SMS fra Helfo

Du har fått en SMS fra Helfo pasientformidling.

Mann på mobil

SMS ved varsling av fristbrudd

Du venter på å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og du har fått en fristdato for når du senest skal få hjelp. Behandlingsstedet ditt har dessverre ikke klart å finne en time til deg innen fristen. De har derfor varslet Helfo.

Helfo har avtaler med ulike behandlingssteder og kan finne et behandlingstilbud til deg med tilsvarende behandling som du venter på. Ta kontakt med Helfo på telefon 96 09 65 33 hvis du ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingssted til deg. Dette vil ikke koste deg noe ekstra, og eventuelle reiseutgifter vil bli dekket.

Her finner du en oversikt over hvilke behandlingssteder Helfo har fristbruddavtaler med.

Hvis du ikke ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingstilbud til deg, blir du stående på ventelisten ved ditt opprinnelige behandlingssted. Du må da regne med å vente lenger enn det som er vurdert til å være medisinsk forsvarlig ventetid for din tilstand.

Får du likevel time ved ditt opprinnelige behandlingssted, vil Helfo vurdere om dette gir deg kortest ventetid. Hvis Helfo ikke klarer å finne et tilbud på et tidligere tidspunkt, beholder du timen ved ditt opprinnelige behandlingssted.

Les mer om fristbruddordningen på nettsiden «Dine rettigheter ved fristbrudd».

SMS ved avsluttet sak

Helfo vil i noen tilfeller avslutte en sak uten at du har fått helsehjelp ved et annet behandlingssted. Årsakene til dette kan være følgende:

  • Du får time på ditt opprinnelige behandlingssted.
  • Du ønsker ikke et annet behandlingssted, og har derfor ikke tatt kontakt med Helfo.
  • Du har tatt kontakt med Helfo, men ønsker ikke et annet behandlingssted likevel.
  • Helfo klarer ikke å finne et annet behandlingssted.
  • Ditt opprinnelige behandlingssted har informert Helfo om at fristbruddet er feilmeldt.

Hvis du er usikker på hvorfor saken din er avsluttet i Helfo, kan du ta kontakt med oss på telefon +47 96 09 65 33 mellom klokken 9.00 og 14.00 på hverdager.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert torsdag 2. mars 2023