Tips for å slutte med snus

Vil du slutte å snuse, kan du bråslutte no eller bruke tid på å førebu deg mot ein sluttedag. Det finst hjelpemiddel som kan gjere det lettare.

Førebuing til å slutte med snus

Det kan hjelpe å planleggje og førebu seg mot ein sluttedato. Om du i dag bestemmer deg for ein sluttedato 2–4 veker fram i tid, er sjansen stor for at du får det til.

Du kan velje om du snusar som vanleg fram til sluttedatoen, eller om du prøver å endre på nokre av vanane. Dersom du endrar på nokre av snusvanane i framkant, blir du meir medviten om kva situasjonar som kan bli utfordrande når du skal slutte.

Du kan:

  • lage mindre prisar
  • innimellom øve deg på å vere utan snus ei stund
  • prøve porsjonssnus eller nikotinfri snus, dersom du bruker laussnus
  • leggje noko anna under leppa iblant, til dømes ein pastill eller ein nikotintyggegummi

Det viktigaste for å lykkast er motivasjon

Spør deg sjølv:

  • Kva er grunnane dine for å slutte med snus?
  • Kva ønskjer du å oppnå?
  • Vil du vere ein betre rollemodell?
  • Er du lei av å vere avhengig?
  • Uroar du deg for helsa?

På sluttedagen – slutt heilt med snus!

Fordi du er avhengig, vil du mest sannsynleg kjenne på litt tvil når sluttedagen kjem. Ikkje la tvilen overtale deg til å utsetje å slutte eller tillate deg å snuse litt. Kutt snusen heilt – det er aller viktigast for å lykkast!

Om du får abstinensplager når du sluttar å snuse, er det fint å vite at slike plager er verst dei første 2–3 dagane. I løpet av 2–4 veker er abstinensplagene over for dei fleste. Det vanlegaste er å kjenne seg svimmel, ukonsentrert, rastlaus eller i dårleg humør.

Tips for å lindre abstinensplager

Bruk legemiddel eller anna hjelp til å kutte snusen

Legemiddel kan dempe suget

Nikotinlegemiddel og reseptbelagde legemiddel berekna for røykjeslutt ser ut til å kunne vere til hjelp på kort sikt. Det er så langt ikkje forska nok på langtidseffekten på snusslutt. Reseptpliktige legemiddel kan dempe suget etter snus og minske sjansen for vektauke så lenge behandlinga går føre seg. For meir informasjon om legemiddel, snakk med apotek eller lege.

Bruk Slutta-appen

Slutta-appen kan brukast som din personlege hjelpar ​og motivator når du skal slutte å røykje eller snuse. Appen viser deg også kor mykje du sparer på å slutte. 

Helsegevinster etter røykeslutt

Se hva som skjer i kroppen din når du kutter røyken.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Tips for å slutte med snus. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 12. januar 2022 [henta søndag 21. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/snus-og-roykeslutt/tips-for-a-slutte-med-snus/

Sist oppdatert onsdag 12. januar 2022