Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Alle pasienter som får en kreftdiagnose, blir inkludert i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Gjennom pakkeforløpet skal du som pasient få avdekket dine individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.

Pasient er i samtale med lege

Hva er Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft?

Formålet med dette pakkeforløpet er å sikre trygghet og forutsigbarhet for deg som har fått en kreftdiagnose og at dine behov for oppfølging ut over selve kreftbehandlingen blir avdekket og fulgt opp.

Pakkeforløpet skal også bidra til økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring for pasienter som har fått en kreftdiagnose. Det er livssituasjonen din, og hva som er viktig for deg, som skal avklares og følges opp.

Hvis du har fått en kreftdiagnose, bør du få tilbud om en samtale for å kartlegge dine behov. Dette gjelder både når du er til behandling i spesialisthelsetjenesten og når du følges opp av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Pakkeforløpet skal tas i bruk av helsetjenesten i løpet av 2022.

Hva består pakkeforløpet av?

Pakkeforløp hjem består av tre samhandlingspunkter. Samhandlingspunktene sier noe om hvilket tidsrom det bør gjennomføres samtaler med deg som pasient, eventuelt sammen med pårørende.

Samhandlingspunkter:

  • Behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten etter en kreftdiagnose
  • Behovskartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose
  • Behovskartlegging i kommunen ca. 12–18 måneder etter en kreftdiagnose

Behovskartleggingen skal bidra til at din livssituasjon og ulike behov for oppfølging blir avdekket. Behovskartleggingen består av samtaler der din situasjon og behov for oppfølging som går utover selve kreftbehandlingen er tema. Tema for samtalen vil avhenge av dine behov, og hva som er viktig for deg i din livssituasjon. Samtalen gjennomføres av lege, sykepleier, eller annet helsepersonell.

Siste samhandlingspunkt i pakkeforløp hjem er 12–18 måneder etter at du har fått en kreftdiagnose. Samtaler og videre oppfølging i helsetjenesten eller andre kommunale tjenester, fortsetter også etter dette dersom du som pasient har behov for det.

Samarbeid mellom de ulike helsetjenestene

For at du som pasient skal oppleve et velorganisert, helhetlig og forutsigbart pasientforløp basert på individuelle behov, er god kommunikasjon og samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten avgjørende.

Relevant og nødvendig informasjon om behovskartleggingen og resultatet av denne, vil bli dokumentert i din journal. Dersom det avdekkes behov for videre oppfølging, vil nødvendig informasjon bli formidlet til helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi oppfølgingen. Dette skjer med mindre du motsetter deg dette.

Hvis du samtykker til det, kan opplysningene også formidles til NAV eller andre aktører som trenger opplysningene for å gi deg hjelp og oppfølging.

Sammenhengen mellom dette og de andre pakkeforløpene

Alle pasienter som blir henvist med mistanke om kreft blir inkludert i ett av de diagnosespesifikke pakkeforløpene for kreft. (Et eksempel er at pasienter med brystkreft blir inkludert i Pakkeforløp for brystkreft). Når Pakkeforløp hjem blir tatt i bruk i helsetjenesten i løpet av 2022, vil alle pasienter som får en kreftdiagnose også inkluderes i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Dette kommer i tillegg de diagnosespesifikke pakkeforløpene.

Pasienter som av forskjellige grunner ikke er i et diagnosespesifikt pakkeforløp, vil også inkluderes i Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft.

Pakkeforløpene for kreft skal oppdateres i 2022 med omtale av Pakkeforløp hjem.

Ønsker du mer informasjon om de forskjellige pakkeforløpene for kreft?

Det er utarbeidet diagnosespesifikke pakkeforløp for 28 ulike krefttyper samt ett for metastaser (spredning) med ukjent utgangspunkt og ett for uspesifikke symptomer som kan være kreft (diagnostisk pakkeforløp).

I listen under finner du lenker til Helsedirektoratets brosjyrer med pasientinformasjon om utredning i pakkeforløp. Brosjyrene kan lastes ned i PDF-versjon, og er tilgjengelige på bokmål og engelsk. Noen finner du også på samisk.

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Aktivitetshåndboken (PDF)

Mange sykdommer kan forebygges og behandles med fysisk aktivitet. Ofte kan fysisk aktivitet erstatte legemidler eller redusere behovet.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 15. mars 2022