Kostråd om margarin, olje og smør

Vel matoljar, flytande margarin og mjuk margarin framfor hard margarin og smør.

Kostråd: velg matolje og mykt margarin

Slik følgjer du kostrådet

Planteoljar, flytande margarin og mjuk margarin har lite metta feitt og mykje umetta feitt. Du bør velje desse framfor produkt med mykje metta feitt og lite umetta feitt, som smør, harde margarinar, palmeolje og kokosfeitt.

Feitt er delt inn i to typar: metta og umetta. Vidare er umetta feitt delt inn i einumetta og fleirumetta feittsyrer. Forskjellar i kjemisk samansetting avgjer om ei feittsyre er metta eller umetta.

Ein tommelfingerregel er at dess mjukare margarinen og smøret er ved kjøleskapstemperatur, dess meir umetta feitt inneheld dei. Produkt som inneheld mykje metta feitt, blir harde når dei blir oppbevarte i kjøleskap.

Døme på feitt til matlaging med lite og mykje metta feitt

Minst metta feitt (mindre enn 25 g per 100 g vare):

 • rapsolje, solsikkeolje, maisolje, soyaolje og olivenolje
 • flytande margarin
 • mjuk margarin / plantemargarin

Middels (25–50 g per 100 g vare):

 • smørblandingar, som Bremykt
 • hard margarin, som Melange

Mest metta feitt (meir enn 50 g per 100 g vare):

 • smør
 • kokosfeitt
 • kokosolje

Derfor bør du velje umetta feitt framfor metta feitt

Nasjonal og internasjonal forsking konkluderer med at å skifte ut metta feittsyrer med fleirumetta feittsyrer i kosten reduserer risikoen for hjarte- og karsjukdommar.

Feitt i andre matvarer

I Noreg kjem over halvparten av det metta feittet frå meieri- og kjøtprodukt. Det er derfor viktig å byte ut feite meieriprodukt med magre variantar og produkt med umetta feitt, i tillegg til å ete mindre feite kjøtprodukt, for å redusere inntaket av metta feittsyrer.

Hovudkjelder til metta feitt

 • mjølk og meieriprodukt som smør, feite ostar, heilmjølk, fløyte, rømme og creme fraiche
 • kjøt og kjøtvarer som bacon, pølser, salami og farsemat
 • hard margarin og anna feitt til matlaging

Hovudkjelder til umetta feitt

 • rapsolje, solsikkeolje, maisolje, soyaolje og olivenolje
 • flytande margarin
 • mjuk margarin / plantemargarin

Mjuke margarinar og matoljar gir samla sett mest umetta feitt til kosthaldet vårt og er dei største kjeldene.

Sjekk sjølv i Matvaretabellen

Du kan sjekke innhaldet av metta og umetta feitt i matvarene på matvaretabellen.no.

Andre kostråd som omtalar feitt

I tillegg til kostrådet om feitt til matlaging har vi fire andre kostråd som er knytte til inntak av feitt:

Kostråda blir oppdatert i 2024

Nytt nordisk kunnskapsgrunnlag vart lansert juni 2023. Dei norske kostråda vil bli oppdatert 15. august 2024.

Salt og saltpartnerskapet

Saltpartnerskapet er eit samarbeid mellom myndigheitene og dagligvarebransjen for å redusere saltinntaket i befolkninga.

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer (bygger på systematiske kunnskapsoppsummeringer nasjonalt og internasjonalt, konkluderer med konkrete kostråd, beskriver metoden og det vitenskapelige grunnlaget)

Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet (norsk versjon av Nordic Nutrition Recommendation (pdf))

Den internasjonale forskningen på kosthold og helse er omfattende, og ingen enkeltstudie er nok til å endre anbefalingene.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Kostråd om margarin, olje og smør. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 14. desember 2022 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/kosthold-og-ernaring/kostrad/velg-matoljer-og-myk-margarin/

Sist oppdatert onsdag 14. desember 2022