Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept

Hvis medisinen du skal bruke ikke kan bli skrevet ut direkte på blå resept, kan legen på vegne av deg søke Helfo om såkalt individuell stønad på blå resept.

Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept

Legen din kan i mange tilfeller skrive ut en blå resept direkte slik at du får dekket deler av utgiftene du har til medisiner. I andre tilfeller kan legen din sende en individuell søknad om stønad på vegne av deg. Da vil Helfo vurdere om du kan få dekket utgiftene på blå resept.

Fra 1. mai 2021 må legen din søke elektronisk via egen tjenesteportal for helseaktører. Hensikten med dette er at du skal få raskere svar på søknaden.

Noen ganger må søknaden sendes inn av en lege som er spesialist på sykdommen din, eller som jobber ved et sykehus.

Saksbehandlingstiden i Helfo er inntil 8 uker.

Du vil motta et vedtaksbrev fra Helfo når søknaden er ferdig vurdert. Hvis søknaden er innvilget, må dette vises frem på apoteket hver gang du henter legemidlet.

Har du mottatt vedtaksbrevet på Helsenorge, i Digipost eller e-Boks, kan du vise frem vedtaket digitalt, for eksempel på mobiltelefon.

Utlevering fra apotek når du har fått innvilget stønad på blå resept

Du må vise vedtaket fra Helfo hver gang du henter legemidlet. Du må også ha en blå resept på legemidlet.

​Du betaler bare egenandel når legemidlet utleveres på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for helsetjenester.

Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

Sykdommer og tilstander som gir rett til dekning

Det er bare ved bestemte sykdommer eller tilstander at du kan få dekket deler av utgiftene du har til legemidler på blå resept. Sykdommen skal være alvorlig og du skal ha behov for eller risiko for langvarig behandling.

​Det er også et krav at du først skal ha brukt legemidler som lege kan skrive direkte ut på blå resept, og at effekten av behandlingen er dokumentert ved din sykdom.

Helfo kan gi dekning av utgifter til legemidler etter blåreseptforskriften § 3.

Det er legen din som vurderer om det er aktuelt å søke Helfo om stønad til legemiddelet du benytter.

Legemidler ved yrkesskade

Helfo kan gi full dekning av utgifter ved yrkesskade. Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din. I tillegg må du ha et vedtak fra Helfo om stønad til det aktuelle legemidlet.

Kjøp av legemidler i utlandet

Du kan i noen tilfeller få refundert utgifter til legemidler kjøpt i et annet land. Dette gjelder bare legemidler som gir rett stønad i Norge.

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgifter du har hatt til legemidler ved å bruke digitalt skjema.

Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dette gjelder selv om søknaden din fortsatt er til vurdering hos Helfo.

Hvis du får innvilget individuell stønad på blå resept, kan du søke om refusjon enten du har hatt utgifter før eller etter at du fikk vedtaket fra Helfo.

Du må legge ved følgende:

• spesifiserte kvitteringer (med produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på lege)

Saksbehandlingstiden hos Helfo for søknader om refusjon er inntil 8 uker.

Hvis du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

 

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut 

og sende skjemaet sammen med originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Ettersending av dokumentasjon

For at Helfo skal behandle søknaden din så raskt som mulig, må du sende med all dokumentasjon og kvitteringer når du sender søknaden. Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

  • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
  • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
  • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Logg inn for å sende tilleggsopplysninger (altinn.no)

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 30. april 2021 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/refusjon-og-stotteordninger/refusjon-av-utlegg-til-legemidler-paa-blaa-resept/

Sist oppdatert fredag 30. april 2021