Karantene og isolasjon ved koronavirus

Illustrasjon av et hus

Illustrasjon: Mostphotos/Michael Erhardsson

Reisekarantene

Alle som ankommer fra røde land eller områder i EØS/Sveits eller land utenfor EØS/Sveits skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvor skal reisekarantene gjennomføres?

Som hovedregel skal du gjennomføre reisekarantenen på et karantenehotell der du ankommer Norge.

Du kan benytte et annet egnet oppholdssted hvis du tester deg for koronavirus på grensen der du ankommer Norge eller er unntatt test på grensen, OG du til hører en av tilfellene her:

 • Du er bosatt eller har fast bolig i Norge, uavhengig om den er eid eller leid, og skal oppholde deg i boligen eller på annet egnet oppholdssted i karantenetiden. Du må kunne dokumentere eie- eller leieforholdet. Varigheten av leiekontrakten må være minst seks måneder. Flyttbare oppholdssteder som for eksempel campingvogner, båter og lignende er ikke egnet oppholdssted.
 • Du har et egnet oppholdssted som stilles til disposisjon. Formålet med oppholdet i Norge må være et annet enn arbeid eller oppdrag. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre. Se forklaring på egnet oppholdssted under denne listen.
 • Du er gift eller har felles barn med en person som har fast bolig i Norge. Du må kunne dokumentere at dere er gift eller har felles barn. Deres felles mindreårige barn kan også være i karantene her.
 • Arbeidsgiveren din sørger for et egnet oppholdssted som før innreise til Norge er godkjent av Arbeidstilsynet. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, oppholdssteder må ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Se forklaring på forhåndsgodkjent innkvartering under.

Dersom du reiser sammen med husstanden din til Norge kan dere gjennomføre reisekarantenen sammen uten krav til enerom.

Enkelte yrkesgrupper er unntatt fra å gjennomføre reisekarantene på et karantenehotell. Se oversikten på Helsedirektoratet.no.

Uansett hvor du skal gjennomføre karantenen, må du fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise. Der må du fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene for gjennomføring av karantenen.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste ved innreise, må du gjennomføre karantenen på karantenehotell. 

Egnet oppholdssted

På et egnet oppholdssted skal det være mulig å unngå nærkontakt med andre, det skal være enerom, eget bad, og eget kjøkken eller mulighet for matservering.

Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav om enerom.

Karantenehotell

Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Det er kommunen som har ansvar for organisering av karantenehotell. Du får tilbud om testing på karantenehotellet. Du må gjennomføre hele karantenen på 10 døgn, selv om du får negativt svar.

Det er kommunen hvor du skal være på karantenehotell, som også sørger for transport fra ankomststedet til hotellet. Det kan være taxi, kollektivtransport (kun til karantenehotellet), eller fellestransport organisert av kommunen, for eksempel busser. Det er viktig å ivareta smittevernregler under transporten, for eksempel å holde avstand og bruke munnbind. De som kommer med egen bil til ankomststedet, kan kjøre til karantenehotellet selv.

Ved ankomst til karantenehotellet blir du registrert i hotellets systemer. Dette er du forpliktet til. Du får også informasjon om testing, rutiner og smittevernregler knyttet til oppholdet. 

Mindreårige barn som ankommer Norge alene og må på karantenehotell, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet. Barn og unge skal ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen. Hotellene bør også legge til rette for at barn og unge har tilbud om mat utenfor faste tider, og tilgang til vask av tøy ved behov.

Fast bolig

Med fast bolig menes boligen du har som ditt hjem i Norge, enten du eier eller leier fast bolig, alene eller sammen med andre. Dette gjelder også for personer som flytter til Norge, men enda ikke har meldt flytting i folkeregisteret.

Fritidseiendom går ikke under definisjonen av fast bolig da disse ikke normalt er ens faste hjem. Det samme gjelder for studentboliger som er stilt til disposisjon fra Studentsamskipnaden. Studentboliger må møte kravet til egnet oppholdssted. 

