Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Reiserådet gjelder ikke for land i EØS, Sveits, Storbritannia og de landene og områdene som anses som trygge (lilla land og områder). Les mer om reiserådet fra UD her (regjeringen.no). 

Alle som reiser til Norge plikter seg til å sette seg inn og følge reglene for innreise. Brudd på reglene kan føre til straff eller bortvisning. Det er fortsatt begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Reiserådet og innreisereglene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både i Norge og dit du skal reise. For informasjon om hva som gjelder i de europeiske landene, se Re-open EU.

Husk at både smittesituasjonen og innreisereglene kan endres raskt.

Hvilken farge har landet du reiser fra?

Fargen på landet du reiser fra avgjør om du må i reisekarantene og hvilke regler du skal følge ved innreise til Norge.

Se hvilken farge landet du reiser fra har i listen under. Etter at du har funnet ut hvilken farge landet har kan du lese om hvilke regler som gjelder for deg her.

Oversikt over land og områder

Hvordan defineres fargene på land og områder?

Det er covid-19-forskriften som avgjør hvilken farge land og områder har. Dette fastsettes blant annet ut ifra hvordan smittesituasjonen er i de enkelte landene og områdene. Disse oppdateres i faste intervaller, og gjelder til endringen i forskriften trer i kraft. Det betyr at selv om smittenivået i et land endrer seg, endrer ikke landet farge før det har blitt vedtatt i covid-19-forskriften. Du kan følge med på listene over for oppdateringer.

Hva gjelder for deg?

I listen under finner du en oversikt over en rekke ulike situasjoner og hvilke regler som gjelder for disse.

Reiser du med flere, for eksempel barn, må dere sjekke hvilke regler for hver enkelt i reisefølget.

Hva gjelder for deg?

Om koronasertifikat

Koronasertifikat for personer som bor i Norge

Personer som bor i Norge og har norsk personnummer eller d-nummer finner koronasertifikatet sitt på Helsenorge. Ved reiser til og fra utlandet er det fanen for EU/EØS inne på koronasertifikatet som skal brukes. Der er sertifikatet blått.

Dersom du reiser til utlandet, må du sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du reiser til. For eksempel kan land bruke ulike definisjoner på hva som er fullvaksinert. 

Se oversikt over hvilke regler som gjelder for de ulike landene i EU/EØS på reopen.europa.eu

Les mer om koronasertifikat her.

Testing for å få koronasertifikat

Det er gratis å teste seg for å få koronasertifikat. Dette gjelder også når du trenger negativ test i koronasertifikatet ved utenlandsreise. Du kan få testen i kommunen, dersom de har kapasitet til det, eller hos privat tilbyder.

Selv om testen bare er gyldig i 24 timer på den norske delen av koronasertifikatet, blir den synlig i EU/EØS-delen av koronasertifikatet i 7 døgn.

Gyldige koronasertifikat ved innreise til Norge

Ved innreise til Norge må du ha et gyldig koronasertifikat som på en sikker og verifiserbar måte dokumenterer at du er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

Sertifikatet må ha en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter. Følgende sertifikater kan benyttes ved innreise til Norge:

 • Norsk, svensk og dansk koronasertifikat
 • EUs digitale koronasertifikat
 • NHS Covid-pass fra England og Wales
 • COVID certificate fra Nord-Irland
 • COVID-19 Vaccination certificate fra Skottland

På nettsiden til EU-kommisjonen finner du oversikt over hvilke land både i og utenfor EU som inngår i EUs digitale koronasertifikat. Se oversikten her (europa.eu).

Koronasertifikat for utenlandske som reiser til Norge

Dersom du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat, vil du kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land du kommer reisende fra. Du slipper reisekarantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere deg ved innreise.

Se definisjonen som Norge bruker på fullvaksinert her.

Les mer om koronasertifikat her.

