Videotimer med sykehus via Helsenorge

Hvis du har fått en videotime på Helsenorge, vil du finne den i Timeavtaler når du er logget inn.

 

 

Videotimer med sykehus via Helsenorge

Noen sykehus tilbyr videotimer selv om det ikke synes når du er logget inn på Helsenorge. Behandler vil da gi deg informasjon om hvordan du kan starte videotimen.

Slik gjennomfører du en videokonsultasjon

Slik starter du videotimen på Helsenorge

Hvis du har fått en videotime på Helsenorge, vil du finne den i Timeavtaler når du er logget inn. For å delta i en videotime trenger du:

  • PC eller mobilt utstyr med webkamera og mikrofon
  • Hodetelefoner eller eventuelt høyttaler
  • Tilgang til internett

På forhånd

Gjør deg klar i god tid før timen starter, og sørg for at bilde og lyd fungerer. Hvis dette er din første videotime, må du beregne litt ekstra tid. Plasser deg slik at du ikke blir forstyrret og unngår bakgrunnsstøy. Ta kontakt med behandlingsstedet hvis du har problemer.

  • Sjekk at utstyret du skal bruke har tilgang til internett, og er tilknyttet et sikkert nettverk.
  • Trykk på invitasjonen du har fått eller åpne videokonsultasjon på avtalt måte.
  • Sørg for at du sitter slik at taushetsbelagt informasjon ikke kan overhøres av andre du ikke ønsker skal overhøre samtalen.
  • Vær forberedt på at du kan måtte identifisere deg ved å holde ID-bevis med bilde opp mot kamera. Du kan også be helsepersonellet du har videosamtale med om å identifisere seg på samme måte.

Har du behov for tolk? Du skal få informasjon om din helse, sykdom og behandling på et språk du forstår. Les mer om tolk i helsetjenesten.

Kostnader

Det skal ikke koste deg noe ekstra å få en konsultasjon på video. Det skal koste det samme som en vanlig legetime, og med mindre du selv ber om å få betale med faktura og ikke på andre måter, skal du heller ikke betale noe fakturagebyr.

Konsultasjon på video eller telefon utenom Helsenorge

Mange fastleger og andre behandlere som for eksempel psykologer og fysioterapeuter kan tilby konsultasjon på telefon eller video utenom Helsenorge. Det finnes ingen liste over hvem som gjør det, så for å finne ut om din behandler kan tilby dette, kan du

  • sjekke behandlerens nettside
  • sende en e-post til behandleren eller klinikken
  • ringe behandleren eller klinikken

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Videotimer med sykehus via Helsenorge. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 9. august 2022 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/om-tjenestene/videotime-med-sykehus/

Sist oppdatert tirsdag 9. august 2022