Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen. Du har noen unntak.

Beskyttet eller ubeskyttet?

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

 • er fullvaksinert. Se definisjon under.
 • har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste 6 månedene.

Du er fullvaksinert når du har:

 • fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden du fikk den siste dosen.
 • har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før 3 uker etter du tok testen som var positiv.
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Har du gjennomgått covid-19? Se mer informasjon her.

Unntak fra anbefalinger for vaksinerte

Private samlinger og sosial kontakt i private hjem

 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør holde minst 1 meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan regnes som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport), er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall på arrangementer, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene.

Unntak fra regler for vaksinerte

Unntak fra smittekarantene

Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra 1 uke etter siste dose.

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantenen, dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt på koronatest, må du i isolasjon.

For å få unntaket fra smittekarantene, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Unntak fra karantenehotell

Du kan ta reisekarantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis du på grensen kan dokumentere med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat at du er beskyttet. Dette gjelder for deg som har tatt 1 vaksinedose for over tre uker siden. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen.

Selv om du er unntatt karantenehotell, må du likevel følge alle andre regler for innreise til Norge.

Unntak fra reisekarantene

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 6 månedene, får du unntak fra reisekarantenen. Du må kunne dokumentere at du får unntaket med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat.

Du trenger ikke ha med attest på negativ test ved innreise til Norge. Du trenger heller ikke fylle ut registreringsskjema for innreise eller testes på grensen i Norge.

Forkortet reisekarantene

De som har fått første vaksinedose for over 3 uker siden kan ta koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst til Norge, og avslutte karantenen dersom den er negativ.

Du må kunne dokumentere at du har fått 1 vaksinedose på helsenorge.no

Se alle regler for innreise og reisekarantene her.