Om pasientjournal

Du har rett til innsyn i hvilke dokumenter pasientjournalen din består av og hvem som har sett på dem. Hvis du har vært pasient i Helse Nord, Helse Vest eller Helse Sør-Øst, kan du se noe av dette ved å logge deg inn på Helsenorge.

Mer om tjenesten

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

For å kunne benytte denne tjenesten på vegne av andre som du ikke har foreldreansvar for, må de gi fullmakt til tjenesteområde nummer 2: Innsyn i pasientjournal.

Finn mer informasjon om fullmakter.

Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Sør-Øst er ikke tilgjengelig for barn under 16 år.

Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn under 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi, slik:

Her finner du adressene til sykehus i Helse Sør-Øst. Klikk på lenken til sykehuset det gjelder for å komme til kontaktsiden for det sykehuset.

Denne tjenesten er tilgjengelig på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Vest er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn mellom 12 og 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi, slik:

Her finner du adressene til sykehus i Helse Vest. Klikk på lenken til sykehuset det gjelder for å komme til kontaktsiden for det sykehuset.

Denne tjenesten er tilgjengelig på vegne av barn under 12 år som du har foreldreansvar for, men bare hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Her finner du mer informasjon om å representere barn på Helsenorge.

Digitalt innsyn i pasientjournal fra Helse Nord er ikke tilgjengelig på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Du kan likevel få innsyn i pasientjournalen til barn mellom 12 og 16 år som du har foreldrerett til, ved å be om papirkopi ved å skrive ut et skjema, fylle det ut og sende det til sykehuset det gjelder. Hvilket skjema du skal bruke avhenger av hva du ønsker å gjøre.

Her finner du adressene til sykehus i Helse Nord. Klikk på lenken til sykehuset det gjelder for å komme til kontaktsiden for det sykehuset.

Hemmelig adresse kalles ofte «fortrolig adresse» eller «adressesperre».

Denne tjenesten er tilgjengelig for personer med fortrolig adresse.

Hvis deler av denne tjenesten inneholder informasjon fra andre tjenester som på grunn av fortrolig adresse ikke er tilgjengelig for deg, vil du heller ikke se det her.

Hvis du bor på fortrolig adresse vil du ikke kunne representere andre på Helsenorge, og andre vil heller ikke kunne handle på dine vegne.

Pasientjournalen på helsenorge.no er en tjeneste som gir deg tilgang til din originale sykehusjournal. Du får digital tilgang via helsenorge.no. Der får du også tilgang til en annen tjeneste, som kalles kjernejournal.

Kjernejournalen samler viktige opplysninger om deg og gjør dem tilgjengelig både for deg og for helsepersonell i hele landet. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et tillegg til dem.

Her finner du mer informasjon om kjernejournal.

Fant du det du lette etter?