Selvtest for korona

En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Er selvtesten positiv kan du regne med at du har covid-19.

Forelder som tar selvtest på barnet sitt

Man kan fortsatt ta en koronatest, men det er ikke lenger en generell anbefaling.

Du skal ikke sende inn eller registrere selvtesten noe sted. Selvtest kan ikke registreres i koronasertifikatet. 

Hvordan ta en selvtest?

Det er viktig å følge bruksanvisningen som følger med selvtestene nøye. Korrekt oppbevaring og bruk, i tråd med det produsenten oppgir er veldig viktig for å unngå at selvtestene gir feil svar. Testene skal ikke brukes etter holdbarhetsdato.

Se hvordan du kan ta en selvtest her (fhi.no).

Her finner du video om selvtest som er tekstet på forskjellige språk (youtube.com).

Hva gjør du dersom du tester positivt på selvtest?

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptom bør du holde deg hjemme til du føler deg frisk. Dette gjelder uansett om testen er positiv eller negativ.

Registrering av positiv selvtest

Du trenger ikke registrere positiv selvtest hos kommunen.

Råd ved kjøp av selvtest

Du kan få gratis selvtester fra kommunen din.

Det finnes mange forskjellige typer selvtester. Du kan enkelt få kjøpt en selvtest på et apotek, i butikk og på nettbutikk. Helsemyndighetene kan ikke gi råd om hvilken test eller hvilket merke du bør velge, men det er likevel noen ting du bør tenke på når du kjøper en selvtest.

Når du kjøper en selvtest, bør du se etter om:

  • Esken er merket med CE og fire tall. Tallene står rett etter bokstavene.
  • Bruksanvisningen er på norsk.

CE-merket bety at testen oppfyller kravene som er satt til kvalitet og sikkerhet.

Du kan lese mer om CE-merking og EUs direktiv hos Forbrukerrådet.

Selvtester som selges i Norge må ha både CE-merket og norsk bruksanvisning. Du vil finne tester som oppfyller disse kravene blant annet på et apotek.

Det er anbefalt å kjøpe testen et sted du kan få råd og veiledning.

Råd ved oppbevaring av selvtest

Selvtester tåler ikke kulde eller frost og skal ikke oppbevares under 2 grader, eller over 30 grader. Selvtestene skal være romtempererte før de brukes. Testene skal ikke utsettes for direkte sollys.