsutfordringer er det en mulighet for myndighetene på grensen til å bestemme at personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom og kan dokumentere dette, ikke skal ta test på grensen, men må ta en test senest innen to dager etter ankomst til Norge.

Hva gir grønt eller rødt koronasertifikat i Norge?

Koronasertifikatet skal vise om du har en nylig negativ test, er vaksinert eller om du er immun etter å ha hatt koronasykdom. Det er utarbeidet ulike regler for koronasertifikatet som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside.

Den grønne og røde kontrollsiden er kun for bruk i Norge, mens kontrollsiden for EU/EØS blir kontrollert ved reise inn til Norge og ved reiser til andre land i Europa.

Reglene som er beskrevet under kan endres om det skjer endringer med vaksinene, sykdommen og smittesituasjonen:

Reglene som gir grønt og rødt koronasertifikat i Norge

Hvordan kan koronasertifikatet brukes på større arrangementer i Norge?

Du kan bruke sertifikatet på kystcruise innenlands og større arrangementer som konserter, teater, fotballkamper og festivaler.

Sjekk veileder for hvordan du bruker koronasertifikatet for å komme inn på større arrangement i Norge (PDF).

Dette må du gjøre før arrangementet:

 • Logg deg inn på Helsenorge og sjekk om koronasertifikatet ditt er gyldig eller ikke i god tid før arrangementet.
 • For å komme inn på arrangementer må du vise en grønn kontrollside.
 • Dersom du trenger negativ test for å få grønt koronasertifikat kan du få tilbud om å ta en gratis antigen-hurtigtest i forbindelse med arrangementet du skal på. Følg med på informasjon fra arrangør om hvor du kan ta en test.  
 • For at prøvesvaret skal bli synlig i koronasertifikatet, må testen først registreres i MSIS. Sjekk at prøvesvaret finnes i koronasertifikatet i god tid før deltakelse.
 • Testen er gyldig i 24 timer fra prøvetakingstidspunktet.
 • For å unngå kø bør du finne frem sertifikatet før du kommer til kontrollen.
 • Hvis du ikke har tilgang til internett, kan du laste ned en kopi av sertifikatet på telefonen eller skrive det ut før du drar.
 • Kontrolløren skanner QR-koden på kontrollsiden for Norge.

Les mer om reglene som gjelder for bruk av koronasertifikat på større arrangementer.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Dersom du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett kan du bestille koronasertifikatet via brev i post. Du kan også ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet i posten. Merk at det bare er den som trenger sertifikatet som selv kan ringe for bistand.

På grunn av stor pågang er det likevel anbefalt at alle som kan, bruker den digitale løsningen, slik at de som ikke har andre alternativer kan få hjelp. I den digitale løsningen er det også mulig å ta en utskrift av sertifikatet på papir.

Bestilling via brev i post

For å bestille koronasertifikat via post må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. Dette er aktuelt for blant annet:

 • Personer som har verge. Vergen kan bestille på vegne av vedkommende, forutsatt at Helfo har oppføring om vergemålet i sitt register.
 • Personer som er bosatt i Norge, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som er bosatt i utlandet, men som ikke har folkeregistrert adresse.
 • Personer som ikke selv kan ringe Helfo og etterspørre sertifikatet.

Hva må brevet inneholde?

Brevet ditt må stadfeste at du ønsker å få tilsendt koronasertifikat, og må inneholde:

 • Navn, fødsels- eller d-nummer, oppholdsadresse, samt adressen du vil ha sertifikatet sendt til
 • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, norsk førerkort eller ID-kort)

Du kan benytte følgende skjema for utfylling av nødvendige opplysninger:

Bestille koronasertifikat for ikke-digital bruker (PDF, bokmål)

Hvor skal du sende det?

Send brevet og kopi av legitimasjon til:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil du få tilsendt dette per post. Det er ikke mulig å få koronasertifikatet tilsendt til digital postkasse. Hvis det er mangler ved henvendelsen vil Helfo ikke kunne sende ut koronasertifikatet.

Du vil normalt få tilsendt koronasertifikatet i løpet av 1-2 uker.

Bestilling via telefon

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer.
 2. Ring informasjonstelefonen for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).
 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, navn og folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i systemet, kan du dessverre ikke få tilsendt koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, får du det tilsendt i posten. Postgangen vil da avgjøre hvor raskt du kan motta koronasertifikatet. Du må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Bosatt i utlandet?

Hvis du er bosatt i utlandet og har norsk fødselsnummer eller d-nummer, men ikke bankID eller annen autoriseringsløsning som gir deg tilgang til helsenorge.no, kan du bruke løsningen for ikke-digitale brukere beskrevet ovenfor. Det forutsetter at din adresse i utlandet er registrert i folkeregisteret.

Har du ikke tilgang til helsenorge.no?

