Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Reiser inn til Norge – info på flere språk

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. mai 2021. Les mer om reiserådet fra UD her (regjeringen.no).

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Reiserådene og innreisereglene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at reisende tar med seg smitte til Norge. Hold deg oppdatert på hvilke regler som gjelder før du reiser, både der du bor til vanlig, og dit du skal reise. Følg også med på smittevernrådene. Husk at både smittesituasjonen og smittevernrådene kan endres raskt.

Innreiseregler til Norge

Følgende får ikke lenger reise til Norge:

 • turister
 • familiemedlemmer som ikke er listet i punktet om unntak under: nære familiemedlemmer
 • kjæreste eller forlovede
 • borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • forretningsreisende
 • utlending som har fått Schengen-visum, men som ikke faller inn under noen av unntakene under
 • personer som har fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her.

Noen personer vil få unntak og mulighet til å reise inn i Norge. Dette er blant annet:

 • Utlendinger som er bosatt i Norge
 • Utlendinger som skal gjennomføre samvær med sine egne barn
 • Barn og elever som pendler fra Sverige eller Finland til barnehage, grunnskole eller videregående skole, og personer som skal foreta nødvendig transport mellom hjemmet og barnehagen eller skolen.
 • Nære familiemedlemmer til personer som er busatt i Norge:
  • Ektefelle, registrert partner eller samboer
  • Mindreårige barn eller stebarn
  • Foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.
 • utlending bosatt i Sverige eller Finland som dagpendler til arbeid i Norge.

Se UDI for hele listen med unntak og mer informasjon om innreise til Norge.

For de som har lov til å reise inn til Norge, må reglene som er forklart under følges.

Regler ved innreise til Norge

Har du lov til å reise til Norge, må du huske:

Reglene kan ha unntak, og det er din plikt å sette deg inn i reglene. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal ha fylt ut et innreiseregistreringsskjema før ankomst til Norge.

Skjemaet må fylles ut digitalt. Etter fullført registrering vil du få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Registreringen kan ikke gjennomføres tidligere enn 72 timer før innreise.

Innreiseregistreringsskjema (regjeringen.no): 

Har du spørsmål eller trenger hjelp til registrering kan du ringe +47 33 41 28 70 for støtte. Denne telefonen driftes av regjeringen.

Telefontjenesten er døgnåpen alle dager. Mellom kl. 08:00-22:00 kan du også få veiledning på polsk, russisk, litauisk og rumensk. 

For mer informasjon på andre språk se entrynorway.no (regjeringen.no).

Krav om attest på negativ koronatest ved innreise til Norge

Reisende til Norge, også norske statsborgere og de som er bosatt i Norge,vise dokumentasjon på negativ koronatest ved innreise.

Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. 

Dersom du ankommer med fly, kan testen være tatt innen 24 timer før avgangstiden til flyet ditt. Har du mellomlandinger på vei til Norge, er det avgangstiden til det første flyet du tar som gjelder.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har en del unntak og skal blant annet ikke gjelde for:

 • Personer i transitt.
 • Personer som er fastboende på Svalbard
 • Barn under 12 år.
 • Personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere (eget krav for helsepersonell).
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Koronatest ved innreise til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge.

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan forlate landet frivillig eller bli straffes med bøter.

Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Dersom du tester positivt med antigen hurtigtest, må du ta PCR-test innen et døgn etter ankomst.

Følgende personer er unntatt fra krav om testing:

 • Barn under 12 år.
 • Personer som er unntatt fra karanteneplikt i arbeidstiden og på fritiden etter § 6a i covid-19-forskriften.
 • Personer som pendler regelmessig over grensen fra Sverige eller Finland for å arbeide eller gå på skole, og er unntatt fra karanteneplikt etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ikke arbeider på godstog etter § 6b i covid-19-forskriften.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, etter § 6e i covid-19-forskriften, når det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.
 • Utlendinger som nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f. (diplomatpass m.m.)
 • Flypersonell og togpersonell etter 6g første og andre ledd i covid-19-forskriften.
 • Utlendinger som er invitert av norske myndigheter for å delta i internasjonale forhandlinger og annet, og utlendinger som er en del av delegasjoner som kommer til Norge i henhold til Norges internasjonale forpliktelser - forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav m

Du vil bli kontaktet kun dersom prøvesvaret ditt er positivt. Ved negativt prøvesvar vil du ikke bli kontaktet. Har du bruker på helsenorge.no kan du logge deg inn og se prøvesvaret ditt der. Enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret utover helsenorge.no, det vil du da få beskjed om.

Mer om innreise og vaksine

Reisekarantene

Alle som ankommer Norge fra utlandet skal som hovedregel i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Noen veldig få land eller områder er unntatt reisekarantene. Se oversikt over hvilke land og områder dette gjelder hos FHI.

Brudd på karanteneplikten er straffbart.

Hvordan være i reisekarantene

Karantenen varer i 10 døgn fra ankomst til Norge.

