Testing, symptomer og smittevern

Mann som snyter seg

Symptomer på koronavirus

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Du bør holde deg hjemme og teste deg når du får symptomer på covid-19, også dersom du er fullvaksinert.

Covid-19, forkjølelse eller influensa?

Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og en vanlig forkjølelse. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptomer på luftveisinfeksjon.

Barn som får symptomer

Barn som kun er snørrete, har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn som får symptomer på covid-19, bør være hjemme fra barnehage/barneskole frem til de er i bedring. De kan dra til barnehage/barneskole dersom de fremdeles har noen milde symptomer, som rennende nese eller lett hoste.

Når kan ungdom og voksne dra tilbake på jobb/skole?

Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake til skole eller jobb. Dersom symptomene kraftige og du er veldig syk, bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god og du har vært feberfri i 24 timer.

Ved milde symptomer som forsvinner helt etter én dag, kan du dra tilbake til skole eller jobb. Se flytskjema hos FHI

Testing

Hvem bør eller skal testes for koronavirus?

Følgende bør teste seg for covid-19:

 • Alle med symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Del- og uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Uvaksinerte øvrige nærkontakter

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd kan det jevnlig testing brukes. Dette blir avgjort og organisert av kommunen.

Situasjoner der det er lovfestet å teste seg

Det er i enkelte situasjoner lovfestet at du skal teste deg for koronavirus. Følgende skal derfor testes:

 • Alle som ankommer Norge fra et rødt, mørkerødt, lilla eller grått land eller områder, og ikke er fullvaksinert eller har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene.
 • Alle som er i reisekarantene og får symptomer på covid-19.
 • Alle som er i reisekarantene kan testes etter 3 døgn med PCR-test.

Testing av barn

Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får symptomer på covid-19 etter nærkontakt med en som er smittet.

Hvordan bestiller jeg time for koronatest?

Det er kommunene som har ansvar for gjennomføring av koronatesting. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i om hvordan testingen er organisert der du er. 

Finn din kommunes nettside her.

Pris

Kommunene tilbyr gratis test. Se kommunens nettside for mer informasjon.

Det er ikke gratis å teste seg hos private aktører. For mer informasjon om pris fra de forskjellige private aktørene, se deres nettsider.

Prøvesvar

Dersom du har mulighet å logge deg inn på Helsenorge, får du prøvesvar på din koronatest her så snart testprøven er analysert og besvart.

Har du ikke mulighet å logge deg inn på helsenorge.no, får du kun prøvesvar dersom du tester positivt. Det kan være at enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret på andre måter enn på helsenorge.no, det vil du da få beskjed om.

Dersom du tester positivt, blir du oppringt av kommunen og du blir satt i isolasjon. Se hva som gjelder for dine nærkontakter her.

Se svar på koronatesten

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn og se dine prøvesvar her.

Antistofftest

Hvis du har vært smittet av covid-19, trenger du bare én dose vaksine for å være fullvaksinert. 

Hvis du er testet i utlandet, eller hvis du tror du har vært smittet, men ikke er testet, kan du ta en antistofftest for å dokumentere at du har vært smittet. 

 • Hvis du skal ta en antistofftest må du gjøre det før du har fått første doseav vaksinen.
 • Hvis du skal ta en antistofftest, må du vente minst tre uker etter at en hurtigtest eller PCR-test i utlandet viste at du var smittet, eller du tror du var smittet.

Du KAN ta antistofftest:

 • Hvis du kun er testet i utlandet. Da vil ikke resultatet være registrert i Norge.
 • Hvis du har sterk mistanke om at du har hatt covid-19- sykdom, men ikke er testet.

Du SKAL IKKE ta antistofftest:

 • Hvis du har tatt en antigen hurtigtest eller PCR-test i Norge, og denne testen viste at du har vært smittet (positiv test). Da er det registrert hos Folkehelseinstituttet at du har vært smittet.
 • Hvis du ikke har hatt symptomer på covid-19 (Se symptomer her).
 • Hvis du er vaksinert med én eller to doser.

Hvordan får jeg tatt antistofftest?

For å få tatt en antistofftest, må du bestille time hos fastlegen din, på et kommunalt helsesenter eller ved en privat helseinstitusjon. Det vil bli tatt en blodprøve som blir sendt til et laboratorium. Etter noen dager blir resultatet tilgjengelig på Helsenorge. 

Koronasertifikatet endrer farge til grønt når du i tillegg til antistofftesten har tatt én vaksinedose.

Du betaler vanlig egenandel når du tar antistofftest.

Hurtigtester

Selvtest

En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med de andre testmetodene i de aller fleste situasjoner. Har du symptomer på luftveisinfeksjon, er uvaksinerte og nærkontakt til en smittet person eller det er et utbrudd på skolen din kan du bruke en selvtest. I slike situasjoner kan du få  selvtester fra helsetjenesten i kommunen din.

Det er kommunen som avgjør om du kan få utlevert selvtest.

Hvis du ikke oppfyller kriteriene til å få en selvtest fra kommunen din må du selv kjøpe og betale for testen. Se råd for kjøp av selvtester i avsnittet under.

Dersom du tester positivt på selvtesten, må du ta PCR-test innen ett døgn. Kontakt kommunen din for å bestille time til PCR-test. Du bør være hjemme til du får svar på PCR-testen.

Råd ved kjøp av selvtest

Det finnes mange forskjellige typer selvtester. Du kan enkelt få kjøpt en selvtest på et apotek, i butikk og på nettbutikk. Hvordan testen blir lagret, kvaliteten på testen og brukervennlighet vil kunne påvirke hvor mye du kan stole på testresultatet. Helsemyndighetene kan ikke gi råd om hvilken test eller merke du bør velge, dette fordi utvalget av selvtester er stort.

Når du kjøper en selvtest, bør du derfor se etter om:

 • esken er merket med CE og fire tall. Tallene står rett etter bokstavene
 • bruksanvisningen er på norsk

CE-merket bety at testen oppfyller kravene som er satt til kvalitet og sikkerhet. Du kan lese mer om CE-merking og EUs direktiv hos Forbrukerrådet.

Selvtester som selges i Norge ha både CE-merket og norsk bruksanvisning. Du vil finne tester som oppfyller disse kravene blant annet på et apotek. Det er anbefalt å kjøpe testen et sted du kan få råd og veiledning.

Antigen hurtigtest

En antigen hurtigtest er test som helsepersonell tar av deg, for eksempel på en teststasjon.

Prøvesvaret fra en antigen hurtigtest blir registrert på samme måte som ved en PCR-test.

Det tar opp til 20 minutter før hurtigtesten viser prøvesvaret. Det er den enkelte kommune som bestemmer om du får prøvesvaret ditt på teststasjonen eller om du kan dra hjem og de kontakter deg. Det kan også være at du må vente til prøvesvaret blir publisert på Helsenorge.no.

Er prøvesvaret ditt positivt vil du raskt bli kontaktet av smittesporingteamet i kommunen og satt i isolasjon.

Smitte og smittevern

Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster eller nyser, snakker eller synger.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via håndhilsing. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel på et dørhåndtak som en ny frisk person så tar på.

Smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer.

Hvordan forebygge smitte

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Teste deg og holde deg hjemme når du har symptomer på covid-19
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Munnbind

Det er ikke en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind. Kommuner som har høyt smittepress kan innføre anbefaling om munnbind som et at tiltakene for å få ned smitten.

Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak for eksempel som avstand.

Se nettsiden til kommunen du oppholder deg i, eller skal reise til, for informasjon om det er anbefaling om munnbind der.