Transportmidler

Du velger selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling.

Hovedregelen er at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. For reiser over 300 kilometer (en vei) dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport.

Du har ikke rett til dekning av reiseutgifter hvis du har avslått et tilbud fra ditt lokale pasientreisekontor om transport på den aktuelle reisen.​

Hvis du har fått ekstra reiseutgifter som følge av forsinkelse eller kansellering av et transportmiddel du har bestilt selv, må du i første omgang ta kontakt med selskapet du bestilte reisen fra for eventuell dekning av de ekstra utgiftene.

Offentlig transport

Offentlig transport er blant annet buss, tog og båt som går i fast rute. Velger du å reise med offentlig transport, gjennomfør reisen på egenhånd og søk om dekning av utgifter etterpå. Søker du om dekning av utgifter for en reise med offentlig transport, får du som hovedregel dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Rutebuss

Velger du å benytte buss til eller fra behandling, finnes det i dag flere alternativer. Sjekk rutetidene til rutebussene i ditt område, eller ta kontakt med pasientreiser om du trenger hjelp med planlegging av din reise.

Ferje

Når du reiser med bil på ferje

Som hovedregel får du dekket ferjereisen med standardsats per kilometer når du reiser med bil på ferje.

Du får dekket ferjebilletten hvis:

  • du har behov for å bruke bil på reisen av helsemessige årsaker, eller
  • du må kjøre bil fordi det ikke går offentlig transport på resten av reisestrekningen

Da må du legge ved ferjebilletten eller kvittering på denne ved søknaden. Hvis du har behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må du også legge ved dokumentasjon på dette fra din behandler. Mangler det offentlig transport, må du begrunne dette i søknaden.

Når du reiser uten bil på ferje

Har du reist med passasjerbåt, hurtigrute eller bilferje uten å ha med bil, kan du få dekket billetten i stedet for standardsats på ferjestrekningen. For å få dette dekket må ferjebilletten eller kvittering legges ved søknaden.

Fly

Hvis du må bruke fly på reisen til behandling, må du ringe ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 så snart du har mottatt innkallingsbrevet ditt. Pasientreisekontoret hjelper deg med å bestille flyturen.

Hvis du bestiller og betaler en flyreise på egenhånd, kan du søke om å få reisen dekket etter at reisen er gjennomført. For reiser under 300 kilometer hver vei vil reisen dekkes med standard sats per kilometer. For reiser som er på mer enn 300 kilometer hver vei dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel på strekningen.

Privat bil

Du kan bruke privat bil som transportmiddel ved reiser til og fra behandling. Hovedregelen er at du får dekket reisen med en fast sats per kilometer.

Har du med ledsager i bilen, dekkes reisen likevel bare med én sats per kilometer.

Tilleggsutgifter for parkering, bilferge, bom og piggdekk dekkes dersom det var nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige eller trafikale årsaker. Er det helsemessige årsaker til behovet for bil, skal behandler dokumentere dette. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil, vurderer pasientreisekontoret dette.

Dersom pasientreisekontoret vurderer at det kun var nødvendig med bruk av bil på deler av reisen (for eksempel fra hjemmet til nærmeste bussholdeplass), dekkes tilleggsutgifter fram til den aktuelle bussholdeplassen. Deretter dekkes kun den faste satsen per kilometer.

For å få dekket utgifter til bilferge eller parkering, må du legge ved billett eller kvittering. Kvitteringen må vise hvor mye du betalte for parkeringen.

Helseekspress og helsebuss

Helseekspress og helsebuss er spesialbygde for pasienter som skal til behandling, og er organiserte av de lokale pasientreisekontorene. Kontakt Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

Oversikt over ruter og tidtabeller for Helseekspress og Helsebuss

Drosje, turvogn og minibuss

Det er behandler som bestiller reise med drosje, turvogn, maxitaxi, og minibuss, når du trenger dette på grunn av helsen din. Da får du en rekvirert reise på grunn av helsemessig behov. 

Hvis det ikke er mulig å bruke offentlig transport på strekningen du skal reise, kan det lokale pasientreisekontor ditt hjelpe deg med å planlegge pasientreisen. Kontakt Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon og bestilling.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

Innholdet er levert av Pasientreiser

Sist oppdatert fredag 28. mai 2021