Huskeliste for bruk av koronasertifikat:

Digitale brukere:

 • Gjør deg kjent med koronasertifikatet ditt på Helsenorge.no. Der finner du også EU/EØS-sertifikatet, som brukes ved alle utenlandsreiser. Dette sertifikatet er blått.
 • Husk å lade mobiltelefonen.
 • Pass på at mobilskjermen er lesbar/ikke knust.
 • Ta gjerne et skjermbilde av koronasertifikatet ditt, i tilfelle dårlig nett.

Ikke-digitale (norske) brukere:

 • Sjekk først om du har mulighet til å logge deg inn på helsenorge og for å finne koronasertifikatet ditt der. Be gjerne familie eller noen andre nære om hjelp.
 • Du kan ringe Informasjonstelefonen (815 55 015) for å få tilsendt koronasertifikatet ditt i posten
 • Vi anbefaler å skrive ut sertifikatet i god tid før avreise.
 • Papirversjon av sertifikatet er sensitivt, og vil ikke fungere dersom det blir brettet, krøllet eller vått.
 • Vi anbefaler å beskytte sertifikatet ved å legge det i en plastikkmappe eller liknende.

Hvem får reise til Norge?

Det er begrenset hvem som får reise til Norge.

Du kan reise til Norge hvis:

 • Du kan dokumentere med et gyldig koronasertifikat at du er fullvaksinert eller hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • Du er bosatt i et grønt land eller område, og har oppholdt deg der de siste 10 døgn, kan du reise til Norge. 

Er du ikke i disse to gruppene over, må du falle inn under ett av unntakene for å kunne reise til Norge:

Regler ved innreise til Norge

Dersom du kan reise til Norge og ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, må du:

Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

Fullvaksinert eller gjennomgått covid-19

Dersom du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, er du unntatt kravene om attest på negativ test, reiseregistreringsskjema, test ved ankomst og reisekarantene. Du må dokumentere dette med et gyldig koronasertifikat.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, skal som hovedregel fylle ut et registreringsskjema for innreise før ankomst til Norge. Kravet har andre unntak som er listet under

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Gå til registreringsskjema for innreisende her (regjeringen.no). Du kan endre språk oppe i høyre hjørne.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering, kan du ringe +47 33 41 28 70. Denne telefonen driftes av regjeringen. Du kan også sende e-post til support@entrynorway.no

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat.
 • Barn under 16 år 
 • Personer som er innvilget sperret adresse

Se hele listen for unntak i covid-19 forskriften.

Krav om attest på negativ koronatest ved innreise til Norge

Alle som ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, må som hovedregel vise dokumentasjon på negativ koronatest ved innreise. Kravet gjelder også for norske statsborgere og de som er bosatt i Norge. Kravet har andre unntak som er listet under.

Testen må være tatt innen 24 timer før innreise til Norge. 

Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. På flyreiser med mellomlandinger, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat.
 • Barn under 12 år.
 • Norske statsborgere eller personer som er bosatt i Norge som det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende for å få en slik attest. Dette vurderes veldig strengt på grensen.
 • Personer i transitt.
 • Personer som er fastboende på Svalbard.
 • Barn som kommer til Norge for avtalt eller fastsatt samvær med foreldre etter covid-19-forskriften.
 • Personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere (eget krav for helsepersonell).
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Koronatest ved innreise til Norge

Alle som ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, skal som hovedregel ta en koronatest der de ankommer landet. Kravet har andre unntak som er listet under.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste, kan du forlate landet frivillig eller bli straffet med bot.

Du må ta testen på flyplassen eller ved grensen. Testen skal være antigen hurtigtest og du må vente på prøvesvar før du kan dra videre.

Dersom du tester positivt, må du ta PCR-test innen ett døgn etter ankomst. Ankommer du fra et land utenfor EØS/Sveits og tester positivt, må du ta PCR-testen med en gang, på ankomststedet.

Kravet har unntak og gjelder blant annet ikke for:

 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter 6a i covid-19-forskriften.
 • Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter 6b i covid-19-forskriften.
 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog etter 6b i covid-19-forskriften.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Reisekarantene

Alle som ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, skal som hovedregel i reisekarantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Kravet har andre unntak, se her.

