Pasientreiser for asylsøkere og flyktninger

Har du vært til behandling som er dekket av det offentlige, kan du søke om å få stønad til reisen.

Som hovedregel får du dekket utgifter til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har fritaksgrunn eller oppnådd frikort.

Flyktninger, asylsøkere og deres familie har lik rett som nordmenn til å få dekket sine utgifter til pasientreiser mens søknaden om asyl er til behandling. Retten gjelder fra tidspunktet det er søkt om asyl, og opphører hvis søknaden blir endelig avslått.

Slik søker du

Hvis du skal søke om å få dekket en pasientreise i etterkant av reisen, men verken har norsk fødsels- og personnummer eller d-nummer, må du søke om å få dekket pasientreisen din på et reiseregningsskjema på papir. Skjemaet må sendes i posten.

Du må huske å legge ved

  • oppmøtebekreftelse som du får fra behandler
  • dokumentasjon på opphold i Norge (et varig eller nødvendig midlertidig oppholdssted)
  • annen dokumentasjon på hva du vil ha dekket

Søknaden sendes til:
Pasientreiser HF,
Postboks 2864 Kjørbekk,
3702 Skien

Reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | For synshemmede

Veiledning til reiseregningsskjema

Bokmål | Nynorsk | Samisk | Engelsk

Merk at selve reiseregningsskjemaet ikke finnes på engelsk, men at det er laget en engelsk veiledning som kan hjelpe deg med utfyllingen av skjemaet.

Har du norsk fødsels- og personnummer eller d-nummer, kan du velge om du vil søke om stønad til reisen din på nett eller på papir.

Rekvirert transport

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett til å få rekvirert transport på reisen. Det vil si at Pasientreiser i ditt lokale helseforetak organiserer reisen for deg. Det må enten være helsemessig behov eller trafikale årsaker for å få rekvirert transport.

Behandleren din rekvirerer reisen hvis du trenger rekvirert transport av helsemessige årsaker, mens Pasientreiser bestiller transport hvis du ikke kan kjøre selv, bli kjørt eller rekker behandlingen med offentlig transport. Noe ventetid må beregnes, og når det er mulig, reiser flere pasienter sammen.

Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har fritaksgrunn eller oppnådd frikort.

Du kan ringe Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Pasientreiser for asylsøkere og flyktninger. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 7. april 2022 [hentet søndag 21. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/for-asylsokere/

Sist oppdatert torsdag 7. april 2022