Oppbevaring av pasientjournal

Hvis virksomheten til din behandler legges ned, er det Helsedirektoratet som tar ansvar for oppbevaringen av pasientjournalen din.

Hva skjer med journalen hvis virksomheten legges ned?

Hvis virksomheten til din behandler legges ned, overføres pasientjournalen som regel til din nye behandler hos en annen virksomhet.

Hvis du ikke har en ny behandler, blir pasientjournalen din levert til Norsk helsearkiv og forvaltet av Helsedirektoratet. Det samme vil skje dersom du ikke gir ditt samtykke til at en ny behandler skal motta pasientjournalen din. 

Hvis behandleren din mister autorisasjonen sin, og blir pålagt å levere inn pasientjournaler, vil journalen også bli forvaltet av Helsedirektoratet hos Norsk helsearkiv.

Du kan selv sjekke om journalen din er levert til forvaltning hos Norsk helsearkiv.

Hvilke tilganger har du til journalen din?

Hos Norsk helsearkiv blir journalen din lagret digitalt og du kan bestille følgende tilganger til journalen din:

 • Innsyn i journalen din
 • Rette og slette opplysninger i journalen din
 • Overføre journalen din til ny behandler

Hvis journalen din ikke er avlevert til Norsk helsearkiv, må du kontakte de som oppbevarer den for retting og sletting av opplysninger. Som regel er dette din behandler.

Nasjonal ordning for oppbevaring av journaler

Før 1. oktober 2021 ble journaler fra behandlere som sluttet overført til statsforvalterne. Nå blir journalene systematisk flyttet til Norsk helsearkiv for digitalisering og oppbevaring. Overføringsarbeidet vil ta flere år. Du kan selv sjekke om statsforvalteren har sendt journalen til Norsk helsearkiv.

Hvem leverer ikke journalen til Norsk helsearkiv?

Behandlere leverer ikke journaler til Norsk helsearkiv hvis en ny behandler tar over ansvaret for pasienten når de slutter. Journalen overføres da til ny behandler.

Behandlere som er ansatt i kommunen leverer ikke journaler til Norsk helsearkiv når de slutter. Kommunen oppbevarer journalene.

Behandlere ved sykehus, Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), eller Distriktspsykiatriske sentre (DPS) leverer ikke journalen til Norsk helsearkiv. Journalene oppbevares i egen virksomhet. 

Du kan få tilgang til journalene dine fra noen sykehus på Helsenorge

Hvem leverer journaler til Norsk helsearkiv?

Behandlere som har egen virksomhet og driftsavtale med spesialisthelsetjenesten eller kommunen, skal levere journalene til Norsk helsearkiv når de slutter, hvis de ikke har en ny behandler til å ta over. Dette inkluderer:

 • Psykologer
 • Psykiatere
 • Fastleger
 • Tannleger
 • Kiropraktorer
 • Osteopater
 • Fysioterapeuter
 • Manuellterapeuter
 • Naprapater
 • Rusklinikker
 • Bedriftshelsetjenester
 • Andre behandlere som legger ned virksomheten der ikke ny behandler overtar ansvaret

Ta kontakt

Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn i Altinn, kan du ta direkte kontakt med Helsedirektoratet ved å sende et brev til:

Helsedirektoratet, v avd. retningslinjer og fagutvikling

Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Merk henvendelsen: Helsedir - utlevering av pasientjournal

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Oppbevaring av pasientjournal. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 16. august 2023 [hentet lørdag 2. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientjournal/om/oppbevaring-av-pasientjournal/

Sist oppdatert onsdag 16. august 2023