Helseskader av snus

Snus er ikke like farlig som røyking, men også snus inneholder helseskadelige stoffer. Gravide bør ikke snuse. Se hva snus gjør med kroppen.

baby på mors bryst

Selv om snus er negativt for helsa, er det ikke like helseskadelig som røyking. For en person som erstatter røyk med snus, betyr dette redusert helserisiko.

Farlig i graviditeten

Bruk av snus som gravid medfører risiko for fosteret som på flere måter er lik risikoen ved røyking.

Det er sannsynlig at bruk av snus i svangerskapet øker risikoen for tidlig fødsel (prematur fødsel).

Det er mulig at bruk av snus i svangerskapet øker risiko for dødfødsler, å være liten i forhold til svangerskapets varighet, redusert fødselsvekt, keisersnitt, kortvarig pustestans og leppe- og ganedefekter.

Snus og helseskader

Snus kan øke risikoen for kreft

Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert den snusen vi bruker i Norge (såkalt svensk snus) som kreftfremkallende.

Ifølge Folkehelseinstituttets rapport om snus er det økt risiko for kreft i spiserør og bukspyttkjertel. Det er mulig at snus øker risikoen for kreft i magesekken og endetarmen. Det er dessuten mulig at bruk av snus øker dødeligheten etter en kreftdiagnose, både av en kreftspesifikk diagnose og uansett årsak.

For munnhulekreft har man ikke greid å konkludere om risiko, siden det er en sjelden kreftform og studiene ikke inneholdt mange nok som brukte snus. 

Flere av kreftformene som knyttes opp til snusbruk, er sjeldne kreftformer.

Hjertet påvirkes av snus

Fra du legger inn snusen, stiger nivået av nikotin i blodet. Nikotinet gjør at blodårene trekker seg sammen, hjertet må jobbe hardere og både puls og blodtrykk stiger mens du har snus i munnen.

Studier har vist at bruk av snus kan øke risikoen for å dø hvis du får et hjerteinfarkt eller hjerneslag; mens du har snus i munnen. 

Ifølge Folkehelseinstituttet er det sannsynlig at bruk av snus øker risiko for høyt blodtrykk, og for at dødeligheten øker i perioden etter et hjerteinfarkt eller hjerneslag. Det er mulig at risikoen for å dø i etterkant av hjerteinfarkt reduseres hvis pasienten slutter å bruke snus. Det er mulig at bruk av snus har umiddelbare effekter på hjertefunksjon.

Det er usikkert om bruk av svensk snus påvirker risiko for å få hjerteinfarkt, hjerneslag, atrieflimmer eller kronisk hjertesvikt.

Diabetes og snus

Tobakksbruk påvirker stoffskiftet i kroppen. Høyt forbruk av snus øker risikoen for diabetes type 2. Dokumentasjonen for dette er styrket de senere årene. 

Nikotin kan også redusere følsomheten for insulin. Det er mulig at snusbruk hos menn fører til vektøkning og øker risikoen for fedme.

Tenner og tannkjøtt

Bruk av snus gir forandringer i slimhinnen i munnhulen. Dette sees som hvite eller røde forandringer i slimhinnen der snusen har vært plassert. Disse forandringene kan gå tilbake dersom man slutter å bruke snus.

Tannkjøttet i området der du plasserer snusen kan trekke seg tilbake og gi lange tannhalser som fører til ising i tennene. Denne forandringen vedvarer selv om du slutter å snuse.

Tenner og tannkjøtt skadet

Avhengighet ved bruk av snus

Nikotinet i snusen tas opp gjennom slimhinnene i munnen og fraktes med blodet til hjernen. Nikotin er avhengighetsskapende. Denne avhengigheten av nikotin merkes først og fremst når du ikke snuser eller på annen måte bruker nikotin. Da vil du sannsynligvis få abstinensplager i en avgrenset periode. Vanlige abstinensplager er: 

  • svimmelhet
  • konsentrasjonsproblemer
  • irritabilitet
  • føle seg nedfor
  • føle seg urolig
  • hodepine
  • svette
  • sug etter snus​

Nikotinfri snus

​Det er ikke dokumentasjon som tilsier at det er farlig å bruke snus uten tobakk eller nikotin. Denne snusen er stort sett basert på plantefibre, smaksatt med urter, krydder og andre tilsetninger. Imidlertid kan noen typer nikotinfri snus være tilsatt stoffer som frarådes for gravide, for eksempel ginseng. Dessuten er blant annet lakris og salt uheldig ved høyt blodtrykk. Avhengig av innholdsstoffer, kan bruk av produktene innebære irritasjon på tenner, tannkjøtt og slimhinner.

Noen bruker kanskje nikotinfri snus når de skal slutte å snuse. Det foreligger ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale nikotinfri snus for å slutte med vanlig snus. Det kreves et grundig kunnskapsgrunnlag før myndighetene kan gi anbefalinger til befolkningen.

Det er 18-årsgrense for salg av nikotinfri snus.

Helserisiko ved snusbruk, Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2019

Helserisiko ved bruk av snus, Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2014

Smokeless tobacco s. 265-318, i Personal habits and indoor combustions volume 100 E, A review of human carcinogens. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. International Agency for Research on Cancer, WHO, 2012.                   

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 17. desember 2019