Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Er du vaksinert, må du følge de samme rådene og reglene som resten av befolkningen, med noen unntak.

Beskyttet eller ubeskyttet?

Du er definert som "beskyttet" dersom du:

  • er fullvaksinert. Se definisjon under.
  • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen.
  • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

Du er fullvaksinert når du har:

  • fått to vaksinedoser, og det har gått over en uke siden du fikk den siste dosen.
  • gjennomgått covid-19 og fått én dose med koronavaksine for over en uke siden. Du kan ikke få vaksinedosen før tre uker etter du tok testen som var positiv.
  • Fått én vaksinedose og etter tre uker tester positivt på en koronatest. Du er da fullvaksinert når du er ferdig med isoleringen.

Har du gjennomgått covid-19? Se mer informasjon her.

Unntak fra anbefalinger for vaksinerte

Innenlandsreise

Er du beskyttet, kan dra på reiser innenlands i Norge. Du må likevel følge de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.

Private samlinger og sosial kontakt i private hjem

  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
  • Beskyttede personer bør holde minst én meters avstand til ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med.
  • Beskyttede personer kan regnes som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.

Ute i det offentlige rom (inkludert offentlig transport), er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall på arrangementer, håndhygiene, og bruk av munnbind.

Hvis du bor i en kommune som har lokale regler om hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til de reglene.

Unntak fra regler for vaksinerte

Unntak fra smittekarantene

Dersom du er fullvaksinert med koronavaksine, trenger du ikke gå i smittekarantene etter å ha vært nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra én uke etter siste dose.

Har du bare fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger du ikke gå i smittekarantenen, dersom du tester deg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. Du må ikke være i karantene frem til du tester deg. Hvis du tester positivt må du i isolasjon.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Unntak fra ventekarantene

Du får unntak fra ventekarantene når det er over tre uker siden du fikk første dose av koronavaksinen. Du trenger heller ikke å gå i ventekarantene dersom husstandsmedlemmet som er i smittekarantene har fått første dose av koronavaksinen for over tre uker siden.

For å få unntaket, kreves det dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Unntak fra karantenehotell

Du kan ta reisekarantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis du på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at du er beskyttet. Det er politiet på grensen som sjekker den digitale informasjonen.

Selv om du er unntatt karantenehotell, må du likevel følge alle andre regler for innreise til Norge.

Unntak fra reisekarantene

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, får du unntak fra reisekarantenen. Du må kunne dokumentere at du får unntaket på det norske koronasertifikatet på helsenorge.no. 

Du må fortsatt registrere deg på innreiseskjemaet og teste deg ved ankomst til Norge.

Forkortet reisekarantene

De som har fått én vaksinedose for over tre uker siden kan ta koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst, og avslutte karantenen dersom den er negativ.

Du må kunne dokumentere at du har fått én vaksinedose på helsenorge.no

Se alle regler for innreise og reisekarantene her.