Pakiet długofalowej opieki dla pacjentów z chorobą nowotworową

Każdy pacjent z diagnozą nowotworu zostaje objęty Pakietem długofalowej opieki dla pacjentów z chorobą nowotworową. Pakiet długofalowej opieki obejmuje ofertę rozmów mających na celu ustalenie Twoich potrzeb w zakresie usług i sposobów pomocy wykraczających poza samo leczenie medyczne nowotworu.

Opieka po diagnozie

Każdy pacjent z diagnozą nowotworu zostaje objęty Pakietem długofalowej opieki dla pacjentów z chorobą nowotworową. Pakiet długofalowej opieki obejmuje ofertę rozmów mających na celu ustalenie Twoich potrzeb w zakresie usług i sposobów pomocy wykraczających poza samo leczenie medyczne nowotworu. W centrum uwagi powinna znaleźć się Twoja sytuacja życiowa i to, co jest dla Ciebie ważne.

Celem jest danie Ci poczucia, że dalsze działania są dobrze zorganizowane, przewidywalne i że planowane są w oparciu o Twoje potrzeby. Pakiet długofalowej opieki dla pacjentów z chorobą nowotworową ma się do tego przyczynić poprzez rozmowy, mające na celu ustalenie Twoich potrzeb na różnych etapach leczenia.

Z czego składa się ten pakiet?

Pakiet składa się z trzech punktów interakcji z ofertą przeprowadzenia rozmowy w celu ustalenia Twoich potrzeb. Rozmowy dotyczą potrzeb, które wykraczają poza medyczne leczenie nowotworu.

Jeśli potrzebujesz dalszych działań, informacje na ten temat zostaną przekazane osobom, które będą je realizować. Może również zaistnieć potrzeba dialogu między służbą zdrowia a innymi usługodawcami, takimi jak urząd pracy i opieki społecznej NAV.

Zostaną Ci zaoferowane rozmowy:

 • W szpitalu, po otrzymaniu diagnozy nowotworowej
 • W gminie, ok. 3-4 miesiące po zdiagnozowaniu nowotworu
 • W gminie, ok. 12-18 miesięcy po zdiagnozowaniu nowotworu

Zostanie wzięta pod uwagę Twoja indywidualna sytuacja oraz to, czy chcesz i masz możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy.

Jeśli chcesz, możesz zabrać ze sobą na rozmowę kogoś z najbliższych krewnych lub przyjaciela.

Rozmowy będą prowadzone przez lekarza, pielęgniarkę, pracownika socjalnego, koordynatora ds. leczenia onkologicznego lub innego pracownika służby zdrowia.

Tematy rozmów:

 • Sytuacja rodzinna i sieć kontaktów
 • Praca, szkoła, edukacja
 • Sytuacja finansowa i warunki mieszkaniowe
 • Pomoc w domu i przystosowanie warunków domowych
 • Rehabilitacja
 • Aktywność fizyczna i sprawność fizyczna
 • Żywienie, jedzenie i posiłki
 • Dbałość o własne zdrowie
 • Zasoby osobiste, uczenie się i radzenie sobie
 • Rekreacja i życie towarzyskie
 • Zdrowie psychiczne
 • Zdrowie seksualne
 • Zdrowie jamy ustnej i zębów

Tematy poruszane w każdej z rozmów będą uzależnione od Twojej sytuacji życiowej i od kwestii, o których chcesz porozmawiać. Proces ustalania potrzeb ma dopomóc w zidentyfikowaniu Twoich potrzeb.

Zakończenie pakietu długofalowej opieki

Ostatni punkt interakcji przewidzianej w tym pakiecie ma miejsce w 12-18 miesięcy po zdiagnozowaniu nowotworu. To nie znaczy, że działania wspierające na tym się kończą. Dalsza pomoc udzielana w szpitalu, u lekarza rodzinnego i/lub w formie innych usług komunalnych zostanie dostosowana do Twoich potrzeb.

Opis pakietu można znaleźć na stronie internetowej norweskiego Departamentu Zdrowia (Helsedirektoratet) (Po norwesku).

Dostawcą treści jest Helsedirektoratet

Ostatnia aktualizacja wtorek, 15 marca 2022