Kjøp av legemidler utenfor EU/EØS

Du kan ha rett til å få refundert deler av utgiftene til legemidler. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

En drøss med ulike piller og tabletter

1

Dine rettigheter

Dersom du er utsendt arbeidstaker, student eller utflyttet pensjonist og du er medlem i den norske folketrygden, har du rett til å få refundert deler av utgiftene til legemidler kjøpt i utlandet.

Dette gjelder kun legemidler du ville fått på blå resept i Norge, eller andre legemidler det kan ytes bidrag til etter folketrygdloven § 5-22.

Du får ikke refundert utgifter til legemidler dersom det ikke finnes et tilsvarende preparat i Norge. 

Du må kunne dokumentere at legemidlet er utlevert i henhold til resept, og at legemidlet er til personlig bruk.

Merk: Dersom du kjøper legemidler ved infertilitetsbehandling, er det en egenandel på 20 176 kroner (i 2024).

Eksempel

Monica er medlem av den norske folketrygden og arbeider for norsk arbeidsgiver i Etiopia. Monica har diabetes 1, og må derfor kjøpe insulinampuller. Disse ampullene kjøper Monica på et apotek i Etiopia.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Krav om resept og legeerklæring

For å få refundert utgifter til legemidler kjøpt i utlandet, må du i utgangspunktet ha resept og en erklæring fra legen din.

Resepten kan du enten ha med deg fra din norske lege, eller få den fra en lege i det landet du oppholder deg i.

Dersom det ikke er en reseptordning i landet du oppholder deg i, må du ha uttalelse fra lege med diagnose og informasjon om hvor lenge legemidlet skal brukes.

Du må også ha erklæring fra behandlende lege. Medisinens navn, virkestoff, legemidler du eventuelt har forsøkt tidligere, din diagnose, samt hvor lenge du skal bruke medisinen, må fremgå av legens erklæring.

Eksempel

Monica tar med seg resepten hun har fått og går på apoteket hvor hun får utlevert insulinampullene.

3

Husk dokumentasjon!

Husk å skaffe deg nødvendig dokumentasjon.

Når behandlingen er utført, må du ta med

  • resept eller uttalelse fra lege (se steg 2)
  • legeerklæring (se steg 2)
  • dokumentasjon på hvilke typer legemidler som er kjøpt
  • originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura og dokumentasjon på at du har betalt for alle utgifter

Eksempel

Monica sørger for å ta vare på all dokumentasjon knyttet til legemidlene hun har kjøpt.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

4

Send søknad til Helfo

Når legemidlet er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet sende oss papirskjema.

 Er du arbeidstaker eller student, bruker du dette skjemaet: Er du pensjonist med frivillig medlemskap, bruker du dette skjemaet:

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Monica sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon innen det har gått seks måneder.

5

Frikort

Dersom du har rett til utvidet stønad, og har betalt for helsehjelp under opphold i utlandet, kan du ha rett til frikort.

Her kan du lese mer om utvidet stønad. Frikort du får i utlandet er et annet enn det du ville fått i Norge.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Egenandeler betalt i Norge og i utlandet samordnes ikke. Egenandelstaket i utlandet er 2374 kroner (2024).

Når du har frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Hvordan får jeg frikort?

For at du skal få registrert hva du har betalt for helsehjelp, må du sette frem krav på vanlig måte. Du må sende kravet til Helfo, som beregner hva egenandelen av utgiftene dine er. Du vil altså ikke få tilsendt et fysisk kort, men egenandelene du betaler vil bli registrert. Du må fortsatt legge ut for utgifter du har hatt etter at du har fått frikort, men du vil få refundert en større del av kravet.

Har du kun rett til ordinær stønad, opparbeider du deg ikke rett til frikort for utgifter til helsetjenester i utlandet.

6

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av legemidler utenfor EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 1. januar 2024 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kjop-av-legemidler-utenfor-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 1. januar 2024