Reiser til og fra utlandet

Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både i Norge og dit du skal reise. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU. 

Du kan også laste ned UDs app «Reiseklar», dette er en app som samler reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering på ett sted. Les mer om appen her

Hvilken farge har landet du reiser fra?

Fargen på landet du reiser fra avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Se hvilken farge landet du reiser fra har i listen under. Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.

Oversikt over land og områder

Hva gjelder for deg?

I listen under finner du en oversikt over en rekke ulike situasjoner og hvilke regler som gjelder for disse.

Kan du ikke dokumentere vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19 med et gyldig koronasertifikat, regnes du som uvaksinert ved innreise.

Her finner oversikten hva som er et gyldig koronasertifikat. 

Reiser du med flere, for eksempel barn, må dere sjekke hvilke regler som gjelder for hver enkelt i reisefølget.

Hva gjelder for deg?

Om koronasertifikat og reise

Personer som bor i Norge og har norsk personnummer eller d-nummer finner koronasertifikatet sitt på Helsenorge.

Les mer om koronasertifikat her.

Gyldige koronasertifikat ved innreise til Norge

For å få lettelser i test- og karantenekrav ved innreise til Norge må du ha et gyldig koronasertifikat som på en sikker og verifiserbar måte dokumenterer at du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene (teller fra prøvedato, du må være avisolert).

Sertifikatet må ha en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter. Følgende sertifikater kan benyttes ved innreise til Norge:

 • Norsk koronasertifikat
 • EUs digitale koronasertifikat
 • UK NHS COVID-pass

På nettsiden til EU-kommisjonen finner du oversikt over hvilke land både i og utenfor EU som inngår i EUs digitale koronasertifikat. Se oversikten her (europa.eu).

Vaksiner som kan verifiseres ved innreise til Norge

Ved innreise til Norge kan følgende vaksiner verifiseres:

 • Comirnaty (Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • Janssen
 • Covishield
 • Sinovac-CoronaVac 
 • Nuvaxovid

Se FHI sine sider for detaljert informasjon.

Hvem får reise til Norge?

Fra midnatt natt til 26. november ble restriksjonene om hvem som får reise inn i Norge opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien. Se UDI sine sider for mer informasjon.

Regler ved innreise til Norge

Når du reiser til Norge, må du som hovedregel:

Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli bortvist eller straffes.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19 siste seks månedene

Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene (teller fra prøvedato, du må være avisolert) og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat, må du fylle ut registreringsskjema for innreisende og teste deg ved ankomst.

Du er unntatt kravene om attest på negativ test før ankomst og reisekarantene.

Attest på negativ test før innreise til Norge

Alle over 18 år skal som hovedregel ha en attest på negativ test tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge. Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat trenger du ikke en slik attest.

Krav til attesten:

 • Testmetode: PCR-test eller antigen hurtigtest
 • Må være tatt i løpet av de siste 24 timene før ankomst til Norge
 • Språk: norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk

Kommer du med fly til Norge kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på først del av flyreisen.

Det finnes enkelte unntak. Se utfyllende liste i covid-19-forskriften.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle reisende over 16 år skal som hovedregel fylle ut et registreringsskjema for innreise før ankomst til Norge.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Gå til registreringsskjema for innreisende her (regjeringen.no). Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering, kan du ringe +47 33 41 28 70. Denne telefonen driftes av regjeringen. Du kan også sende e-post til support@entrynorway.no

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Barn under 16 år 
 • Personer som er innvilget sperret adresse

Se hele listen for unntak i covid-19 forskriften.

Koronatest ved innreise til Norge

Alle reisende skal som hovedregel ta en koronatest ved ankomst til landet.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen der du ankommer landet. Testen skal være antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom det ikke er en teststasjon der du ankommer landet eller den er stengt, skal du i løpet av 24 timer ta en antigen hurtigtest på en offentlig teststasjon eller en selvtest.

Dersom du tester positivt får du plikt til å isolere deg. Dette gjelder uansett om du er vaksinert eller hatt covid-19. Kommunen du er i skal sørge for at du får et egnet sted til å gjennomføre isolasjonen på. Du du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst. Hvis du har oppholdt deg utenfor EØS og Sveits i løpet av de siste 10 døgnene og tester positivt, må du ta PCR-testen med en gang, på ankomststedet.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

Se hele listen for unntak fra testkravet i covid-19 forskriften.

Reisekarantene

Reisende fra røde, mørkerøde land og områder, samt land og områder utenfor EØS, Sveits og Storbritannia skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Kravet har unntak, se her.

Reisekarantenen skal gjennomføres i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Du kan få tilbud om karantenehotell dersom du ikke har et egnet oppholdssted for å gjennomføre reisekarantenen. Du finner mer informasjon om tilbud om karantenehotell hos DSB på denne linken

Hvis du kommer via et grønt eller oransje område forkortes karantenetiden med den tiden du har oppholdt deg i dette området.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvordan være i reisekarantene

Hovedreglene er at reisekarantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i reisekarantene, gjelder følgende:

 • Opphold deg på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer i reisekarantene er unntatt ved transport til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. 

Testing når du er i reisekarantenen

Dersom du tar en PRC-test tidligst tre døgn etter ankomst til Norge, og prøvesvaret er negativt kan du avslutte reisekarantenen. Du må kunne dokumentere prøvesvaret. Det kan for eksempel gjøres på siden for prøvesvar på Helsenorge.no.

Hvis du oppholder deg på karantenehotell, skal kommunen tilby deg test.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for testing. Ved negativ test skal du fortsatt fullføre reisekarantenen.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, bør du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Les mer om symptomer på covid-19 her.

Egen bolig eller annet egnet oppholdssted

Unntak fra reisekarantenen

Det finnes unntak fra kravet om reisekarantene. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Unntak fra reisekarantene

Råd før reiser til utlandet

Dersom du skal ut på reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom. For eksempel hva reiseforsikringen dekker.

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende.

Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Se Re-Open EU for oppdatert informasjon om EU-landenes regler og restriksjoner.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Lenker til øvrig informasjon