Arbeid og hjemmekontor

Byggeplass med arbeidere

Hjemmekontor

Alle som kan ha hjemmekontor bør ha det.

Arbeidsgiver skal sørge for at alle ansatte jobber hjemmefra, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

Hjemmekontor gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Tips til hvordan opprettholde den fysiske og psykiske helsen på hjemmekontor

For noen kan hjemmekontor av være vanskelig på grunn av psykososiale/sosiale forhold, hjemmesituasjon eller lignende.

  • Sørg for en struktur på arbeidsdagen tilnærmet lik en vanlig hverdag
  • Unn deg dagslys, frisk luft og lett mosjon før eller etter arbeid – eller i lunsjpausen om det er praktisk mulig
  • Legg inn faste avtaler for sosiale «kaffepauser» hver dag – kan man ha møter på video kan man også ha mindre formelt og sosialt samvær

Smittevern på arbeidsplasser

Dersom det ikke er mulig å ha hjemmekontor, er det viktig å ha smittevernstiltak på arbeidsplassen. De tre viktigste tiltakene er:

  • Hold deg hjemme og test deg når du er syk
  • Hold minst 1 meters avstand til andre
  • Ha god håndhygiene

Hold deg hjemme og test deg når du er syk

De som har symptomer på korona, skal holde seg hjemme og bli testet av den lokale helsetjenesten. Ved negativ test, kan du komme tilbake til jobb når du er i god almenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon. Se flytskjema hos FHI om når du kan dra tilbake til jobb.

Hold avstand til andre

Arbeidsplassen bør legge til rette for at det holdes minst én meters avstand mellom ansatte, til enhver tid. Er det ikke mulig å holde avstand, bør det brukes munnbind eller fysisk barrikader mellom de ansatte.

Anbefalingen om avstand og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Enkelte publikumsrettede yrker kan ha påbud om bruk av munnbind.

Ha god håndhygiene og vaskerutiner

Ansatte bør ha tilstrekkelig muligheter til å ha god håndhygiene. Håndsprit virker mot koronavirus, og kan være et alternativ dersom vask og såpe ikke er tilgjengelig.

Toaletter, vasker, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

Les mer om smitteforebyggende tiltak i veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser (helsedirektoratet.no).