Deprimert eller trist?

I perioder av livet er det vanlig å føle seg nedstemt og trist. Men hvis det varer over lengre tid, og påvirker livet ditt og hvordan du fungerer i hverdagen, kan det hende du har en depresjon. Da er det viktig å oppsøke hjelp.

Bilde av en mann som får trøst av en kvinne

Hvordan vet jeg om jeg er deprimert?

Alle mennesker kan føle seg triste iblant, og livets utfordringer kan gjøre at du føler deg nedstemt. Hvordan du har det, kan endre seg fra dag til dag, og over tid. Å ha en depresjon er ikke det samme som å være nedstemt og trist i perioder. Er du deprimert, påvirker det hverdagen din over uker og måneder.

Lurer du på om du er deprimert, kan det være greit å starte med to spørsmål som gjelder humør og interesser:

 • Har du de siste par ukene kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst?
 • Har du de siste par ukene ofte følt at du ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør?

Er svaret ja, kan det hende du har en depresjon.

Hva kjennetegner en depresjon?

Depresjon er ikke det samme som tristhet eller vanlige humørsvingninger, men en psykisk lidelse som påvirker deg over tid. Depresjon kan føre til funksjonstap som kan gå ut over hvordan du håndterer blant annet arbeid, skole og studier.

Vanlige kjennetegn eller symptomer på depresjon kan være: 

 • Svekket konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Redusert selvfølelse og selvtillit
 • Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse
 • Negative og pessimistiske tanker om fremtiden
 • Initiativløshet og beslutningsvegring
 • Tanker og planer om selvmord
 • Søvnforstyrrelser
 • Å kjenne seg sliten og trøtt
 • Redusert eller økt appetitt
 • Nedsatt seksuell interesse
 • Angst, rastløshet og uro
 • Manglende følelsmessige reaksjoner
 • Irritabilitet og temperamentsutbrudd

Hvis du kjenner deg igjen i symptomene over, og du har hatt slike symptomer over flere uker eller måneder, er det viktig at du oppsøker hjelp.

Hva skal jeg gjøre om jeg er deprimert?

Hvis du tror at du kan være deprimert, bør du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen kan hjelpe deg å vurdere om du er deprimert, og henvise deg videre til psykolog eller andre behandlingstilbud ved behov. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du blir raskere frisk.

Her finner du mer informasjon om hvem du kan kontakte og hvilke tilbud som finnes:

Trenger du noen å snakke med?

Døgnåpne hjelpetelefoner:

Chat på sidetmedord.no eller soschat.no

Her finner du flere hjelpetelefoner, chat-tjenester og støttegrupper som kan være til hjelp når du har det vanskelig.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Deprimert eller trist?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. januar 2022 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/psykisk-helse/deprimert-eller-trist/

Sist oppdatert onsdag 5. januar 2022