Oppbevaring av pasientjournal

Når en behandler har gått av med pensjon eller mistet autorisasjonen har pasientjournalen din frem til nå blitt overført til Statsforvalteren. Behandlere kan være fastleger, tannleger, psykologer, psykiatere eller kiropraktorer ansatt i kommunen eller som har driftsavtaler med spesialisthelsetjenesten.

Nå er det en ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler

Merk at ordningen ikke gjelder journaler fra behandlere i sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), eller Distriktspsykiatriske sentre (DPS).

Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournal innebærer at journalen din blir overført til Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset, som skal ha den trygt lagret hos seg. Pasientjournalen din blir lagret der til du finner en ny behandler som kan få journalen utlevert for å gi deg helsehjelp, eller til det ikke lenger er behov for å lagre journalen din.

Ordningen for oppbevaring av pasientjournal består av tre tjenester. Før du kan ta i bruk disse tjenestene må du sjekke om din Statsforvalter har overlevert journalen din til Norsk Helsearkiv. Hvis journalen din ikke er overført enda må du sende en forespørsel til din Statsforvalter.

Oversikt over når Statsforvalterne overfører journaler til Norsk Helsearkiv (foreløpige datoer):

Statsforvalter Måned og år 
Trøndelag  mars 2022
Vestfold august 2022
Telemark august 2022
Finmark november 2022
Troms november 2022
Nordland november 2022
Oppland  februar 2023
Hedmark februar 2023
Aust-Agder april 2023
Vest-Agder april 2023
Oslo og Viken januar 2024
Møre og Romsdal januar 2024
Rogaland januar 2024
Vestland januar 2024

Innsyn i egen journal

Dersom du ønsker innsyn i journalen din og den ligger lagret hos NHA, logger du inn i Altinn og sender inn en henvendelse om innsyn i egen journal.
Hvis du ønsker å gi din fullmakt til noen andre som kan få innsyn på dine vegne må du fylle ut denne fullmakten.

Husk å oppgi hvilket fylke din behandler tilhørte. 

Retting og sletting i egen journal

Dersom du ønsker å rette eller slette noe i journalen din og den ligger lagret hos NHA, må du skaffe deg en ny behandler som kan gjøre dette.
Du må fylle ut en fullmakt for utlevering av journal til ny behandler, og legge ved kopi av legitimasjon. Husk å oppgi hvilket fylke din behandler tilhørte. 

Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt. 

Utlevering av journal til ny behandler

Dersom du har fått ny behandler og ønsker journalen din utlevert til denne, laster du ned fullmakt.

Gi ferdig utfylt fullmakt og kopi av din legitimasjon til ny behandler slik at vedkommende kan legge dette ved sin henvendelse til den nasjonale ordningen. Husk å oppgi hvilket fylke din behandler tilhørte.

Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt. 

Ta kontakt 

Dersom du ikke har mulighet til å henvende deg til ordningen digitalt kan du ta direkte kontakt med Helsedirektoratet pr post. Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 OsloHelsedir, merk henvendelsen "Utlevering av pasientjournaler".