Reiser innenlands

Alle reiser innenlands kan gjennomføres.

Reiser innenlands

Alle reiser innenlands kan gjennomføres.

Vær oppmerksom på at det kan være lokale tiltak i kommunen du reiser til, sjekk derfor kommunens nettside før du reiser.

Dersom du bor i en kommune som har strengere tiltak enn den du reiser til, bør du følge reglene og anbefalingene som gjelder i hjemkommunen din.  Dette gjelder ikke for personer som er beskyttet.

Er du syk, i karantene eller isolasjon bør du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et husstandsmedlem som syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene. 

Krav på helsehjelp

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Er du på ferie/turist i en kommune og blir syk, ring legevakten på 116 117 for å få nødvendig helsehjelp. Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om testing for covid-19.

For å begrense pasientreiser inn og ut av områder med høyt smittetrykk, kan henvisende leger vurdere å gi råd om utredning/behandling mer lokalt. Det skal alltid gjøres en vurdering sammen med den enkelte pasient.  Spør gjerne din lege om råd.

På grunn av krevende logistikk og vaksineutsendelser basert på folketall, vil ikke du få tilbud om vaksine der du oppholder deg på kortvarige jobb- og fritidsopphold. Personer som har fast opphold på hytta eller ikke har annen relevant bostedsadresse i Norge enn hytteadressa vil normalt omfattes av kommunens plikt til å gi vaksine.

Reiser til hytta og fritidseiendommer

En tur til hytta (eid, lånt eller leid) kan gjennomføres med smitteverntiltak både på reisen og underveis i oppholdet.

Smittesituasjonen kan endre seg raskt og alle må være forberedt på at planer kan endre seg. Har du testet deg, bør du vente med å dra til du får prøvesvaret. Du må være forberedt på å måtte gå i karantene eller at du blir syk, da bør du dra hjem for å teste deg. 

Før du reiser er det viktig å sette seg inn i hvilke tiltak som gjelder i den kommunen du skal reise til. 

Besøk på hytta og hjemme

I privat hjem, hytte eller hage, bør du følge den nasjonale anbefalingen om sosial sammenkomst.

Alle som ikke er i samme husstand bør holde én meters avstand. Du bør derfor ikke ha flere gjester enn du har god plass til. 

Sørg for god hygiene godt renhold, spesielt om personer fra ulike husstander må dele bad.

Sosial sammenkomst og aktiviteter

Det er mindre risiko for smitte dersom du møter andre utendørs. Det er derfor anbefalt å heller gjøre aktiviteter og ha sosial sammenkomst ute. Du bør fortsatt holde én meter avstand til andre enn de du bor med, selv om dere er utendørs.

 

Anbefalinger for offentlig transport

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Dette vil kunne bidra til smittespredning. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.

Anbefalinger for kollektivreisen:

  • Ikke reis hvis du er syk.
  • Det anbefales å holde en avstand på minst én meter til andre medpassasjerer.
  • I noen situasjoner er det anbefalt eller påbudt å bruke munnbind. Se egen artikkel om munnbind.
  • Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.

Les hele veilederen for smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk og så videre) her (helsedirektoratet.no).

Fly

Det er laget en egen veileder for smittevernpraksis for luftfarten ved utbrudd av covid-19 (helsedirektoratet.no).

Personer med akutt luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, selv ved milde symptomer. Personer som er i karantene eller i isolering skal ikke oppholde seg på flyplassen eller reise med fly. Dette gjelder både passasjerer og ansatte.

Oversikt over koronavirus på offentlig kommunikasjon

Folkehelseinstituttet utarbeider en liste over steder hvor bekreftet koronavirus-smitte er registrert på fly, skip tog og buss

Svalbard

Dersom du skal reise fra Norge til Svalbard, skal du teste deg i løpet av de siste 24 timene før avreise fra fastlandet. For eksempel dersom du skal fly fra Oslo til Tromsø, og videre fra Tromsø til Svalbard, så må du ha testet deg innen 24 timer før flyet går fra Tromsø. Godkjent testmetode er PCR-test og antigen hurtigtest.

Testen er gratis for personer som er bosatt på Svalbard. For å få gratis test, må du ha dokumentasjon på at du er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Hvis du er beskyttet er du unntatt kravet om attest på negativ test, det samme gjelder for barn under 12 år.

Alle som ankommer Norge etter å ha vært på reise i røde land, må gjennomføre hele karanteneplikten på fastlandet før videre reise til Svalbard. Denne hovedregelen gjelder for alle som ønsker å reise til Svalbard, også for fastboende.

Les mer om dokumentasjonskrav og refusjon av utgifter til test for reiser til Svalbard på Helsedirektoratet.no.