Hvilke anbefalinger gjelder nå?

Hva gjelder nå?

  • Det er ikke regler for karantene eller isolasjon.
  • Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer.
  • Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer.
  • Du trenger ikke registrere positiv selvtest.
  • Du trenger ikke ta PCR-test. Behøver du dette for dokumentasjon i koronasertifikatet, må du betale for det selv.

Hold deg hjemme om du er syk

Er du syk med luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Symptomer på luftveisinfeksjon kan for eksempel være hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand.

Les mer om symptomer og covid-19-sykdom her.

Les mer om andre luftveisinfeksjoner her.

Unngå kontakt med personer som kan bli alvorlig syke

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer, bør du unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner. Normalt er personer i risikogruppene godt beskytta mot alvorlig sykdom dersom de følger råd om vaksine. Likevel har noen grupper en økt risiko for å bli alvorlig syke.

Se egne råd for risikogrupper her.

Testing for koronavirus

Restsymptomer og senfølger etter smitte

Restsymptomer kan være tap av/endret smak- og luktesans, hoste, tungpustethet og nedsatt almenntilstand. Disse symptomene går som oftest over av seg selv etter litt tid.

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme til allmenntilstanden din er bedre. Noen kan oppleve å ha senfølger i lenger tid.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 7. september 2022