Det stilles krav om at du ved ankomst til Norge må kunne dokumentere eie- eller leieforhold. Du kan dokumentere eierforhold til boligen ved hjelp av:

 • skatteopplysninger
 • opplysninger om betaling av avgifter mv. 
 • informasjon fra grunnboken som viser at du eie boligen. Med innlogging på Altinn kan dette lastes ned fra kartverkets sider

Som dokumentasjon på leieforhold kan leiekontrakten fremvises. Leiekontrakten må ha en varighet på minst seks måneder. 

Godkjent innkvartering for arbeidstakere

Med godkjent innkvartering menes et egnet oppholdssted som arbeidsgiver stiller til disposisjon til arbeidstaker, og som arbeidsgiver før arbeidstaker kommer til Norge har fått godkjent av Arbeidstilsynet.

På oppholdsstedet skal det være mulig for arbeidstakeren å unngå nærkontakt med andre, og det skal være enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering.

Du finner informasjon om hvilke krav som stilles til innkvarteringsstedet, hvem skal søke om godkjenning, krav til søknaden og hvor du søker på sidene til Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet.no).

Hvordan gjennomføre reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Når du er i karantene skal du:

 • Oppholde deg på et av stedene forklart over.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.)
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Testing når du er i reisekarantene

Personer som ankommer Norge kan korte ned reisekarantenen dersom de får negativt svar på koronatest tatt med PCR-metode tidligst syv døgn etter ankomst.

Dersom du ikke gjennomfører reisekarantenen på et karantenehotell skal du teste deg på døgn 7 etter ankomst til Norge. Du må selv ta kontakt med kommunene du bor eller oppholder deg i for å bestille time til testing.

Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Husstandsmedlemmer til en person i reisekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i reisekarantene, og det ikke er mulig å holde 2 meters avstand eller ha separat soverom og bad, oppfordres du til å være i karantene.

Videre bør du teste deg på dag syv av reisekarantene til den du bor sammen med. Dette uavhengig av om du også har gått i karantene eller om dere holder avstand.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du utvikler symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for test. Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Symptomer på covid-19 kan være hoste, feber, tungpustethet, nedsatt smaks- og luktesans, hodepine, slapphet og muskelverk.

Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karantenen på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. Se mer informasjon fra Sysselmannen på Svalbard.

Dersom du skal reise fra Norge til Svalbard, skal du teste deg i løpet av de siste 24 timene før avreise fra fastlandet. For eksempel dersom du skal fly fra Oslo til Tromsø, og videre fra Tromsø til Svalbard, så må du ha testet deg innen 24 timer før flyet går fra Tromsø. Testen er gratis for personer som er bosatt på Svalbard. 

Unntak fra karanteneplikten

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, men det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeidstid og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden.

Les mer om unntakene fra karanteneplikten her.

Smittekarantene

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra det tidspunktet kontakten med en smittet skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomene, har hatt

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer)

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hvordan gjennomføre smittekarantenen

Dersom du er i smittekarantene skal du:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Med egnet oppholdssted menes at det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden, du har enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Se mer utfyllende informasjon i avsnittet nedenfor.
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

Egnet oppholdssted i karantenetiden

Du skal gjennomføre karantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Det skal være mulig å unngå kontakt med andre, og du må ha enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Opphold på steder du må dele toalett, kjøkken eller andre rom eller fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste, godtas ikke som karantenested. Eksempel på dette er campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser, hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted dersom dette er personens eget hjem. Dette gjelder ikke innreisende med midlertidig opphold i hybelhus. Man bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Varighet av smittekarantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon er nærkontakter og har karantene i 10 døgn etter siste eksponering med den som er isolert. Dette gjelder hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden, det vil si med eget bad, soverom og fellesrom.

I mange husstander kan det imidlertid være vanskelig å holde helt avstand, og det kan også være flere som etter hvert tester positivt for covid-19, slik at tida i karantene i en husstand kan bli svært lang.

Det meste av smitten skjer i starten av sykdomsforløpet, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 med den siste syke i husstanden, som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra.

