Koronavirus – fakta og håndtering i Norge

Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar 2020, og ny kunnskap tilkommer stadig. Hva vet vi om utbruddet og viruset, og hvordan håndteres utbruddet i Norge? Informasjon vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Om utbruddet

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Viruset har fått navnet SARS-CoV-2 og er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Sykdommen smitter mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge.

30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Erklæringen er ment å styrke Verdens helseorganisasjon (WHO) sin koordinering av innsatsen mot videre spredning av sykdom forårsaket av det nye viruset.

12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet:

Om viruset

Koronavirus smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Smittemåten er hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men man har også påvist viruset i avføring. En kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet viser at smitte i hovedsak kan spores tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt. Per i dag ikke finnes grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19.

Smittsomhet

Beregninger gjort i Kina anslår at en person smittet med koronavirus i gjennomsnitt smitter 2–3 andre. Til sammenlikning vil en person med influensa smitte 1–2 personer. Beregningene for koronavirussmitte er på nåværende tidspunkt veldig usikre, og sannsynligvis vil tallet være lavere i Norge, fordi vi har en lavere befolkningstetthet og har iverksatt tiltak for å minske smitte.

Hvordan håndteres smitte i Norge?

SARS-CoV-2 viruset ble for første gang påvist i Norge 26. februar 2020.

Det har vært satt inn mange tiltak våren 2020. Du finner en tidslinje over tiltakene myndighetene har iverksatt på regjerningen.no.

Se mer informasjon og fakta om smitteverntiltak ved covid-19-utbruddet hos Folkehelseinstituttet.

Oppdatert oversikt over antall smittede legges ut daglig på fhi.no.

Det finnes per nå ingen vaksine og ingen spesifikk behandling for covid-19. Generelle smitteverntiltak som å holde avstand, vaske hender og ha god hostehygiene  er viktige i arbeidet med å redusere spredningen.