Helfos fristbruddavtaler med behandlingssteder

Hvis sykehuset eller behandlingsinstitusjonen din ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, vil Helfo pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til deg som pasient. Dette vil ofte være hos et privat behandlingssted Helfo har avtale med.

På denne siden finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder Helfo for tiden har avtale med.

Vær klar over følgende:

 • Du kan ikke kontakte behandler selv. Du kan heller ikke velge hvilken behandler du ønsker å benytte. Hvor du eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler.
 • Hvis du likevel kontakter en av helsetjenesteleverandørene på listen og inngår avtale på egen hånd, må du betale helsehjelpen selv.
 • Du kan ikke selv velge utredning eller behandling. Den helsehjelpen du får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen du skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten.
 • Spesialisthelsetjenesten har mulighet til å finne et nytt tilbud til deg. Du kan i så fall velge mellom tilbudet fra Helfo og tilbudet fra spesialisthelsetjenesten.
 • Du vil kunne få tilbud om helsehjelp hos en helsetjenesteleverandør som ikke står på denne listen.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da vil du fortsatt stå på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet ditt.

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk (kroppslige sykdommer):

 • Aleris Helse AS
 • A-Medi AS
 • C-Medical AS
 • IbsenSykehusene AS
 • LHL-Sykehuset Vesfold AS
 • Moloklinikken AS
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innen psykisk helsevern:

 • Psykologsenteret DA
 • Speare AS
 • Spesialistlege AS

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert onsdag 4. januar 2023