Sikker bruk av medisiner når du er eldre

Eldre trenger ofte medisiner mot kroniske sykdommer og plager. Bruk av mange legemidler øker risikoen for bivirkninger, misforståelser og feil. Her finner du noen gode råd for sikker bruk.

Eldre mann tar pille

Få oversikt over medisinene dine

Medisinliste

Be fastlegen skrive ut en medisinliste som du alltid har med deg. Oppbevar listen i lommeboken eller lagre den i smarttelefonen din. Vis den til fram til andre leger, tannleger og på apotek.

Tjenesten Legemidler på Helsenorge gir deg oversikt over alle dine gyldige resepter.

I kjernejournalen din kan du se alle legemidler du har brukt de siste 3 årene.

Rydd i medisinskapet

Du bør oppbevare medisiner i eget medisinskap og rydde regelmessig. Medisiner du ikke skal bruke eller som har gått ut på dato, bør du levere på apoteket.

Lær deg å bruke medisinene dine

Legen skal angi nøyaktig dosering og bruksområde, både på medisinlisten og reseptene dine. Følg legens dosering nøye.

For å sikre at kroppen tar opp medisinene riktig bør du svelge tabletter og kapsler sammen med minst et halvt glass vann mens du står eller sitter.

Apoteket tilbyr også ekstra veiledning ved oppstart av noen typer medisiner, for eksempel hjertemedisiner og diabetesmedisiner. Ordningen kalles Medisinstart, men du kan selvsagt be apoteket om råd i alle slags spørsmål om bruk av medisiner.

Snakk om medisinene med legen din

Det er viktig at du snakker med legen hvis virkningen av en medisin ikke er som forventet, om du opplever bivirkninger eller det er medisiner du er skeptisk til å bruke. Legen skal gi deg nødvendig informasjon slik at du forstår hvorfor og hvordan du skal bruke hver medisin. Ikke slutt med medisinen uten å rådføre deg med legen. Bråstopp i behandlingen kan noen ganger være farlig eller medføre ubehagelige bivirkninger.

Be fastlegen om regelmessig gjennomgang av medisinene du bruker. Sammen kan dere vurdere om disse medisinene er de beste for deg, eller om noe bør forandres for å gi deg bedre effekt og redusere bivirkningene. Fastlegene har plikt til å vurdere behov for legemiddelgjennomgang for pasienter som bruker mer enn tre medisiner på samme tid. 

Du bør avtale en kontrolltime hvis dere blir enige om å forandre noe på medisinlisten din. 

Hjelp til å ta medisinene

Synes du det er vanskelig å huske når du skal ta medisinene? Da kan du be fastlegen om å få medisiner i multidose. Det er en rull med små poser merket med navn, dato og klokkeslettet du skal ta medisinen. Du kan også be fastlegen søke kommunen om hjemmesykepleier hvis du trenger praktisk hjelp med sprøyter, øyendråper eller til å legge dine faste medisiner i doseringseske (dosett).

Uheldige kombinasjoner

Når mange medisiner brukes samtidig kan de påvirke hverandre på uheldige måter. For eksempel kan virkningen av en medisin forsterkes eller svekkes eller det kan oppstå farlige bivirkninger. Dette kalles interaksjoner. Derfor bør du aldri låne medisiner av andre. Legen din skal alltid kontrollere at medisinene du bruker er trygge å bruke sammen.

En del medisiner selges uten resept på apotek, i butikker og på bensinstasjoner. Det betyr ikke at det er helt ufarlig å bruke slike medisiner. Noen reseptfrie legemidler kan være risikable å kombinere med vanlige medisiner på resept. For eksempel kan ibuprofen (legemiddelnavn Ibux eller Ibuprofen) og naproksen (legemiddelnavn Naproxen eller Vimio) være farlig å kombinere med blodfortynnende medisiner og mange vanlige blodtrykks- og hjertemedisiner. Spør lege eller apotek om råd ved bruk av reseptfrie medisiner og naturmedisiner.

Alkoholbruk og medisiner

Det kan oppstå uheldige effekter dersom du kombinerer alkohol og medisiner. Særlig gjelder det sovemedisiner, sterke smertestillende og legemidler mot psykiske plager.

Kombinasjon med alkohol kan svekke konsentrasjonsevnen, gi svimmelhet, ustøhet og risiko for fall og skader. Alkohol kan ha negativ effekt på en rekke kroniske sykdommer og har ingen dokumenterte positive helseeffekter. Snakk med legen om hva som kan være et forsvarlig alkoholforbruk for deg.

Bilkjøring og medisiner

Medisiner som nedsetter våkenhet, oppmerksomhet og konsentrasjonsevne er farlige å bruke hvis du har tenkt deg ut i trafikken. Noen slike medisiner er merket med rød varseltrekant, og det finnes grenser i Førerkortforskriften for hvor mye man kan bruke per døgn og fortsatt beholde førerkortet. Mange andre medisiner kan også påvirke dagsformen.

For eksempel opplever eldre ofte slapphet og svimmelhet i noen timer etter inntak av medisiner om morgenen. Hvis dette er tilfelle med deg, bør du ta det opp med legen din. Noen ganger kan det hjelpe å ta for eksempel blodtrykksmedisin eller medisin mot psykiske plager om kvelden i stedet for om morgenen. Husk at det er du selv som til enhver tid er ansvarlig for å vurdere om du er skikket til å kjøre bil.

10 regler for godt medisinvett

  1. Be fastlegen skrive ut en liste over medisinene dine.
  2. Oppbevar listen i lommeboken og vis den til andre leger, tannlege og på apotek.
  3. Be legen forklare deg hvorfor og hvordan hver medisin skal brukes.
  4. Følg legens dosering nøye. Bruk gjerne doseringseske (dosett).
  5. Be om hjelp hvis det er vanskelig å holde orden på medisinene.
  6. Spør lege eller apotek om råd ved kjøp av reseptfrie medisiner og naturmedisiner.
  7. Lån ikke medisiner av andre. Kombinasjon med dine egne kan være farlig.
  8. Meld fra til legen hvis du får bivirkninger eller er skuffet over virkningen av en medisin.
  9. Be fastlegen om en årlig legemiddelgjennomgang.
  10. Ikke slutt med medisiner uten å ta det opp med legen.

Felleskatalogen

Har du mistet pakningsvedlegget ditt? På Felleskatalogen finner du oppdaterte, digitale pakningsvedlegg og oversikt over hvilke medisiner som er til salgs i Norge.

Innholdet er levert av Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) . Sikker bruk av medisiner når du er eldre. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 16. januar 2023 [hentet fredag 21. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/medisiner/sikker-bruk-av-medisiner-nar-du-er-eldre/

Sist oppdatert mandag 16. januar 2023