Råd, regler og unntak for vaksinerte og de som har hatt covid-19

Er du vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, har du noen unntak fra reglene og anbefalingene.

Beskyttet eller ubeskyttet?

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under. 
 • har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene, fra du har avsluttet isolasjon til 12 måneder etter prøvedato.

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.
 • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.
 • fått påvist antistoffer mot covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden.

Unntak fra anbefalinger for beskyttede

Private samlinger og sosial kontakt i private hjem

Følgende unntak gjelder for beskyttede personer:

 • Du kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer, også de i risikogrupper.
 • Du kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Du bør holde minst 1 meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som du ikke bor med.
 • Beskyttede personer gjelder ikke i anbefalingen om gjester hjemme.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport) gjelder de samme anbefalingene, uansett om du er beskyttet eller ikke. Dette gjelder for eksempel råd om avstand, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene.

Unntak fra smittekarantene

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 12 månedene, trenger du ikke gå i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person.

For å få unntaket fra smittekarantene, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at alle som er fullvaksinert tester seg om de får symptomer. I noen tilfeller bør også fullvaksinerte som er nærkontakt til smittet, teste seg. Det gjelder også for personer som har hatt covid-19 for mellom 3 og 12 måneder siden.

Èn vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantene, dersom du tester deg mellom 3 og 7 døgn etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt på koronatest, må du i isolasjon.

For å få unntaket fra smittekarantene, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Det er viktig at også personer som er beskyttet tester seg om de får symptomer.

Unntak fra reglene om reise

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19 de siste seks månedene

Hvis du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene (teller fra prøvedato, du må være avisolert) og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat er du helt unntatt reisekarantene.

Du trenger heller ikke ha med attest på negativ test, fylle ut innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen.

Èn vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er du unntatt karantenehotell og kan ta reisekarantenen hjemme eller på annet egnet sted. Du må kunne dokumentere med et gyldig koronasertifikat at du har fått én vaksinedose.

Etter tre døgn i reisekarantene kan du ta en PCR-test, er den negativ kan du avslutte karantenen. Du må selv ta kontakt med kommunene for å ta testen og du må kunne dokumentere prøvesvaret på Helsenorge.no

Se alle regler for innreise og reisekarantene her.

Vaksinering etter gjennomgått covid-19

Vaksine til deg som har hatt covid-19

Anbefalingen er at du vaksinerer deg dersom du har gjennomgått covid-19 – så lenge du er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på tidspunktet for vaksinasjon.

Har du gjennomgått covid-19 er du definert som fullvaksinert når du har fått 1 dose med koronavaksine. Det må ha gått minst 3 uker etter at du er blitt frisk før du kan få vaksine, og det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er symptomfri.

Dersom du har fått første vaksinedose og over tre uker etter får påvist covid-19, er du definert som fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen. Du trenger ikke ta andre dose av koronavaksinen. 

Vaksine til deg som har hatt covid-19 uten dokumentasjon

Hvis du har hatt covid-19 i utlandet eller i Norge uten dokumentasjon, kan du ta en antistofftest. Testen må tas før du har fått koronavaksine. Antistofftesten vil kunne vise at du har hatt covid-19, men ikke når du hadde det.

Dersom antistofftesten viser at du har hatt covid-19, skal du kun ha en vaksinedose. Du vil bli regnet som fullvaksinert én uke etter at du har tatt vaksinen. QR-koden i EU/EØS-fanen på koronasertifikatet ditt vil da vise at du er fullvaksinert.

Hvis du velger å ikke ta vaksinen etter at antistofftesten viser at du har vært smittet med covid-19, vil du ikke få grønt koronasertifikat. Årsaken til det er at antistofftesten ikke viser når du har hatt covid-19.

Råd til personer med senvirkninger av covid-19

WHO har utviklet en brosjyre som skal gi hjelp til egenmestring etter covid-19. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Sunnaas sykehus har oversatt rådene til norsk, og den finnes også på engelsk, farsi, latvisk og polsk.

Brosjyren inneholder råd om hvordan håndtere pustevansker, stemme, spising, drikking og svelging, samt øvelser for fysisk funksjon og styrke. Den inneholder også råd for humørsvingninger, hukommelse og konsentrasjon, samt råd om daglige aktiviteter og psykisk helse.

