Helfos fristbruddavtaler med behandlingssteder

Når et sykehus eller en behandlingsinstitusjon ikke klarer å gi helsehjelp innen fastsatt frist, vil Helfo forsøke å finne helsehjelp ved et behandlingssted Helfo har avtale med.

På denne siden finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder Helfo for tiden har avtale med.

Vær klar over følgende:

 • Du kan ikke velge eller kontakte et behandlingssted selv. Hvor du eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler.
 • Helsehjelpen du får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen du skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da vil du beholde plassen på ventelisten ved ditt opprinnelige behandlingssted.

Disse behandlingsstedene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk (kroppslige sykdommer):

 • Aleris Helse AS
 • A-Medi AS
 • C-Medical AS
 • IbsenSykehusene AS
 • LHL-Sykehuset Vestfold AS
 • Moloklinikken AS
 • Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Disse behandlingsstedene tilbyr helsetjenester innen psykisk helsevern:

 • Psykologsenteret DA
 • Speare AS
 • Spesialistlege AS

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Helfos fristbruddavtaler med behandlingssteder. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 18. april 2023 [hentet mandag 11. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/rettigheter/helfos-fristbruddavtaler-med-behandlingssteder/

Sist oppdatert tirsdag 18. april 2023