Dersom du er i reisekarantene skal du:

 • Oppholde deg på karantenehotell eller et annet egnet sted dersom du har unntak. 
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal da bruke munnbind.)
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. Barn og unge bør ha mulighet til lek og det oppfordres til å gå ut å leke med barna minst én gang om dagen.

Mange butikker, vareleverandører og serveringssteder har gode løsninger for netthandel, hjemmelevering eller systemer for henting av varer på en trygg måte.

Testing når du er i reisekarantenen

Dersom du ikke gjennomfører reisekarantenen på et karantenehotell skal du teste deg syv døgn etter ankomst til Norge. Du må selv ta kontakt med kommunene du bor eller oppholder deg i for å bestille time til testing.

Er du på karantenehotell skal du få tilbud om testing etter syv døgn.

Reisekarantenen kan kortes ned dersom du får negativt svar på koronatest (PCR-test) som er tatt tidligst syv døgn etter ankomst. Karanteneplikten gjelder inntil du kan dokumentere negativt prøvesvar på testen.

Husstandsmedlemmer til en person i reisekarantene

Dersom du bor sammen med en person som er i reisekarantene, og det ikke er mulig å holde 2 meters avstand eller ha separat soverom og bad, oppfordres du til å være i karantene.

Videre bør du teste deg på dag syv av reisekarantene til den du bor sammen med. Dette uavhengig av om du også har gått i karantene eller om dere holder avstand.

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i reisekarantene

Dersom du får symptomer på covid-19 når du er i karantene, skal du kontakte din lokale helsetjeneste for testing. Ved negativ test skal du fortsatt fullføre karantenen.

Har du fortsatt symptomer etter at karantenetiden er over, skal du holde deg hjemme til du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon.

Les mer om symptomer på covid-19 her.

Karantenehotell

Hovedregelen er at alle som ankommer Norge etter å ha vært på en unødvendig reise skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell der de ankommer Norge.

Se unntak fra karantenehotell her 

Når du har fått dokumentasjon på at en PCR-test tatt tidligst syv døgn etter ankomst er negativ, kan du avslutte karantenen og dra til din endelige destinasjon.

Tildeling av karantenehotell og registrering

Det er kommunen som har ansvar for organisering av karantenehotell. Når du ankommer karantenehotellet får du tilbud om testing. Du må fullføre karantenen selv om denne testen er negativ.

Kommunen skal sørge for transport fra ankomststedet til hotellet. Det kan for eksempel være taxi eller buss. Det er viktig å ivareta smittevernregler under transporten. De som kommer med egen bil til ankomststedet, kan kjøre til karantenehotellet selv.

Ved ankomst blir du registrert i hotellets systemer. Dette er du forpliktet til. Du skal få informasjon om testing, rutiner og smittevernregler knyttet til oppholdet.

Ektefeller, samboere eller deres felles barn kan oppholde seg sammen på karantenehotell hvis de har reist sammen til Norge og bor sammen i hjemlandet.

Barn og unge

Mindreårige barn som ankommer Norge alene og må på karantenehotell, skal ha mulighet til å ha en omsorgsperson på karantenehotellet. 

Barn og unge skal kunne leke og det oppfordres til å gå ut minst en gang om dagen. Hotellene bør også legge til rette for at barn og unge har tilbud om mat utenom faste tider, og tilgang til vask av tøy ved behov.

Kostnad

Et opphold på karantenehotell koster 500 kroner per natt for privatpersoner over 18 år og arbeids- eller oppdragsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kr per natt, og barn under 10 år er unntatt egenandel når de bor sammen med foresatte.

Unntak fra karantenehotell 

Selv om du kan være unntatt karantenehotell, må du følge reglene om testing og registrering ved innreise til Norge.

Du kan benytte et annet egnet oppholdssted enn karantenehotell hvis du tilhører en av disse gruppene:

 • Du er bosatt i Norge, har vært på en nødvendig reise og skal oppholde deg i boligen eller på annet egnet oppholdssted i karantenetiden. Du må kunne dokumentere opplysningen om at du er registrert bosatt i Norge og at reisen var nødvendig. Se definisjon av nødvendig reise her.
 • Du har fast bolig i Norge (eid eller leid), har vært på en nødvendig reise og skal oppholde deg i boligen i karantenetiden. Varigheten av leiekontrakten må være minst seks måneder. Du må kunne dokumentere eie- eller leieforholdet og at reisen var nødvendig. Se definisjon av nødvendig reise her
 • Hvis det foreligger sterke velferdshensyn, kan du ha karantene på annet egnet oppholdssted, der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Oppholdsstedet må ha enerom, eget bad og eget kjøkken/matservering. Du må legge frem en bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon for deg på at oppholdsstedet oppfyller vilkårene.
 • Hvis du kommer til Norge for å jobbe og arbeidsgiveren din sørger for et egnet oppholdssted som før innreise er godkjent av Arbeidstilsynet. Det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering. Se forklaring på forhåndsgodkjent innkvartering lengre ned.

Dersom du tilhører en av gruppene forklart over og reiser sammen med din ektefelle, samboer eller dine barn til Norge kan dere gjennomføre reisekarantenen sammen.

