Informasjonstelefon om korona

Informasjonstelefonen er en nasjonal telefontjeneste som svarer på spørsmål om korona. Åpningstiden til telefonen er 08.00 - 15.30 alle hverdager.

Temaer som informasjonstelefonen ikke svarer på

Informasjonstelefonen driftes av Helsedirektoratet, det er derfor noen tema som er knytt til korona som andre aktører må svare på. 

Arbeid:

Arbeidsgivere og arbeidstakere som har spørsmål om innreise, karanteneregler og smittevern på arbeidsplasser kan ta kontakt med Arbeidstilsynet.

Du finner kontaktinformasjon til Arbeidstilsynet her (arbeidstilsynet.no)

Se her for mer informasjon om koronatiltak på arbeidsplasser (arbeidstilsynet.no).

Vaksine:

Det er FHI som har fagansvar for koronavaksineringen i Norge. Ved spørsmål om vaksineringen og helsesituasjonen din skal du kontakte kommunen eller fastlegen din.

Hvem har adgang til å reise inn til Norge:

Det er UDI som kan svare på hvem som har adgang til å reise inn til Norge nå. Du kan se mer informasjon på UDI.no eller ringe: 23 35 16 00. Åpningstiden er hverdager fra kl. 10:00 - 14:00.

Lokal koronainformasjon:

Lokale regler og anbefalinger som kommunen selv innfører, kan ikke den nasjonale informasjonstelefonen svare på. Ved spørsmål om lokale regler og anbefalinger, se nettsiden til kommunen din.

Varslinger om lovbrudd:

Varslinger om lovbrudd må gå til politiet. Varslinger av brudd på smittevernet, for eksempel ved en skole, skal gå til kommunen du oppholder deg i.

Smittevernsbrudd på arbeidsplasser skal meldes til Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no). 

Svar på flere språk

Informasjonstelefonen kan svare på følgende språk:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Arabisk
  • Somali
  • Polsk
  • Urdu

Alle språkene har likt nummer, 815 55 015. Når du ringer får du mulighet å velge språk ved tastevalg. Ringer du fra utlandet, må du ringe +47 21 89 80 42.