Slik søker du om å få pengestøtte til reisen din

Du kan få pengestøtte når du reiser til eller fra behandling som dekkes av det offentlige.

Kan jeg søke?

Som hovedregel får du pengestøtte til pasientreisen din med et fast beløp per kilometer (standardsats), uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort.

For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Hovedregelen er at reisen også må gå over mer enn én takstsone.

Du kan søke om penger etter at reisen er gjennomført.

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Du kan få dekket reisen hvis:

 • du har reist til behandling som dekkes av det offentlige.
 • reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få pengestøtte til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke pengestøtte gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis behandleren din dokumenter at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Dersom det er trafikale grunner (for eksempel manglende rutegående transport) som gjør at du ikke rekker behandlingen, kan du søke om pengestøtte og få dekket standardsats også innenfor en takstsone. Husk å forklare dette når du søker.

Hvis du skal søke om å få penger for tilleggsutgifter, som ferje, parkering og bom når du kjører bil på grunn av helsen din, må du ha dokumentasjon fra behandler. Her finner du en mal for dokumentasjonen som behandleren din kan fylle ut for deg.

Hvis du kjørte bil fordi det ikke finnes offentlig transport på strekningen vil Pasientreiser dokumentere det for deg, og du må beskrive dette når du søker.
Uten dokumentasjon på behov for å kjøre bil vil du få pengestøtte for reisen med en standardsats per kilometer. 

Slik søker du digitalt

Ved å logge deg inn her på Helsenorge, kan du søke digitalt om å få pengestøtte til pasientreiser til og fra offentlig godkjent behandling.

Du kan søke digitalt på Helsenorge, hvis du søker som

 • pasient over 16 år, og har reist alene eller med reiseledsager
 • foresatt på vegne av egne barn under 16 år
 • Fullmektig

Veiviser: Slik søker du digitalt om å få dekket en pasientreise

Slik søker du på papir

Hvis du ikke vil bruke den digitale tjenesten, kan du søke om å få penger for reiseutgifter til og fra behandling ved å sende inn reiseregningsskjema på papir.

Du kan søke via papirskjema for alle reiser, men for noen pasientreiser må du bruke papirskjema og ikke digital søknad. Det gjelder hvis du er pasient og har reist til kurs eller opplæring, ved permisjonsreise ved livstruende sykdom, fått behandling i et annet EØS-land eller vært på behandlingsreise i regi av Oslo universitetssykehus.

Det samme gjelder hvis du søker som:

 • verge
 • fosterforelder
 • pårørende
 • reiseledsager

Reiseregningsskjemaet må da sendes via en sikker meldingstjeneste (du må logge inn via ID-porten når du trykker på lenken) eller til følgende postadresse:
Pasientreiser HF, Postboks 2533 Kjørbekk, 3702 Skien

Spesielle tilfeller

Noen reiser må i tillegg behandles på en spesiell måte. Det er reiser knyttet til:

 • organdonasjon
 • tuberkulosekontroll
 • fristbrudd
 • hemmelig adresse
 • barn i utsatte familiesituasjoner
 • søknad på vegne av avdød pasient

Les mer om spesielle reiser her

 

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Slik søker du om å få pengestøtte til reisen din. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 17. juni 2022 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/slik-soker-du-om-stonad-til-reisen-din/

Sist oppdatert fredag 17. juni 2022