Barnehage, skole og høyere utdanning

Hva gjelder i barnehagen og på skolen nå?

Barn i skolegård

Det er påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet.

Smittevernveiledere i skoler og barnehager

I de nasjonale smittevernveilederne blir tiltak presentert i en trafikklysmodell, basert på tre forskjellige tiltaksnivå; grønt, gult og rødt nivå.

Det er en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Kommunene må gjøre egne vurderinger ut fra den lokale smittesituasjonen.

Det er en nasjonal anbefaling om grønt nivå i videregående skoler og i voksenopplæring. Kommunene må gjøre egne vurderinger ut fra den  lokale smittesituasjonen.

Se på nettsiden til kommunen din for informasjon om hvilklet tiltaksnivå som gjelder.

Les mer om de forskjellige smittevernveilederne for skoler og barnehager her:

Råd om smittevern i skoler og barnehager - FHI

Særlig om smitteverntiltak i skoler, barnehager og spesialskoler - FHI

Det er innført jevnlig testing i skoler og barnehager med mye smitte.

Høyskoler og universiteter

Det er anbefalt at høyskoler, universiteter og fagskoler tilrettelegger for mer fysisk undervisning, med forbehold om at generelle smittevernråd følges, slik som lufting av lokalene, avstand og å være hjemme ved symptomer. 

  • Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen trenger ikke å følges dersom det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

  • For undervisning i større auditorium gjelder antallsbegrensningen for offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser, og kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Forutsatt at det er tilstrekkelig tilgang til tester, blir det anbefalt å legge til rette for jevnlig testing av studenter.