Psykisk helsehjelp for barn og unge

Hvis du har det vanskelig er det viktig at du snakker med noen du stoler på om hvordan du har det. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre.

Ta kontakt med skolehelsetjenesten fastlegen eller den psykiske helsetjenesten i kommunen din. De kan hjelpe deg. Ulike kommuner har ulike tilbud. På nettsiden til kommunen din, kan du se hva slags hjelp som finnes til barn og unge innen psykisk helse der du bor. 

Trenger du akutt hjelp? Ring 113

Ring 113 om situasjonen er kritisk, og det står om liv og helse.

Haster det litt mindre, ring legevakten på 116 117.

Skolehelsetjenesten kan hjelpe deg

Hvis du har det vanskelig kan du ta kontakt med skolehelsetjenesten. Helsesykepleiere på skolen din vil snakke med deg. De kan støtte deg og sammen kan dere finne ut av hva som kan gjøres videre.

Noen skolehelsetjenester samarbeider med psykologer og fastleger.

Skolehelsetjenesten kan hjelpe deg med å kontakte fastlegen din hvis du trenger det.

Fastlegen din kan hjelpe deg

Hvis du trenger noen å prate med kan du kontakte fastlegen. Fastlegen kan også hjelpe deg med å finne hjelpetilbud i kommunen, henvise deg til en psykolog eller henvise deg til psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Alle personer i Norge har fått tildelt en fastlege. Hvis du lurer på hvem din fastlege er, kan du ringe Veiledning Helsenorge på 23 32 70 00 eller gå inn på fastlegesiden.

Hvis du trenger hjelp, men ikke får tak i fastlegen din, kan du kontakte legevakten på telefonnummer 113. Legevakten tar seg spesielt av akutte skader, sykdommer og problemer. Enkelte større byer har også en psykiatrisk legevakt.

Psykisk helsehjelp i din kommune

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer med psykiske plager Noen kommuner har egne psykiske helsetjenester til barn og unge, men det er variasjon i hvordan tilbudet er.

Hvis kommunen din har en egen psykisk helsetjeneste til barn, unge og familier, kan du få gratis hjelp for dine plager. De kan også henvise deg videre hvis du trenger mer hjelp enn hva de kan tilby eller om du trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen er gratis.

Her kan du snakke om det du er opptatt av og få veiledning om psykiske og sosiale problemer, rus eller andre problemer som påvirker helsen din. Hvis du trenger det, vil de kunne hjelpe deg med å få videre hjelp.

Mange helsestasjoner for ungdom har psykologer og leger tilgjengelig av og til.

Psykisk helsehjelp på sykehus eller poliklinikk (BUP)

Psykiske plager kan utvikle seg til mer alvorlige lidelser. For eksempel depresjon, sterke angstsymptomer eller psykotiske symptomer som gjør at du mister kontakt med virkeligheten. Da kan du trenge hjelp i psykisk helsevern for barn og unge.

Du må bli henvist fra fastlege, psykolog eller barnevernsleder for å få hjelp i psykisk helsevern for barn og unge.

Psykiske helseplager er ganske vanlig

Psykiske plager er vanlige i befolkningen. Både barn, ungdom, voksne og eldre kan få psykiske plager. Det er alltid sammensatte grunner til at noen begynner å streve psykisk.

Psykiske plager kan være alt fra å føle seg mye lei seg, streve med søvn, kjenne seg urolig og redd. Kriser, dødsfall og vanskelige hendelser i livet kan gjøre at du får det vanskelig psykisk. Plagene kan påvirker deg mye i hverdagen uten at det må være en diagnose.

Psykiske lidelser kan være vansker som er så omfattende og preger så mye av livet ditt at de kan kalles diagnoser. Det kan for eksempel være depresjon, angst, eller psykose.

Mental helse

116 123

Mental helses telefon- og nettjeneste er for alle som trenger noen å snakke eller skrive med.

Døgnåpen tjeneste.

Kirkens SOS

22 40 00 40

Døgnåpen tjeneste.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

22 49 19 22

Kvardagar kl. 10:00 - 15:00

Tysdag kl. 11:00 - 19:00

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Psykisk helsehjelp for barn og unge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 23. juni 2023 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/psykisk-helse/psykisk-helsehjelp-for-barn-og-unge/

Sist oppdatert fredag 23. juni 2023