SMS fra Helfo

Du har fått en SMS fra Helfo pasientformidling.

Mann på mobil

SMS ved varsling av fristbrudd

Du venter på å få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og har fått en fristdato for når du senest skal få hjelp. Behandlingsstedet ditt har dessverre ikke klart å finne time til deg innen fristen. De har derfor varslet Helfo, som kan finne et annet behandlingstilbud til deg.

Helfo vil snart kontakte deg for å høre om du ønsker et annet behandlingstilbud. Det betyr at du får tilbud om tilsvarende behandling som du venter på ved et annet behandlingssted. Dette vil ikke koste deg noe ekstra, og eventuelle reiseutgifter vil bli dekket.

Hvis du ikke ønsker at Helfo skal finne et annet behandlingstilbud til deg, blir du stående på ventelisten ved ditt opprinnelige behandlingssted. Du må da regne med å vente lenger enn det som er vurdert til å være medisinsk forsvarlig ventetid for din tilstand.

Får du likevel time ved ditt opprinnelige behandlingssted, vil Helfo vurdere om dette gir deg kortest ventetid. Hvis Helfo ikke klarer å finne et tidligere tilbud, beholder du timen ved ditt opprinnelige behandlingssted.

Les mer om fristbruddordningen på nettsiden «Dine rettigheter ved fristbrudd».

SMS ved avsluttet sak

Helfo vil i noen tilfeller avslutte en sak uten at du har fått helsehjelp ved et annet behandlingssted. Årsakene til dette kan være at

  • du får time på ditt opprinnelige behandlingssted
  • Helfo ikke får kontakt med deg
  • du ikke ønsker et annet behandlingssted
  • Helfo ikke klarer å finne et annet behandlingssted
  • ditt opprinnelige behandlingssted har informert Helfo om at fristbruddet er feilmeldt

Hvis du er usikker på hvorfor saken din er avsluttet i Helfo, kan du ta kontakt med oss på telefon +47 23 32 70 00.

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert torsdag 19. mai 2022