Resepter

Her får du informasjon om hvordan du kan hente ut og fornye resepter på vegne av deg selv og andre. Du kan også lese om hvordan du får medisiner på blå resept.

Fornye og se dine resepter

Hvis fastlegen din tilbyr tjenesten Forny resept på Helsenorge, kan du be om å få ny resept på medisiner, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Når du logger inn i tjenesten, klikk på "Forny resept" på resepten du ønsker å fornye. Fastlegen din vil vurdere om du får ny resept og om du skal fortsette å bruke medisinen.

Du kan bare fornye resepter du har fått tidligere. Hvis du trenger resept på en ny medisin, må du bestille en time hos fastlegen. 

Har du ungdomstilgang med foreldresamtykke, kan du foreløpig ikke fornye resepter via Helsenorge. 

Hvis legen din ikke tilbyr å fornye resept

Ikke alle fastleger tilbyr tjenesten Forny resept på Helsenorge. Du vil da ikke se valget "Forny resept" etter at du har logget inn.

Hvis du er usikker på om fastlegen din tilbyr denne tjenesten, hør med legekontoret ditt. Ønsker du å fornye en resept og du vet at fastlegen ikke tilbyr denne tjenesten på Helsenorge, ta kontakt med legekontoret ditt. 

Se resepter på vegne av barn og andre

Du kan se resepter på vegne av barn og andre på Helsenorge ved at du får fullmakt fra den du ønsker å representere. Den som gir fullmakten må være over 16 år, og den som får fullmakten må være over 18 år. 

Du kan også bruke skjema på papir hvis du ikke kan logge deg inn og få fullmakt digitalt.

Les mer og logg inn for å få fullmakt

Se resepter på vegne av barn og ungdom 

Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år kan du se deres resepter ved å logge inn på Helsenorge. Det gjelder kun dersom en av foreldrene har samme folkeregistrerte adresse som barnet. 

For ungdom fra 12 til 16 år kan legen og ungdommen sammen avgjøre om resepten skal skjules for foreldre. Dette kalles "vergeinnsynsreservasjon" og kan gjøres hvis ungdommen ønsker å skjule enkeltresepter fra sine foreldre.

Når ungdom fyller 16 år vil foreldre automatisk miste muligheten til å få innsyn i resepter og andre tjenester på Helsenorge. 

Slik kan ungdom fra 16 år bruke Helsenorge.

Ungdom mellom 13 og 16 år kan få tilgang med foreldresamtykke

Er du mellom 13 og 16 år kan du med foreldresamtykke se dine aktive resepter og resepter som er utløpt de siste 12 månedene. Du kan foreløpig ikke fornye resepter via Helsenorge. Kontakt behandleren din på annen måte hvis du trenger å fornye en resept. 

Blå resept og h-resept

Hvis du har en alvorlig sykdom kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine hvis du har store utgifter.

Egenandeler og frikort

Når du får en resept i sammenheng med time hos lege betaler du egenandel. Fornyer du resepten uten legetime, er resepten gratis og du kan gå direkte til et apotek for å hente produktet. 

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du har fått frikort, slipper du å betale egenandel resten av kalenderåret.

Les mer om frikort for helsetjenester

Personvern og sikkerhet

Du kan selv styre hvem som skal ha tilgang til reseptene dine. På Helsenorge kan du se hvem som har sett på reseptene dine og blokkere tilgang for helsepersonell.

Les mer om personvern og sikkerhet for resepter

Hente ut medisiner og produkter på resept

Når legen skriver en resept til deg kan du hente ut produktet ditt fra apotek eller bandasjist. Det eneste du trenger er gyldig legitimasjon. På apotek kan du hente ut medisiner, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Du kan også bestille produkter fra et nettapotek. Hos en bandasjist kan du hente ut næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. 

Hente medisiner for andre

Hvis du skal hente ut medisiner for andre enn deg selv, må du ta med fullmakt fra den som eier reseptene. Du må også ta med kopi av legitimasjonen til vedkommende.

Kravet om fullmakt gjelder ikke:

  • hvis du henter medisiner for egne barn under 16 år.
  • hvis ansatte i pleie- og omsorgstjenesten (PLO) henter medisiner for pasienter og de viser fram ansatt-ID.

Medisinbytte i apotek

Apoteket kan tilby deg et legemiddel med annet navn enn det legen har skrevet på resepten når det finnes et likeverdig, men rimeligere alternativ. Les mer om medisinbytte i apotek

Medisiner i multidose

Hvis du bruker mange medisiner, kan du be om å få de i multidose. Da blir medisinene pakket i poser av en maskin. Snakk med en farmasøyt eller legen din om du ønsker medisinene dine i multidose.

Innhaldet er levert av Helfo, Norsk helsenett

Helfo, Norsk helsenett. Resepter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tysdag 16. april 2024 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/legemidler/resepter/

Sist oppdatert tysdag 16. april 2024