Dersom du ikke har tilgang til helsenorge.no kan du også gi andre fullmakt (PDF) til å skrive ut koronasertifikatet ditt. Saksbehandlingstid for fullmakter er minimum 30 dager. Merk at en slik fullmakt gir innsyn til flere helseopplysninger som er tilgjengelig i andre digitale helsetjenester på helsenorge.no.

Finner du feil eller mangler i sertifikatet?

Dersom opplysninger mangler eller er feil i ditt koronasertifikat, kan sertifikatet være ugyldig når du skal bruke det. Derfor er det lurt å logge seg inn i sertifikatet og sjekke at alle opplysningene stemmer.

Finner du feil eller mangelfulle vaksinasjonsopplysninger eller testresultater i sertifikatet, må du først kontrollere på helsenorge.no om

Dersom det er feil eller mangelfulle opplysninger også her, kan du ta kontakt med stedet der du har blitt vaksinert eller testet, for å få rettet dette. Se mer informasjon om hvordan du går fram om du finner feil eller mangler i sertifikatet, under:

Finner du ikke vaksine- eller testinformasjonen din?

Fullvaksinert og lurer på hvorfor det står at sertifikatet kun er gyldig i 90 dager?

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå en gyldighet som er om 90 dager på kontrollsiden. Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager.

Grunnen til at koronasertifikatet kun er gyldig 90 dager frem i tid er for å unngå misbruk. Noen kan for eksempel prøve å krysse landegrenser med det to år etter det ble skrevet ut. På den tiden kan både immunitet og vaksiner ha forandret seg.

Hvordan får du etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge?

Du kan få etterregistrert koronavaksiner tatt i utlandet i SYSVAK, uavhengig av hvor de er tatt, forutsatt at vaksinene er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Vaksinene som er godkjent av EMA er vaksinene fra Pfizer, Moderna, Astrazeneca og Johnson & Johnson.

Du må selv betale for konsultasjonen for å etterregistrere koronavaksinen.

For å kunne etterregistrere koronavaksiner må du ha norsk fødselsnummer eller d-nummer. 

Det er viktig å presisere at det ikke er en plikt å etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge.

Hvordan går du frem for etterregistrering i SYSVAK?

Registreringen kan skje før du reiser til Norge. Be om en konsultasjon (e-konsultasjon/videokonsultasjon der det er mulig) med enten

 • fastlege
 • kommunehelsetjenesten 
 • privat helsetjeneste

Hva slags dokumentasjon må du vise?

 • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS-området, eller
 • Skriftlig vaksinasjonsdokumentasjon

Fastlegen, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK:  Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.

Oppdatering av koronasertifikatet

Opplysningene vil dukke opp i koronasertifikatet etter noe tid, alt fra noen sekunder fra registrering til et døgn, avhengig av hva slags journalsystem fastlegen, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten bruker.

Ulik fødselsdato i koronasertifikat og pass?

Noen få personer kan ha ulik fødselsdato i koronasertifikatet og passet sitt. Dette skyldes at du har fått tildelt et fødsels eller d-nummer som ikke inneholder reell fødselsdato, men registreringsdato for da du fikk tildelt et nummer i Folkeregisteret. Alle dette gjelder har fått beskjed fra Folkeregisteret ved tildelingen.

Slik kan du få en bekreftelse på at datoene ikke samsvarer

Gjelder dette deg, kan det hende du har behov for en bekreftelse som forklarer hvorfor fødselsdato i koronasertifikatet ikke samsvarer med passet ditt.

Du kan kontakte Skatteetaten på skatteetaten.no/kontakt/ for å få en slik bekreftelse. Denne vil være utformet på norsk og engelsk.

Slik kan du søke om å endre til riktig fødselsdato i Folkeregisteret

Du kan også søke om å få registrert riktig fødselsdato. Avhengig av hvilken gruppe du tilhører, skal du søke enten Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Skatteetaten.

Skatteetatens nettsider ser du hvem du skal kontakte og hvordan du skal gå frem for å få registrert riktig fødselsdato.

Hva hvis jeg har skiftet fra d-nummer til fødselsnummer samtidig som jeg har vært syk eller fått vaksine?

Enkelte kan ha gjennomgått covid-19 eller blitt vaksinert mens de hadde d-nummer, og så fått fødselsnummer før vaksinedose nummer 2. Det skaper problemer med å koble helseopplysninger mellom ulike numre i registrene.

Anbefalingen per nå er at du gjør vaksinasjons- eller teststedet oppmerksom på problemstillingen.

 • For testregistrering må helsepersonell slette registrering knyttet til d-nummer og registrere på nytt på riktig fødselsnummer.
 • For vaksine bør det sjekkes at alle vaksiner vises på rett fødselsnummer.

Hvor lenge skal vi bruke sertifikatet?

Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Personvern i koronasertifikatet

Folkehelseinstituttet (FHI) som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg i forbindelse med din bruk av koronasertifikatet. Her finner du nærmere informasjon om hvordan personopplysninger om deg i koronasertifikatet blir behandlet, og hvilke rettigheter du har.