Hvilke transportmidler kan jeg bruke?

Du velger selv hvilket transportmiddel du reiser med til behandling.

Hovedregelen er at du får pengestøtte for reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. For reiser over 300 kilometer (en vei) dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transport på strekningen, i stedet for standardsats per kilometer.

Hvis du ikke kan reise med offentlig transport, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan du ha rett på rekvisisjon til tilrettelagt transport.

Du har ikke rett til pengestøtte hvis du har avslått et tilbud fra Pasientreiser i ditt lokale helseforetak om transport på den aktuelle reisen.​

Hvis du har fått ekstra reiseutgifter som følge av forsinkelse eller kansellering av et transportmiddel du har bestilt selv, må du i første omgang ta kontakt med selskapet du bestilte reisen fra for eventuell dekning av de ekstra utgiftene.

Offentlig transport

Offentlig transport er blant annet buss, tog og båt som går i fast rute. Velger du å reise med offentlig transport, gjennomfør reisen på egenhånd og søk om penger etterpå. Søker du om pengestøtte for en reise med offentlig transport, får du som hovedregel dekket reisen med en standardsats per kilometer.

Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få pengestøtte til reisen med en standardsats per kilometer.

Fra 1. november 2023 endres sonene for offentlig transport i Møre og Romsdal. Da blir det færre og større bussoner i fylket. Husk at som pasient har du som hovedregel bare rett til å få støtte til utgiftene når reisen går over flere soner. Les mer om endringen på pasientreiser.no.

Rutebuss

Velger du å benytte buss til eller fra behandling, finnes det i dag flere alternativer. Sjekk rutetidene til rutebussene i ditt område, eller ta kontakt med pasientreiser om du trenger hjelp med planlegging av din reise.

Ferje

Når du reiser med bil på ferje

Som hovedregel får du pengestøtte til ferjereisen med standardsats per kilometer når du reiser med bil på ferje.

Du får penger for ferjebilletten hvis:

  • du har behov for å bruke bil på reisen av helsemessige årsaker, eller
  • du må kjøre bil fordi det ikke går offentlig transport på resten av reisestrekningen

Da må du legge ved ferjebilletten eller kvittering på denne ved søknaden. Dersom den ikke legges ved er det billigste billett på ferjen som dekkes. Hvis du har behov for å bruke bil av helsemessige årsaker, må du også legge ved dokumentasjon på dette fra din behandler. Mangler det offentlig transport, må du begrunne dette i søknaden.

Når du reiser uten bil på ferje

Har du reist med passasjerbåt, hurtigrute eller bilferje uten å ha med bil, kan du få penger for billetten i stedet for standardsats på ferjestrekningen. For å få penger igjen må ferjebilletten eller kvittering legges ved søknaden. Uten kvittering på ferje, der det er dokumentert behov for bruk av bil, vil du få igjen penger for billigste ferjebillett.

Fly

Hvis du må bruke fly på reisen til behandling, må du ringe Pasientreiser ved helseforetaket på telefon 05515 så snart du har mottatt innkallingsbrevet ditt. Pasientreiser hjelper deg med å bestille flyturen.

Hvis du bestiller og betaler en flyreise på egenhånd, kan du søke om å få pengestøtte etter at reisen er gjennomført. For reiser under 300 kilometer hver vei, vil reisen dekkes med et fast beløp per kilometer (standardsats). For reiser som er på mer enn 300 kilometer hver vei, dekkes utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel på strekningen. 

Hvis Pasientreiser har bestilt flyreisen for deg, vil reisen til og fra flyplassen som hovedregel støttes med et fast beløp per kilometer. Må du av helsemessige årsaker kjøre bil selv eller bli kjørt til flyplassen, må du legge ved dokumentasjon fra behandleren din på dette når du søker om støtte til reisen. Er det trafikale årsaker til at du må kjøre bil, som at det ikke går offentlig transport på strekningen, må du beskrive dette i søknaden. 

Privat bil

Du kan bruke privat bil som transportmiddel ved reiser til og fra behandling. Hovedregelen er at du får dekket reisen med en fast sats per kilometer uansett valg av transportmiddel.

Har du med ledsager i bilen, dekkes reisen likevel bare med én sats per kilometer.

Tilleggsutgifter for parkering, ferje, bom og piggdekk kan du få penger for dersom det var nødvendig å bruke bil på reisen av helsemessige eller trafikale årsaker. Er det helsemessige årsaker til behovet for bil, skal behandler dokumentere dette. Hvis det er trafikale årsaker til behovet for bil, vurderer Pasientreiser dette.

Dersom Pasientreiser vurderer at det kun var nødvendig med bruk av bil på deler av reisen (for eksempel fra hjemmet til nærmeste bussholdeplass), får du penger til tilleggsutgifter fram til den aktuelle bussholdeplassen. Deretter får du kun den faste satsen per kilometer. 

For å få penger igjen for ferje eller parkering, må du legge ved billett eller kvittering. Kvitteringen må vise hvor mye du betalte.

Helseekspress og helsebuss

Helseekspress og helsebuss er spesialbygde for pasienter som skal til behandling, og er organiserte av Pasientreiser i ditt lokale helseforetak. Kontakt Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.

Oversikt over ruter og tidtabeller for Helseekspress og Helsebuss

Drosje, turvogn og minibuss

Det er behandler som bestiller reise med drosje, turvogn, maxitaxi, og minibuss, når du trenger dette på grunn av helsen din. Da får du en rekvirert reise på grunn av helsemessig behov. 

Hvis det ikke er mulig å bruke offentlig transport på strekningen du skal reise, kan Pasientreiser i ditt lokale helseforetak hjelpe deg med å planlegge pasientreisen. Kontakt Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon og bestilling.

Kontakt Pasientreiser

05515

Kontakt oss ved spørsmål om utfylling av reiseregningsskjema, dekning av reiseutgifter eller bestilling av din pasientreise.

pasientreiser.no

Er du helsepersonell eller transportør? Gå til pasientreiser.no

Loga pasieantamátkkiid birra sámegillii

Innholdet er levert av Pasientreiser HF

Pasientreiser HF. Hvilke transportmidler kan jeg bruke?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 10. mai 2024 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/om/planlegg-pasientreisen-din/

Sist oppdatert fredag 10. mai 2024