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilket land eller område du ankommer fra til Norge. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvordan være i reisekarantene

Hvordan være i reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i reisekarantene, skal du:

 • Oppholde deg på karantenehotell, på et egnet oppholdssted eller i eget hjem. Se hvor du skal gjennomføre reisekarantenen her.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport. Personer som reiser fra EØS, Sveits eller Storbritannia er unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativer, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som bor i samme husholdning.

Du kan gå turer ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek, og det oppfordres til å gå ut og leke med barna minst én gang om dagen. 

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemlevering eller henting av varer på en trygg måte.

Testing når du er i reisekarantenen

Barn og unge under 18 år

Barn og unge under 18 år kan ta koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst, og avslutte karantenen dersom den er negativ.

Én vaksinedose for over tre uker siden

Har du fått én vaksinedose for over tre uker siden, kan du ta en koronatest (PCR-test) 3 døgn etter ankomst, og avslutte karantenen dersom den er negativ. Du må kunne dokumentere at du har fått én vaksinedose for over tre uker siden med et gyldig koronasertifikat.

Ikke vaksinert eller hatt covid-19 de siste seks månedene

Dersom du er uvaksinert eller ikke hatt covid-19 de siste seks månedene skal du teste deg 7 døgn etter ankomst til Norge. Er du ikke på karantenehotell, må du selv ta kontakt med kommunene du er i, eller et testsenter for å bestille time til testing.

Er du på karantenehotell får du test på hotellet. Du vil få tilbud om test 3 døgn etter ankomst. Dersom denne er negativ vil du kunne gjennomføre resten av karantenen i egen bolig eller på annet egnet oppholdssted. Alle som har vært på karantenehotell kan også teste seg (med PCR-test) ut av karantene etter 7 døgn.

Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for testing. Ved negativ test skal du fortsatt fullføre karantenen.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Les mer om symptomer på covid-19 her.

Karantenehotell eller karantene hjemme?

Hvor du skal gjennomføre reisekarantenen avhenger av hvilken farge landet eller området du har hatt opphold i, har. Se her hvilke farger landene og områdene har.

Grønne land eller områder: du skal ikke i reisekarantene.

Røde og oransje land eller områder: du kan gjennomføre hele reisekarantenen hjemme eller på et egnet oppholdssted

Lilla land eller områder: du kan gjennomføre hele reisekarantenen hjemme eller på et egnet oppholdssted

Mørkerøde land eller områder: første del av reisekarantenen må du oppholde deg på karantenehotell. Etter 3 døgn kan du ta en PCR-test. Er testen negativ, kan du reise fra karantenehotellet og fullføre reisekarantenen hjemme eller på et egnet oppholdssted.

Øvrige tredjeland: første del av reisekarantenen må du oppholde deg på karantenehotell. Etter 3 døgn kan du ta en PCR-test. Er testen negativ, kan du reise fra karantenehotellet og fullføre reisekarantenen hjemme eller på et egnet oppholdssted.

Unntak fra reisekarantenen

Det finnes unntak fra kravet om reisekarantene. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Unntak fra reisekarantene

Råd før reiser til utlandet

Dersom du skal ut på reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom. For eksempel hva reiseforsikringen dekker.

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende.

Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Se Re-Open EU for oppdatert informasjon om EU-landenes regler og restriksjoner.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Lenker til øvrig informasjon

Reise til Storbritannia

Ved reise til Storbritannia må du sette deg inn i de til enhver tid gjeldende reglene for innreise. Storbritannia bruker et liknende system som Norge med ulike fargekategorier på land og/eller områder.

Fra og med 4. oktober regner Storbritannia personer som har fått to forskjellige vaksiner (kryssvaksinerte) som fullvaksinerte ved innreise til landet. Du må selv sette deg inn i reglene for hva som defineres som fullvaksinert i Storbritannia.

Du kan lese mer om reglene for innreise til Storbritannia her (informasjonen på denne siden er på engelsk).