Dine rettigheter ved fristbrudd

Har du fått en frist for helsehjelp og ikke mottatt helsehjelpen innen fristen? Da kan Helfo finne et tilbud til deg ved et annet behandlingssted.

Person med headset

Hva er fristbrudd?

Når du blir henvist til et sykehus eller en annen del av spesialisthelsetjenesten, vurderer de om du har rett til nødvendig helsehjelp. Hvilke type helsehjelp og hvilken del av helsetjenesten som skal yte hjelpen, avhenger av hvilke behov du har som pasient.

Hvis det blir vurdert at du har rett til nødvendig helsehjelp, vil du få en bindende frist for når du senest skal få helsehjelpen. Fristen sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for deg å vente. Hvis du ikke får helsehjelpen innen fristen du har fått, er dette et fristbrudd.

Spesialisthelsetjenesten skal varsle om fristbrudd

Hvis spesialisthelsetjenesten ikke kan gi deg et tilbud om helsehjelp innen fristen, skal de varsle Helfo. Hvis du mener å ha opplevd et fristbrudd som ikke er blitt varslet, kan du selv ta kontakt med Helfo ved å ringe Fristbruddtelefonen på 23 32 70 03.

Hva skjer når spesialisthelsetjenesten har varslet et fristbrudd?

Når spesialisthelsetjenesten har varslet Helfo om fristbrudd, mottar du et brev på Helsenorge med informasjon om fristbruddet. Hvis du ikke benytter Helsenorge, vil du enten få brev tilsendt i Digipost eller hjem i postkassen din.

Hvis du ønsker tilbud ved et annet behandlingssted eller mer informasjon, ta kontakt med oss i Helfo ved å ringe Fristbruddtelefonen på 23 32 70 03. Vi har telefontid mandag til fredag 9.00–14.00.

Hvis du ikke ønsker tilbud ved et annet behandlingssted, vil du bli stående på venteliste ved sykehuset du var henvist til, og saken avsluttes i Helfo. Det kan føre til at du får helsehjelp etter oppgitt frist. Ta kontakt med sykehuset ditt hvis du har spørsmål om ventetider.

Reise og reiseutgifter

Du får refundert reiseutgifter.

Hvilke behandlingssteder Helfo har avtale med

Hvor du får et annet behandlingstilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og hvilke behandlingssteder Helfo har avtale med. 

Vær klar over følgende:

 • Du kan ikke velge det nye behandlingsstedet selv. Helfo finner det til deg.
 • Det nye behandlingsstedet vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for helsehjelp.
 • Takker du ja til helsehjelpen der, vil du ikke lenger stå på venteliste hos sykehuset ditt.
 • Helsehjelpen du får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen du skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da vil du beholde plassen på ventelisten ved sykehuset ditt.

Disse behandlingsstedene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk (kroppslige sykdommer):

 • Aleris Helse AS
 • A-Medi AS
 • C-Medical AS
 • IbsenSykehusene AS
 • Kristina Klinikken AS (tidligere LHL-Sykehuset Vestfold AS)
 • Moloklinikken AS
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Disse behandlingsstedene tilbyr helsetjenester innen psykisk helsevern:

 • Psykologsenteret AS
 • Speare AS
 • Spesialistlege AS

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Dine rettigheter ved fristbrudd. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 4. juni 2024 [hentet lørdag 22. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/dine-rettigheter-ved-fristbrudd/

Sist oppdatert tirsdag 4. juni 2024