Pasientjournal

På denne siden får du se utvalgt innhold i pasientjournalen og hvilke sykehusansatte som har arbeidet i den. Husk at det kan ta tid før et dokument er ferdig og kan vises her.

Om tjenesten

Når du har pasientjournalen din tilgjengelig, blir det enklere for deg å ha oversikt over din egen helse. Du kan ikke selv skrive i journalen, men du vil kunne se opplysningene som står der.

Journalen din vil kun vises når du har logget deg inn. Så lenge du ikke logger deg inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.