Enkelte yrkesgrupper er unntatt fra å gjennomføre reisekarantene på et karantenehotell. Se oversikten på Helsedirektoratet.no.

Uansett hvor du skal gjennomføre karantenen, må du fylle ut innreiseregistreringsskjemaet før innreise. Der må du fremlegge en bekreftelse på at oppholdsstedet oppfyller kravene for gjennomføring av karantenen.

Dersom du uten rimelig grunn ikke vil la deg teste ved innreise, må du gjennomføre karantenen på karantenehotell. 

Nødvendig reise

Dersom du er bosatt eller har fast bolig i Norge og har vært på en nødvendig reise kan du gjennomføre reisekarantenen i boligen din. Du må kunne dokumentere at reisen du har vært på er nødvendig.

Følgende blir definert som nødvendige reiser:

 • Arbeidsreiser
 • Reiser til og fra Norge for personer som er bosatt i Norge, men som arbeider midlertidig i utlandet
 • Reiser på grunn av sterke velferdshensyn. Dette kan være: samvær med mindreårige barn, eget barns fødsel, besøk til nærstående som er alvorlig syk eller døende, eller deltakelse i begravelse eller bisettelse til nærstående.
 • Studiereiser ut av Norge for studenter ved norske studiesteder
 • Reiser til og fra Norge for studenter som er bosatt i Norge, men som studerer i utlandet

Hvis du reiser utenlands for å besøke ektefelle, kjæreste eller andre nære relasjoner som ikke er alvorlig syk, blir det ikke definert som sterke velferdshensyn i denne sammenheng.

Følgende krav stilles til dokumentasjon:

 • Arbeidsreise eller midlertidig arbeider i utlandet: Bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver om at reisen er nødvendig
 • Sterke velferdshensyn: det kan f.eks. benyttes en avtale om samvær, legeerklæring el. I de tilfellene der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon, kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende.
 • Studiereiser fra Norge: Dokumentasjon fra studiestedet om at reisen er nødvendig
 • Studere i utlandet: kan dokumenteres ved studentbevis fra utenlandsk studiested.

Dersom du har fritak fra innreisekarantene fordi du pendler fra Sverige eller Finland til Norge, behøver du ikke å dokumentere at reisen var nødvendig.

Definisjoner på egnet oppholdsted

Unntak fra reisekarantenen

Hovedregelen er at man skal i karantene ved ankomst til Norge, med det er noen unntak. Noen av unntakene gjelder både for arbeids- og fritid, mens andre unntak bare gjelder for arbeidstiden. 

Med arbeidstid menes tiden en person er på arbeid, på skole eller på reise mellom arbeidssted eller skolen og bosted eller annet fast oppholdssted. Med fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over.

Selv om du er unntatt fra karanteneplikten, skal du så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre enn de man bor sammen med. 

Unntaket fra karanteneplikten slutter å gjelde dersom du utvikler symptomer på covid-19 eller legen vurderer deg som mistenkt smittet.

Unntak fra reisekarantene for personer som ikke er på arbeidsreise

Unntak fra reisekarantene i forbindelse med arbeid

Reiser til Svalbard

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karantenen på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende. 

Dersom du skal reise fra Norge til Svalbard, skal du teste deg i løpet av de siste 24 timene før avreise fra fastlandet. For eksempel dersom du skal fly fra Oslo til Tromsø, og videre fra Tromsø til Svalbard, så må du ha testet deg innen 24 timer før flyet går fra Tromsø. Testen er gratis for personer som er bosatt på Svalbard. For å få gratis test, må du vise dokumentasjon på at du er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Råd før reiser til tross for reiseanbefalingen

Det er sterkt anbefalt å ikke reise til utlandet nå.

Dersom du likevel må på en nødvendig reise, er det flere ting det er lurt å tenke gjennom.

Som ledd i forberedelsene bør du sjekke hva reiseforsikringen dekker, inkludert hva som gjelder hvis du blir syk på reisen.

Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for deg som reisende. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. 

Før reisen bør du blant annet vurdere risiko for:

 • å bli smittet på reisen (reisemål, varighet, kontakt med andre mennesker).
 • å komme ut for reiserestriksjoner, portforbud eller andre tiltak i landet man reiser til.
 • kapasitetsmangler i helsetjenesten på reisemålet dersom man skulle bli syk.
 • manglende mulighet for hjemreise eller hjemsendelse dersom man skulle bli syk.

Det er også viktig å sette seg inn i generelle reiseråd i forhold til behov for vaksiner for andre smittsomme sykdommer og andre forebyggende tiltak.

Skal du reise eller studere i Europa, bør du ta med Europeisk helsetrygdekort.

Forebyggende råd på reisen

 • Vask hendene ofte og grundig. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et godt alternativ.
 • Hold god avstand til de som ikke er dine nærmeste.
 • Host i albuekroken eller papirlommetørkle.

Studenter og andre som oppholder seg i områder med vedvarende smittespredning over en lengre periode, bør følge råd fra det norske utenriksdepartementet, lokale helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonen/arbeidsgiver.

Lenker til øvrig informasjon