Rehabilitering etter covid-19

Covid-19 er en ny sykdom som vi stadig får mer kunnskap om. De aller fleste går tilbake til sitt normale liv etter smitte, men flere studier viser at personer som har hatt covid-19 kan få langvarige funksjonsutfordringer.

Hvilke funksjonsutfordringer en person utvikler, alvorlighetsgraden og varigheten av utfordringene, kan variere fra person til person. Det er også avgjørende om du har hatt et alvorlig forløp og vært innlagt på sykehus eller om forløpet ditt har vært lettere.  

Ved mer omfattende funksjonstap kan du ha rett til rehabilitering.

Hva er rehabilitering?

Pasienter som har hatt covid-19 skal på lik linje med andre pasienter med funksjonsutfordringer etter sykdom og skade, få utredet sitt behov for rehabilitering og få tilbud i samsvar med sitt behov.

Vanlige symptomer etter gjennomgått covid-19

De vanligste rapporterte helseplagene etter covid-19 er slapphet, konsentrasjonsproblemer, hukommelsessvikt, problemer med å sove, hodepine, tungpustethet, angst og depresjon, i tillegg til brystsmerter, leddsmerter og svimmelhet. Redusert muskelstyrke og generelt redusert fysisk funksjon er også vanlig.

Covid-19 er en ny sykdom og det er en del faktorer vi ikke vet nok om ennå, men for de fleste vil symptomene gå over av seg selv.

Det bør vurderes rehabiliteringstiltak dersom du har symptomer som varer over fire uker, og som gjør det vanskelig å delta i hverdagsaktiviteter som du utførte før sykdommen.

Vi vet fra andre pasientgrupper at langvarig intensivbehandling kan medføre funksjonstap som krever rehabilitering. Det samme gjelder pasienter med et alvorlig forløp av covid-19. Det er viktig at dette kartlegges tidlig, og at rehabiliteringen starter opp så fort som mulig.

Ta kontakt med fastlegen eller annet helsepersonell

Har du hatt covid-19 og opplever at helsen din ikke er på nivå med det du hadde før smitten, bør du ta kontakt med fastlegen din dersom symptomene vedvarer. Dersom funksjonsproblemer vedvarer og dette går ut over daglig fungering, bør rehabilitering vurderes.

Du kan også ta kontakt med annet helsepersonell eller ringe kommunen og be om veiledning.  

Hvordan går jeg frem for å få vite om jeg kan ha rett til rehabilitering?

 • Ta kontakt med fastlegen din.
 • Ring "Rehabiliteringstelefonen" – 800 300 61. Der får du informasjon om tilbud i spesialisthelsetjenesten og generell veiledning om hvordan finne tilbud om rehabilitering.
 • Kontakt kommunens bestillerkontor/forvaltningskontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
 • Snakk med helsepersonell som du er i kontakt med og som kan gi deg veiledning.

Hvilke tilbud finnes for pasienter som trenger rehabilitering?

Det finnes rehabiliteringstilbud både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Rehabiliteringstilbudet må tilpasses den enkelte persons behov. Tilbudene i spesialisthelsetjenesten er primært for pasienter med mer omfattende behov. Slike tilbud gis både i offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner. Det kan være både dagtilbud uten innleggelse (poliklinisk) og tilbud der du er innlagt over en viss tid. For deg som har vært alvorlig syk kan det også være behov for et døgnopphold. I kommunenes rehabiliteringstilbud kan det inngå alt fra tilbud ved frisklivssentralen, lærings- og mestringstilbud til tverrfaglige rehabiliteringstilbud satt sammen av fag-grupper.

Det er fastlegen som henviser til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. For å få avklart behov for rehabilitering kan du ta kontakt med fastlegen eller med kommunens bestillerkontor eller koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Sunnaas sykehus har laget en brosjyre med råd til selvhjelp etter covid-19. Brosjyren finnes også på flere språk. Les mer og last ned brosjyren på nettsidene til Sunnaas sykehus. (Sunnaas sykehus.no)