Husstandsmedlemmer til en person i smittekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i smittekarantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, skal du også i karantene.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i smittekarantene

Dersom du er i smittekarantene og får symptomer, skal du behandles som sannsynlig covid-19. Det betyr at du testes og settes i isolasjon, frem til prøvesvar foreligger. Husstandsmedlemmene dine skal samtidig holde seg i karantene.

Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene den resterende tiden.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand - det vil si at du føler deg frisk og er feberfri - selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Blir jeg sykmeldt hvis jeg må være hjemme?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes hjemme fordi du er smittet, antatt smittet av koronaviruset eller pålagt karantene. Egenmelding skal alltid vurderes før sykemelding.

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen. Les mer på NAV sine nettsider.

Unntak fra karanteneplikten

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre. Det vil for eksempel si at selv om du har fått karantenefritak for å utføre arbeid, skal du holde god avstand til eventuelt andre du jobber sammen med.

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet av koronavirus.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer.

For deg i hjemmeisolasjon gjelder:

 • Du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut, men du kan være i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.
 • Andre må hjelpe deg med nødvendige ærend.
 • Du skal helst holde minst to meters avstand til de du bor sammen med.
 • Du bør ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Gjennomfør hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som dere ofte tar på.

Oppholdssted for isolasjon

Du isoleres i hjemmet, på egnet oppholdssted eller eventuelt i helseinstitusjon.

Kommunen er ansvarlig for at du har et egnet sted å gjennomføre isolasjonen på. Dersom kommunen vurderer at du ikke kan gjennomføre isolasjonen hjemme, skal kommunen tilby opphold på hotell eller annet egnet sted. Kommunen kan også bestemme at de som den smittede bor med må oppholde seg på et annet egnet oppholdssted. I begge tilfeller skal kommunen dekke kostnadene.

Kommunen skal sørge for at personer i innreisekarantene på karantenehotell som blir bekreftet smittet med covid-19 snarest mulig får et egnet oppholdssted for å gjennomføre isolasjon.

Avslutte isoleringen

Du kan avslutte isoleringen når det har gått ti dager etter symptomdebut og du er feberfri i minst 24 timer. For personer på sykehus eller som går på immundempende behandling, kan kravet om isolering være lenger.

Dersom du ikke får symptom kan isoleringen avsluttes når det har gått 10 dager fra det tidspunktet du tok den positive koronatesten.

Isolasjonen avsluttes også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir informasjon om kriteriene for opphevelse av isolasjon.

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene.

Varighet av karantenen for husstandsmedlemmer til person i isolasjon

Husstandsmedlemmer til en person i isolasjon er nærkontakter og har karantene i 10 døgn etter siste eksponering med den som er isolert. Dette gjelder hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden, det vil si med eget bad, soverom og fellesrom.

I mange husstander kan det imidlertid være vanskelig å holde helt avstand, og det kan også være flere som etter hvert tester positivt for covid-19, slik at tida i karantene i en husstand kan bli svært lang.

Det meste av smitten skjer i starten av sykdomsforløpet, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er ute av isolasjon, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra.

Folkehelseinstituttet (FHI) har også råd til personer som isoleres i hjemmet ved koronavirus.

Stressreduserende tiltak ved karantene og isolasjon

Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon. Det er vanlig å bli bekymret, anspent, irritert, rastløs og ha vansker med å konsentrere seg. Mange blir triste, føler seg ensomme eller sliter med å sove. For de fleste vil imidlertid karantene- og isolasjonsperioden gå fint, og eventuelle psykososiale reaksjoner være forbigående.

Når man blir satt i hjemmekarantene eller isolasjon, endrer hverdagen seg for hele familien. Man kan ikke gå på jobb, skole, i barnehagen eller møte andre på samme måte som før. Det fører ofte til at man er mindre fysisk aktiv, spiser mindre regelmessig, og kanskje sover mye mer eller mindre enn normalt. De fleste har mye skjermtid.

