Reiser innenlands

Alle reiser innenlands kan gjennomføres.

Reiser innenlands

Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser.

Er du syk, i karantene eller isolasjon bør du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et husstandsmedlem som syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 

Anbefalinger for offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.

Anbefalinger for kollektivreisen:

  • Ikke reis hvis du er syk.
  • Det anbefales å holde en avstand på minst én meter til andre medpassasjerer.
  • I noen situasjoner er det anbefalt eller påbudt å bruke munnbind. Se egen artikkel om munnbind.
  • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.

Les hele veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk og så videre) her (helsedirektoratet.no).

Fly

Det er laget en egen veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19 (helsedirektoratet.no).

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

Oversikt over koronavirus på offentlig kommunikasjon

Folkehelseinstituttet utarbeider en liste over steder hvor bekreftet koronavirus-smitte er registrert på fly, skip tog og buss

Svalbard

Dersom du skal reise fra Norge til Svalbard, skal du teste deg i løpet av de siste 24 timene før avreise fra fastlandet. For eksempel dersom du skal fly fra Oslo til Tromsø, og videre fra Tromsø til Svalbard, så må du ha testet deg innen 24 timer før flyet går fra Tromsø. Godkjent testmetode er PCR-test og antigen hurtigtest.

Testen er gratis for personer som er bosatt på Svalbard. For å få gratis test, må du ha dokumentasjon på at du er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Hvis du er beskyttet er du unntatt kravet om attest på negativ test, det samme gjelder for barn under 12 år.

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karanteneplikten på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende.

Les mer om dokumentasjonskrav og refusjon av utgifter til test for reiser til Svalbard på Helsedirektoratet.no.