Helfos fristbruddavtaler med behandlingssteder

Hvis sykehuset eller behandlingsinstitusjonen din ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, vil Helfo pasientformidling forsøke å finne et annet behandlingstilbud til deg som pasient. Dette vil ofte være hos et privat behandlingssted Helfo har avtale med.

På denne siden finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder Helfo for tiden har avtale med.

Vær klar over følgende:

 • Du kan ikke kontakte behandler selv. Du kan heller ikke velge hvilken behandler du ønsker å benytte. Hvor du eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler.
 • Du kan ikke selv velge utredning eller behandling. Den helsehjelpen du får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen du skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten.
 • Dersom du likevel kontakter en av helsetjenesteleverandørene på listen og inngår avtale på egen hånd, må du betale helsehjelpen selv.
 • Spesialisthelsetjenesten har mulighet til å finne et nytt tilbud til deg. Helfo vil vurdere om det tidspunktet spesialisthelsetjenesten tilbyr, er det tidligste du kan få.
 • Du vil kunne få tilbud om helsehjelp hos en helsetjenesteleverandør som ikke står på denne listen.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da må du fortsette å stå på venteliste hos spesialisthelsetjenesten.

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk (kroppslige sykdommer):

 • Aleris helse AS
 • LHL Gardermoen og Bergen
 • Orbita Øyelegesenter AS
 • Volvat Medisinske senter
 • Smerte Medisinsk Institutt AS

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innen psykisk helsevern:

 • Psykologsenteret DA
 • Speare AS
 • Spesialistlege AS