Gode tiltak for berørte

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd

Det kommer mye viktig informasjon og nyttige råd, men overdrevent fokus på nyhetsoppdateringer kan ta for mye plass i hverdagen og bidra til bekymring. Ønsker du å holde deg oppdatert, bruk pålitelige kilder som Folkehelseinstituttet og Helsenorge sine nettsider.

Lag struktur på dagen

I en hjemmesituasjon blir det viktig å skape nye rutiner. Prøv å opprettholde en normal døgnrytme. Skole og jobb bidrar for mange til struktur, mening og trygghet i hverdagen. Finn gode måter å gjøre arbeidet ditt på om du jobber hjemmefra. Det er også fint å aktivisere seg gjennom hobbyer.

Sørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys

Livet i karantene kan lett bli preget av en stillesittende tilværelse innendørs. Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn. Ved uteaktivitet, følg helsemyndighetens anbefalinger.

Oppretthold sosial kontakt

Selv om du er i hjemmekarantene eller isolasjon, er det muligheter for å snakke med andre gjennom sosiale medier og telefon. Lag gjerne faste avtaler om å holde kontakt med for eksempel familie, venner, medelever og kollegaer.

Gode tiltak for barn, unge og familier i karantene eller isolasjon

Yngre og eldre barn kan ha ulike reaksjoner på å være i hjemmekarantene eller isolasjon. Noen kan føle seg stresset, trist, redd, sint eller irritert, mens andre ikke har noen vonde følelser knyttet til å være i karantene. Noen får vondt i magen, hodet eller deler av kroppen, og man kan lure på om man er syk.

Man kan også være redd for at foreldre eller søsken er syke. Alle disse følelsene er vanlige. Og for de aller fleste vil disse reaksjonene gå over. Det kan likevel være utfordrende for hele familien når hverdagen endrer seg på denne måten.

Vi vet at det er flere ting som kan være fint å gjøre når man er i en situasjon der man må være i karantene som familie med barn:

Snakk med barna

Barn trenger forståelig informasjon om hvorfor de er i karantene eller isolert, og hva de selv kan gjøre. Det er viktig at barn får vite at de gjør en innsats for å forhindre at andre blir smittet ved å være i karantene. Spør hva barna lurer på, og gi tydelige svar. Husk at barn får med seg mer enn du tror. Barn kan også føle skyld for situasjonen, eller bli veldig redde. Ikke vent på at de skal komme og spørre deg. Spør hva de har fått med seg av informasjon og nyheter, og svar på det de lurer på.

Trygghet smitter

Når du er trygg, blir barna trygge. Når barn er redde, trenger de trøst og omsorg. Ta noen dype pust og finn din egen trygghet. Skap trygghet ved å anerkjenne barnets følelser, og hjelp barnet å håndtere alle følelser. De kan trenge at voksne er litt ekstra tålmodighet i denne fasen.

Hold på rutinene

Selv om hverdagen for mange er litt annerledes enn vanlig, er det lurt å holde på rutinene – som å stå opp og legge seg til vanlig tid, være fysisk aktiv og gjøre skolearbeid. Sunne, regelmessige måltider, søvn og fysisk aktivitet senker stress i kroppen både hos barn og voksne.

Husk at du kan være ute selv om du er i karantene, så lenge du holder avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst en gang om dagen.

Leggerutiner kan forstyrres når barn er redde og/eller syke. Ha faste trygge leggerutiner. Unngå at barna sitter for mye alene med telefon og nettbrett. Det er lurt å legge unna skjerm og telefon en time før leggetid. Det er vanlig at barn våkner i løpet av natten og kommer inn til foreldre. Det går over.

Sosial kontakt

Ha kontakt med venner og familie på sosiale medier og telefon. Det er både støttende, oppmuntrende og senker stress.

Gjør det som fungerer for dere

Gjør ting du og familien din liker å gjøre som å se film, lese bøker, høre på musikk eller lydbok. Familietid kan være positivt, men respekter også at barn kan trenge tid alene.