Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

Alle som er i Norge får gratis covid-19 test og helsehjelp ved covid-19.

Gratis koronatest

Symptomene på covid-19 er blant annet

  • hoste
  • feber
  • tung pust
  • redusert lukt- og smak

Hvis du får symptomer på covid-19, eller hvis du tror du er smittet, ta kontakt med helsetjenesten. Du kan kontakte helsetjenesten i din kommune, eller ringe legevakten på telefon 116 117.

Dersom du bor i Oslo eller Bergen kan du få hjelp til testing og helsehjelp via Helsesenter for papirløse migranter.

Covid-19 testen er gratis.

Når du tar kontakt med helsetjenesten, trenger du ikke vise fram pass eller annen legitimasjon/ID.

Helsepersonell som tar testen kan velge å bruke hurtigtest eller vanlig test. Bruker de hurtigtest vil du få svar innen 20 minutter. Dersom de bruker vanlig test, får du svar innen 1-4 dager.

Taushetsplikt

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at de ikke deler informasjon om deg og din helse til andre.

Tolk

Du bør si fra dersom du trenger tolk. Du har rett til tolk på ditt språk. Helsepersonell kan bestille tolk. Det er gratis for deg. Tolken har taushetsplikt.

Isolasjon og karantene

Dersom du har covid-19 må du i isolasjon. Du vil få tilbud om et gratis sted å være i 10 dager eller til du er feberfri. Du vil få mat og drikke. Når du er i isolasjon kan du ikke få besøk. Du kan ikke besøke andre eller gå ut.

Har du vært i nær kontakt med noen som er smittet av covid-19, må du i karantene i 10 dager. Du vil få gratis test og tilbud om et gratis sted å være under karantenetiden. Du vil få mat og drikke. Når du er i karantene kan du ikke få besøk. Du kan gå ut, men ikke besøke andre.

Vaksine mot covid-19

Vaksine mot covid-19 blir først gitt til alle som er over 65 år, og til de som har sykdommer som gjør at de kan bli veldig syke av covid-19. Hvis myndighetene anbefaler vaksinen til alle voksne, gjelder tilbudet også alle voksne som er papirløse. Vaksinen er gratis.

Vaksinen kan gi kortvarige bivirkninger. Det vanligste er vondt i armen, litt sykdomsfølelse, hodepine og noen får feber. Dette går over etter få dager.

Informasjon på flere språk

Flere språk: Om helsehjelp ved covid-19

Helsesenteret for papirløse migranter

Gratis. Drop in. Taushetsplikt.

Du kan komme med alle helsemessige plager og spørsmål, uavhengig av din juridiske status, og så lenge du er i Norge. All helsehjelp er gratis.

Oslo

Åpningstider:

  • Tirsdag: 16:00 – 20:00
  • Torsdag: 11:00 – 15:00

Helsesenteret ligger sentralt i Oslo. Du kan ringe oss for å få en veibeskrivelse.

Telefon: 488 90 560

Nettsted: kirkensbymisjon.no/helsesenteret

Bergen

Drop in hver torsdag kl. 18.00 – 20.30.

Gratis helsehjelp for kvinner:
Drop in annenhver onsdag (partalls-uker) kl. 18.00 – 20.30.

Ring oss for informasjon om adressen vår og tilbudet vårt.

Åpningstider telefon:

  • tirsdag kl. 10.00 – 13.00
  • onsdag kl. 10.00 – 13.00
  • torsdag kl. 18.00 – 20.30
  • fredag kl. 10.00 – 14.00

Telefon: 400 49 094

Nettsted: kirkensbymisjon.no/helsesenteret-bergen/

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 26. januar 2021