Testing og symptomer

Mann som snyter seg

Symptomer på koronavirus

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Du bør holde deg hjemme og teste deg når du får symptomer på korona, også dersom du er grunnvaksinert.

Korona, forkjølelse eller influensa?

Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og en vanlig forkjølelse. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptomer på luftveisinfeksjon.

Barn som får symptomer

Barn som kun er snørrete, har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke å holde seg hjemme. Barn som får symptomer på korona, bør være hjemme fra barnehage/barneskole frem til de er i bedring, og det bør vurderes om de skal testes. De kan dra til barnehage/barneskole dersom de fremdeles har noen milde symptomer, som rennende nese eller lett hoste.
Se mer informasjon hos FHI

Når kan ungdom og voksne dra tilbake på jobb/skole?

Ungdom og voksne bør ha en negativ koronatest før de vender tilbake til skole eller jobb. Dersom symptomene er kraftige og du er veldig syk, bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende medisiner.

Ved milde symptomer som forsvinner helt etter én dag, kan du dra tilbake til skole eller jobb. Se mer informasjon hos FHI. 

Testing

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom en får symptomer på korona. Dette gjelder også for vaksinerte.

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd kan jevnlig testing brukes. Dette blir avgjort og organisert av kommunen.

Alle som tester positivt på korona skal i isolasjon. Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Hvilken type test skal jeg benytte?

I Norge brukes tre ulike koronatester, PCR-test, antigen hurtigtest eller selvtest. Det blir i hovedsak brukt selvtester nå.

Det kan være noen få situasjoner, for eksempel ved reising at det er spesielle krav om hvilke tester som skal brukes. Men har du symptomer er alle testmetodene godkjent.

Se kommunen din sin nettside for informasjon om hvilken test de kan tilby deg.

Testing ved innreise til Norge

Alle reisende skal som hovedregel ta en koronatest ved ankomst til landet.

Les mer om testing ved innreise.

Testing av barn

Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får symptomer på korona eller har hatt nærkontakt med en som er smittet. I kommuner med høy smitte, kan det være aktuelt å masseteste barn og ungdom. Les mer om testing av nærkontakter.

Selvtest

En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med de andre testmetodene i de aller fleste situasjoner.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, er du nærkontakt til en smittet person eller det er et utbrudd på skolen din, kan du bruke en selvtest.

Du kan få gratis selvtester fra helsetjenesten i kommunen din. Det er kommunen som avgjør om du kan få utlevert selvtest.

Merk at resultatet fra selvtester ikke blir rapportert inn til MSIS, inngår ikke i nasjonal overvåkning og kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikat.

Hva gjør du dersom du tester positivt på selvtest?

Hvis du tester positivt på en selvtest, kan du regne med at du er smittet og du må isolere deg.

Du bør også:

  • Registrere at du er smittet på nettsiden til kommunen din.
  • Gi beskjed til nærkontaktene dine. Se definisjon på nærkontakt her.
  • Se på nettsiden til kommunen om du kan ta PCR-test på teststasjonen for å bekrefte testresultatet.
  • De som har fått oppfriskningsdose eller har to doser vaksine og gjennomgått covid-19-sykdom de siste 3 månedene, trenger ikke ta en bekreftende test på et testsenter.

Registrering av positiv selvtest
I noen kommuner kan du registrere positiv selvtest for deg selv og eventuelle barn, slik at kommunen får registrert smitten.

Se nettsiden til din kommune .

Bekreftende PCR-test

De som har oppfriskningsdose eller har to doser vaksine og gjennomgått covid-19 sykdom de siste 3 månedene trenger ikke å ta en bekreftende test på et testsenter.

Bekreftende PCR-test eller antigen hurtigtest tatt av helsepersonell anbefales til følgende personer:

  • Personer med primær eller sekundær immunsvikt, slik som organtransplanterte og immunsupprimerte.
  • Barn og ungdom mellom 0-16 år.
  • Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for koronasertifikat.

Personer som søker helsehjelp og hvor bekreftelse har konsekvens for diagnostikk og behandling, anbefales det også å ta en bekreftende PCR-test.

Les mer om prioritering og bruk av selvtester i kommunen (Helsedirektoratet.no).

Hvis PCR-testen også er positiv
Dersom du tester positivt, skal du i isolasjon. Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter at du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.

PCR-testen er negativ
Hvis PCR-testen er negativ, kan du gå ut av isolasjon. Husk at selv om testen er negativ, er det viktig å fortsette å følge gjeldende smittevernråd, følge med på symptomer og holde seg hjemme dersom du er syk. 

Råd ved kjøp av selvtest

Det finnes mange forskjellige typer selvtester. Du kan enkelt få kjøpt en selvtest på et apotek, i butikk og på nettbutikk. Helsemyndighetene kan ikke gi råd om hvilken test eller hvilket merke du bør velge, men det er likevel noen ting du bør tenke på når du kjøper en slik selvtest.

Når du kjøper en selvtest, bør du derfor se etter om:

  • Esken er merket med CE og fire tall. Tallene står rett etter bokstavene.
  • Bruksanvisningen er på norsk.

CE-merket bety at testen oppfyller kravene som er satt til kvalitet og sikkerhet. Du kan lese mer om CE-merking og EUs direktiv hos Forbrukerrådet.

Selvtester som selges i Norge  ha både CE-merket og norsk bruksanvisning. Du vil finne tester som oppfyller disse kravene blant annet på et apotek. Det er anbefalt å kjøpe testen et sted du kan få råd og veiledning.

Råd ved oppbevaring av selvtest

Selvtester tåler ikke kulde eller frost og skal ikke oppbevares under 2 grader. Selvtestene skal være romtempererte før de brukes.

Hvordan bruke selvtest? 

Her finner du videoen tekstet på forskjellige språk (youtube.com).

PCR-test og antigen hurtigtest 

Hvordan bestiller jeg time for PCR-test?

Det er kommunene som har ansvar for gjennomføring av PCR-test. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i om hvordan testingen er organisert der du er.

Finn din kommunes nettside her.

Pris

Kommunene tilbyr gratis test. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Det er ikke gratis å teste seg hos private aktører. For mer informasjon om pris fra de forskjellige private aktørene, se deres nettsider.

Prøvesvar PCR-test

Dersom du har mulighet til å logge deg inn på Helsenorge.no, får du prøvesvar på din PCR-test her så snart prøven er analysert og besvart.

Har du ikke mulighet til å logge deg inn på Helsenorge.no, får du kun prøvesvar dersom du tester positivt. Det kan være at enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret på andre måter enn på helsenorge.no, det vil du få beskjed om.

Dersom du tester positivt, skal du i isolasjon. Du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter at du har testet positivt. Se definisjon på nærkontakt her. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.

Se svar på koronatesten

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her.

Antigen hurtigtest 

En antigen hurtigtest er det samme som selvtest, men det er helsepersonell som tar denne testen på deg, for eksempel på en teststasjon.

Prøvesvaret fra en antigen hurtigtest blir registrert på samme måte som ved en PCR-test og du vil få svaret på Helsenorge.no.

Det tar opptil 20 minutter før hurtigtesten viser prøvesvaret. Det er den enkelte kommune som bestemmer om du får prøvesvaret ditt på teststasjonen eller om du kan dra hjem og de kontakter deg.

Tester du positivt skal du isolasjon, og du får selv ansvar for å informere dine nærkontakter. Se definisjon på nærkontakt her. Har du behov for hjelp til å vurdere hvem som er dine nærkontakter, kan du kontakte kommunen din.