Oppbevaring av pasientjournal

Når en behandler har gått av med pensjon eller mistet autorisasjonen har pasientjournalen din frem til 01.10.2021 blitt overført til Statsforvalteren. Behandlere kan være fastleger, tannleger, psykologer, psykiatere eller kiropraktorer ansatt i kommunen eller som har driftsavtaler med spesialisthelsetjenesten.

Nå er det en ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler
som innebærer at virksomheter som har lagt ned etter 01.10.2021 avleverer journaler til Norsk Helsearkiv.

Merk at ordningen ikke gjelder journaler fra behandlere i sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), eller Distriktspsykiatriske sentre (DPS). 

Du kan se journalen din fra sykehus på Helsenorge

Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournal innebærer at journalen din blir overført til Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset. Pasientjournalen din blir lagret der til du finner en ny behandler som kan få journalen utlevert for å gi deg helsehjelp, eller til det ikke lenger er behov for å lagre journalen din.

Ordningen for oppbevaring av pasientjournal består av tre tjenester:

 • innsyn
 • retting og sletting
 • overføring til ny behandler

Før du kan ta i bruk disse tjenestene må du sjekke

 • når din behandler la ned virksomheten, for å finne ut hvor journalen din ligger
 • om din Statsforvalter har overlevert journalen din til Norsk Helsearkiv

Hvis journalen din ikke er overlevert enda, må du sende en forespørsel til din Statsforvalter. NB! Ikke send forespørsel til denne ordningen.

Overføring av journaler til Norsk Helsearkiv

Oversikt over når Statsforvalterne overfører journaler til Norsk Helsearkiv (foreløpige datoer):

Statsforvalter Måned og år 
Trøndelag  Levert Norsk Helsearkiv
Vestfold 2023
Telemark 2023
Finnmark 2024
Troms 2024
Nordland 2024
Oppland  2024
Hedmark 2024
Aust-Agder 2025-2026
Vest-Agder 2025-2026
Oslo og Viken 2025-2026
Møre og Romsdal 2025-2026
Rogaland 2025-2026
Vestland 2025-2026

Innsyn i egen journal

Hvis du ønsker innsyn i journalen din og den ligger lagret hos NHA, må du:

 • sjekke i tabellen over om statsforvalter har levert til NHA
 • logge inn i Altinn og sende inn en henvendelse om innsyn i egen journal
 • oppgi navnet på behandleren/virksomheten og hvilket fylke din behandler tilhørte

Hvis du ønsker å gi din fullmakt til noen andre som kan få innsyn på dine vegne må du fylle ut denne fullmakten.

Retting og sletting i egen journal

Hvis du ønsker å rette eller slette noe i journalen din og den ligger lagret hos NHA, må du:

Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt. 

Utlevering av journal til ny behandler

Hvis du har fått ny behandler og ønsker journalen din utlevert til denne:

 • last ned fullmakt
 • gi ferdig utfylt fullmakt og kopi av din legitimasjon til ny behandler slik at vedkommende kan legge dette ved sin henvendelse til den nasjonale ordningen
 • husk å oppgi hvilket fylke din forrige behandler tilhørte

Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt.

Ta kontakt 

Dersom du ikke har mulighet til å henvende deg til ordningen digitalt kan du ta direkte kontakt med Helsedirektoratet pr post.

Postadresse: Helsedirektoratet, Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Merk henvendelsen "Utlevering av pasientjournaler".

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 4. oktober 2022